Home

Småmarimjelle

Småmarimjelle er en variabel, middels høy plante i snylterotfamilien med glatt eller lett håret, opprett stengel med utspredte, nesten opprette greiner. Bladene er lansettformede til elliptiske i formen, helrandede eller med 1-2 tenner ved basis, og blir opptil 12 mm brede Småmarimjelle er 13 bokstaver langt og inneholder 5 vokaler og 8 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp småmarimjelle i ordboka Småmarimjelle er ei eittårig urt i snylterotfamilien med ei europeisk utbreiing. Arten har før vore rekna til maskeblomsterfamilien.. Planta er 15 cm høg med ein oftast lite greina stengel. Blomen har ei gullgul krone som er kring 8 mm lang. Han har grann kronrøyr som ikkje er lengre enn dei trekanta begertennene

Vokser på langt nær like vanlig her som stormarimjellen som sees overalt mellom blåbærlyng og i tett og åpen skog. Denne planten fant jeg som en del av en større gruppe ved demningen i Delingsdalen. Småmarimjelleblomsten er i motsetning til stormarimjellen mye kortere og nesten alltid helt gul Småmarimjelle Melampyrum sylvaticum. Familie: Snylterotfamilien - Orobanchaceae; Høyde: 10-30 cm. Stengel opprett, spredt grenet. Blomst: Uregelmessig (zygomorf. Vi fant 3 synonymer til SMÅMARIMJELLE. småmarimjelle består av 6 vokaler og 8 konsonanter. Få kryssordhjelp med kryssordkjempen

Småmarimjelle: Melampyrum sylvaticum. Skogskovall: Skov-kohvede: Small Cow-wheat: Wald-Wachtelweizen < Stormarimjelle: Øyentrøst > Fjellplanter ordnet etter plantefamilie: Fjellplanter alfabetisk etter norsk navn: Fjellplanter alfabetisk etter vitenskapelig navn: Foto ©: Rolv Hjelmstad Marimjelleslekta (Melampyrum) er en slekt av ettårige blomsterplanter.Slekta føres nå til snylterotfamilien, men før omveltningene i maskeblomstfamilien hørte slekta til her.. Marimjellene har motsatte, oftest lansettformede blad, og fireflikede blomsterbeger med samblada, ensymmetrisk krone med underleppe og overleppe Marimjelle, slekt i snylterotfamilien. Ettårige planter med motsatte blad og blomster i de øvre bladhjørnene. Halvsnyltere som bare delvis ernærer seg ved egen fotosyntese. Røttene er spinkle og har sugeorganer som fester seg til røttene hos andre planter og tar næring fra dem. 35 arter som vokser i tempererte strøk på den nordlige halvkule nn-NO Småmarimjelle, Skogmarimjelle se-NO Vuovdegusasáhpal Takson ID 160604 Vitenskapelig navn ID 10244

Biologiportalen Småmarimjelle

Tipper at dette er småmarimjelle. Stengelen er tynn, grønn nederst, men mørkner gradvis oppover, 12-14 cm lang. Bladene lange og smale, jevne kanter. En lett synlig midtnerve. De vokser ut parvis. Blomstene vokser opp langs stengelen. en for en. og vokser tydeligvis ut fra samme punktet som bladene. Ønsker en kommentar Småmarimjelle? Sign In Register. Search in Topic. Print Topic Aktive deltaker 5734. andy92 - 22 Jun 2014 08:10. Småmarimjelle? Fant denne i forgårs, på Tau. Noen som kan denne? AKS Replies. Biolog 10609. janw - 22 Jun 2014 09:22. Nei, dette er en avvikende, sterkt gul variant av stormarimjelle

Synonym til SMÅMARIMJELLE i kryssord - Kryssordbok

 1. Småmarimjelle > Fjellplanter ordnet etter plantefamilie: Fjellplanter alfabetisk etter norsk navn: Fjellplanter alfabetisk etter vitenskapelig navn: Foto ©: Rolv Hjelmstad: OBS! Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen. ATTENTION! Images may not be.
 2. Småmarimjelle skal ha kortere blomster og leppe som peker nedover når du holder blomsten vannrett. Stormarimjelle har horisontal leppe, lange kronrør, støtteblad med tenner og begertennene som peker oppover. Marimjellene regnes også til snylterotfamilien
 3. or i maskeblomstfamilien har her satt blomst for annen gang i 2003; i toppen en rad med brune og ganske store kapsler. Småengkall har gule blomster med brungrønt beger
 4. floraen i Norge: Stormarimjelle, småmarimjelle og kammarimjelle. Stormarimjelle og småmarimjelle er vanlig i om lag hele landet. I tillegg finnes det en hageflykting som er i ferd med å etablere seg i naturen som heter blåmarimjelle. Alle artene har smale og motsatte blad som er hele eller noe tannete ved grunnen

Småmarimjelle - Wikipedi

Taksonomisk data er i stor grad hentet fra Wikispecies og er tilgjengelig under Creative Commons Attribution/Share-Alike License. Siden ble sist oppdatert: 2012-09-16. Småmarimjelle, Stormarimjelle, Andre arter i samme familie. Kongsspir, Skjellrot, Småmarimjelle, Storengkall, Stormarimjelle, Svarttopp, Vanlig myrklegg. Identifiser arter! Identifiser arter basert på kjennetegn! « Tillbaka Send oss tilbakemeldinger! Follow us!. Marimjelle (latin Melampyrum), slekt med inntil 25 cm høge, eittårige urter i maskeblomsterfamilien.Artane har smale, motsette blad og blomstrar i bladhjørna. Tre av artane finst i Noreg: stor- og småmarimjelle med gule blomstar, som er vanleg i skog og fjell over heile landet, og kammarimjelle med raude blomstrar, som er sjeldsynt og veks langs kysten frå Oslo til Skåtøy Småmarimjelle Stormarimjelle Alle aktiviteter Amfibium og krypdyr BEKKIS Bilder og video av dyr Dafniejakten Dyreobservasjoner Fenologi Fisk i ferskvatn Fisk og fangst i saltvatn Fremmede arter Fuglene våre Fugler og fuglekasser Fugler ved foringsplassen Følg et tre gjennom årstidene Har du sett piggsvin Rik edellauvskog er av våre rikeste og frodigste skogtyper og inneholder ei lang rekke arter som ikke finnes andre steder. Tresjiktet vil være dominert av varmekjære lauvtrær

Småmarimjelle (Melampyrum sylvaticum) Morten Ros

Slekt: Marimjelleslekta (Melampyrum). Småmarimjelle Melampyrum sylvaticum. TE Skien: Veholt. Foto: Norman Hagen 2002. OP Nordre Land: Synnfjorden. Foto: Jan Wesenberg 2004. Opp til NBFs hjemmesid Stormarimjelle forveksles iblant med småmarimjelle (M. sylvaticum), men den sistnevnte har alltid klare gule blomster med kort kronpipe, nedbøyd underleppe, samt en fruktkapsel som er spaltet bare på en side i motsetning til stormarimjelle som er splaltet på to sider. Stormarimjelle er vanlig i hele landet, den vokser i åpe Småmarimjelle C X X X X Skogstjerne C X X X X X X Linnea C X X X Gran C X Etasjemose D X X X X X X X X X X X X X X X X Blanksigd D X X X X X X . 10 1.1.2 Linjeanalyser I en linjeanalyse undersøker vi vegetasjonen i ruter lagt langs ei linje i terrenget. Dette er. småmarimjelle Kategori - livskraftig LC. Vurdering Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge) Informasjon om bestandstørrelse. Antatt andel av europeisk bestand 5 - 25 % Antatt andel av global bestand 5 - 25 % Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900 > 90 %

Småmarimjelle, Melampyrum sylvaticum - Blomster - NatureGat

 1. Småmarimjelle : Familie: Maskeblomst : Latinsk Navn: Melampyrum sylvaticum. Diverse opplysninger: Det første bildet er tatt på Fagerhaug i Oppdal kommune. Det andre er tatt på Jeløya i Moss kommune. Dato: 24 juli 200
 2. Marimjelleslekta (Melampyrum) er ei biologisk slekt i snylterotfamilien med cirka 20 artar.Dei finst i den nordlege tempererte sonen.. Desse artane veks vilt i Noreg: Kam-mjelle (M. cristata); Blåmarimjelle (M. nemorosum); Åkermarimjelle (M. arvense); Småmarimjelle (M. sylvaticum); Stormarimjelle (M. pratense
 3. Marimjelle er en halvsnylter, dvs en blomst som bare delvis ernærer seg ved egen fotosyntese. I Norge har vi tre arter, kammarimjelle, stormarimjelle og småmarimjelle. (Kilde: snl.no) Jeg synes det er en søt liten blomst, men Olav H. Hauge hadde ikke mye godt å si om den. Les mer om poeten og blomster her
 4. Småmarimjelle Melampyrum sylvaticum Storengkall Rhinanthus angustifolius Stormarimjelle Melampyrum pratense Svarttopp Bartsia alpina Åkermarimjelle Melampyrum arvense « 1 » Side 1 av 1. Utvidet info. Snylterotfamilien (Orobanchaceae) er en.

Langs vegen sto det tett med rødknapp Knautia arvensis, rødkløver, geitrams Chamerion angustifolium, småmarimjelle Melampyrum sylvaticum, prestekrage Leucanthemum vulgare og andre gode nektarplanter, og jeg registrerte raskt rundt 30 hanner av jordgjøkhumle Bombus bohemicus, 2 hanner av åkergjøkhumle B. campestris, mange hanner av. Småmarimjelle (Melampyrum sylvaticum) Sneglebelg (Medicago lupulina) Springfrø (Impatiens noli-tangere) Storengkall (Rhinanthus angustifolium) Stormarimjelle (Melampyrum pratense) Svaleurt (Chelidonium majus) Veihaukeskjegg (Crepis biennis Her er flere bilder fra ville blomster i Troms. 1. Jonsokblomst 2. Småmarimjelle 3. Engsoleie 4. Skogstorknebb 5. Bukkeblad 6. Markjor.. Biologiportalen er nettsiden for deg som vil vite mer om vår nordiske flora og fauna. For et mer fullstendig bilde av naturen Jeg har bladd gjennom floraen flerfoldige ganger, jeg har lett på nettet og jeg har spurt meg frem - men uten å bli noe klokere. Det kan være småmarimjelle, eller stormarimjelle, men det stemmer ikke helt med bildene andre steder

Skogengkall, Småmarimjelle, Småsøte og Småvier Rhinanthus minor i maskeblomstfamilien har her satt blomst for annen gang i 2003; i toppen en rad med brune og ganske store kapsler. Småengkall har gule blomster med brungrønt beger Småmarimjelle Skov-Kohvede Metsämaitikka Krossjurt Small Cow-wheat Wald-Wachtelweizen Beskrivning. Skogskovall är en ettårig ört som kan bli upp till tre decimeter hög. Stjälken är upprätt och har motsatta långsmala blad. Skogskovall blommar från juni till augusti med små gula blommor som sitter ensidigt vända, i bladvecken

Fra å være en eng bestående av engrapp og kvein, har vi fått oppslag av blåklokke, gullris, blåknapp, føllblom, kvitkløver, småengkall, småmarimjelle, finnskjegg, gulaks og ryllik. Trenger du hjelp til å få vurdert arealer som du kan tenke deg å skjøtte på denne måten, ta kontakt med din NLR-rådgiver mønsteret var tydelig for småmarimjelle (nesten signifikant). Mål på frøproduksjon ved slutten av vekstsesongen viste en tendens til høyere frøproduk-sjon i kontroller sammenliknet både med høyt og lavt beitetrykk for begge arter. Analyser av beiteeffekter fra 2001 til 2003 på fore-komsten til noen av de antatt viktigste plantearten Kryssordkongen fant 15 mulige svarkombinarsjoner til kryssordet marimjelle. Du søkte etter marimjelle i kryssord-ordboka. Vi fant 15 løsningsforslag som matcher kryssordsvaret marimjelle

Kattostfamilien: Malva sylvestris : Common mallow : Asal, norsk : Rosefamilien: Sorbus norvegica : Askerstorkenebb : Storkenebbfamilien: Geranium pyrenaicu småmarimjelle (Melampyrum sylvaticum), tepperot, tviskjeggveronika (Veronica chamaedrys), engkvein (Agrostis capillaris), gulaks (Anthoxanthum odoraturn), hårfrytle og smyle. Elles er det innslag av større bregner som sauetelg (Dryopteris expansa), ormetelg (D. fi1i.x-mas), hengjeveng (Phegopteris connectilis) og skogburkn Resultater. Hovedside; Veiledning; Legg inn data; Resultater; Bakgrunnstoff; År Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med opptil 3 millioner brukere i måneden og 550 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling

Småmarimjelle Melampyrum sylvaticum : Stormarimjelle Melampyrum pratense : Kam-marimjelle Melampýrum cristatum : Blåmarimjelle Melampyrum nemorosum : Storengkall Rhinantus angustifolius : Småengkall Rhinantus minor . Gullmyrklegg Pedicularis oederi : Bleikmyrklegg Pedicularis lapponica : Kongsspir Pedicularis sceptrum-carolinu Medien in der Kategorie Melampyrum sylvaticum Folgende 23 Dateien sind in dieser Kategorie, von 23 insgesamt paria) og småmarimjelle (Melampyrum sylvaticum) av betydning for humler og bier. I tillegg til økt vekst av karplanter, som tyder på en pågående gjengroing, ble de to konkurransedyk-tige urtene vendelrot (Valeriana sambucifolia) og skvallerkål (Aegopodium podagraria) observert i flere enger enn før. Disse to artene er viktige mat čeština: černýš lesní Cymraeg: Gliniogai bach Deutsch: Wald-Wachtelweizen English: small cow-wheat Esperanto: Arbara melampiro eesti: Mets-härghein suomi: Metsämaitikka français: Mélampyre des forêts, Melampyre des forets hornjoserbsce: Hórski sparik, Budźernak, Hajowy čoržik, Čoržik Nederlands: Boszwartkoren norsk nynorsk: Småmarimjelle

Småmarimjelle Melampyrum sylvaticum . Kammarimjelle Melampyrum cristatum . Åkermarimjelle Melampyrum arvense . Blåmarimjelle Melampyrum nemorosum . Storøyentrøst Euphrasia officinalis ssp. pratensis . Finnøyentrøst Euphrasia officinalis ssp. officinalis . Øyentrøst (Kjerteløyentrøst) Euphrasia stricta var. brevipila . Ølandsøyentrøs Småmarimjelle Melampyrum sylvaticum Snylterotfamilien Trives best i skog, og også på fjellet opp til 1350 moh. Marimjellene ernærer seg bare delvis ved egen fotosyntese. Røttene er spinkle og har sugeorganer som fester seg til røttene hos andre planter og tar næring fra dem. Markjordbær Fragaria vesca Rosefamilien Blomstrer i mai-jul

Kryssordhjelp til småmarimjelle i kryssord

 1. småmarimjelle, teiebœr, markjordbœr og ormetelg. Lågurtskog forekommer på nœringsrik og veldrenert jord i områder med varmt klima. I lavlandet inner vi skogen på leirbakker og i lisider med mye sol. I områder med dårligere klima stiller vegetasjontypen større krav til nœringsinnholdet i jorda. Trœrne vokser svœrt godt i denne skogen
 2. Trenger du synonymer til PLANTE? Se i vår kryssordbok med flere millioner synonymer. På denne siden finner du blant annet synonymer til PLANTE på 12 til 13 bokstaver. Perfekt for løsning av kryssord
 3. Vi noterte oss rypebær Arctostaphylos alpinus, svarttopp Bartsia alpina, bjønnbrodd Tofieldia pusilla, fjelltistel Saussurea alpina, gullmyrklegg Pedicularis oederi, engmarikåpe Alchemilla subcrenata, kranskonvall Polygonatum verticillatum, småmarimjelle Melampyrum sylvaticum, jåblom Parnassia palustris, småtveblad Listera cordata, fjelløyentrøst Euphorbia frigida og breiull Eriophorum.
 4. Lakrismjelt Astragalus glycyphyllos August 2010, avblomstret . lakrismjelt, Astragalus glycyphyllos, flerårig urt i erteblomstfamilien. 20-100 cm lang, stengelen er nedliggende.Blomstene er gule og sitter i tette klaser. Lakrismjelt vokser på kalkgrunn i lavlandet nord til Nord-Trøndelag
 5. General information about Melampyrum sylvaticum (MEASI) Name Language; small cow-wheat: English: wood cow-wheat: English: Waldwachtelweize
 6. feltkursrapport, østerbø ulike vegetasjonstyper fjellbjørkeskog bio 102 organismebiologi innhold innlednin

småmarimjelle orientvalmue firblad . Carex panicea Carex pilulifera Dactylis glomerata Deschampsia cespitosa Elymus repens Festuca rubra Luzula multijlora co1 l. Luzula pilosa Melica nutans Nardus stricta Poa nemoralis kornstarr bråtestarr hundegras sølvbunke kveke raudsvingel engfrytle hårfrytl FaunNaturforvaltningAS 3 Naturgrunnlaget Klima I perioden1961-1990var gjennomsnittligårsnedbørmellom989og1000mm ved de tre målestasjonenei Nissedal. alpina), småmarimjelle sylvaticum),fugle-telg dryopteris) snøsyl ecmocyna) eng-marimjelle pratense) lyngskjeggmose floerkei)bakkefrynse ciliare).Framgang Sauetelg expansa), krekling nigrum), tyttebær (Vacciniumvitis-idaea),skogskjegg-mose barbata),furumose schreberi)og bleikbeger carneola). i 2, 14, som artene vanlige hovedsak også engma

Småmarimjelle (Melampyrum sylvaticum) - Urtekilde

Smalkjempe Plantago lanceolata Mai 201 NIBIOs ansatte publiserer flere hundre vitenskapelige artikler og forskningsrapporter hvert år. Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter. Samlingen oppdateres løpende med både nytt og historisk materiale. For mer informasjon om NIBIOs publikasjoner, besøk NIBIOs bibliotek kronbladet.no er ein fotobasert nettstad som i hovudsak presenterer villplantar i Noreg. Kronbladet.no vart etablert 15. februar 2005, og målsetninga for 2005 er å få lagt ut presentasjonar av 370 villplantar. Majoriteten av bileta er tatt på Voss og Sotra. Fotomaterialet er til stades, men kvart bilete som presenteres ved kronbladet.no etterbehandles digitalt for å fremma dei kriterier. Gyldendals norsdiske feltflora. 131-226 Feltflora:W & W, Inlaga· Florab.DII 17.06.10 06.59 Side 184. 18 Kryssordkongen fant 16 mulige svarkombinarsjoner til kryssordet mjelle. Du søkte etter mjelle i kryssord-ordboka. Vi fant 16 løsningsforslag som matcher kryssordsvaret mjelle

Småmarimjelle skal ha mindre (kortere) blomster og leppe som peker nedover når du holder. Kratthumleblom er mest sannsynlig selv om det fins noen andre gule humleblom også. Når de gule bladene fortsatt henger på stilken, og altså ikke faller av, tyder det på at vannet er for hardt Registrerte arter: Bjørk, gran, furu, blåbær, småmarimjelle, smyle, hårfrytle, skogfiol, einstape, rogn, einer, osp. Vurdering (potensial for biologisk mangfold): Lokaliteten er en svært oppstykket mosaikk av ulike vegetasjonstyper, noe som gir små areal av de ulike. Mot øst er det antydning til hagemar

Heisiv : Flere bilder av frisk plante; Nordlig saltsiv : Mangler; Jærsiv : Mangler; Grannsiv : Mangler; Sverdsiv : Mangler; Dysiv : Mangler; Skogsiv : Mangle

SmåmarimjelleNorsknavn_A

Marimjelleslekta - Wikipedi

ARTSLISTE for Spåkenes De gule linkene viser et bilde av arten men ikke nødvendigvis fra den aktuelle lokaliteten : Lusegras Huperzia selago Åkersnelle Equisetum arvense Myrsnelle Equisetum palustre Skogsnelle Equisetum sylvaticum Engsnelle Equisetum pratens Slåttemark ved Bretningen, Stor-Elvdal kommune - biologisk vurdering BioFokus-notat 2015-48 - 5 - Verdivurdering: Lokaliteten vår verdi B (viktig) på grunn av et artsrikt inventar av karplanter og et stort potensial for et rikt invertebratliv

marimjelle - Store norske leksiko

 1. Lusegras. Myk kråkefot. Stri kråkefot. Elvesnelle. Engsnelle. Myrsnelle. Skogsnelle. Åkersnelle. Einstape. Olavsskjegg. Svartburkne. Fugletelg. Lodnebregne. Skjørlo
 2. Det Norske Akademis ordbo
 3. Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med to millioner brukere i måneden og 300 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling
 4. Melampyrum sylvaticum (småmarimjelle) Plantago major ssp. major (groblad) Plantago media (dunkjempe) Symphoriocarpus albus var. leavigatus (snøbær) Sambucus racemosa ssp. racemosa (rødhyll) Valeriana sambucifolia ssp. sambucifolia (vendelrot) Knautia arvensis (rødknapp) Campanula glomerata (toppklokke) Campanula rapunculoides (ugrasklokke

Skogmarimjelle / Småmarimjelle - Melampyrum sylvaticum (Small Cow-wheat) Kjempefamilien (Tidligere maskeblomstfamilien) Høyde 10 - 20 cm. Skogstjerne - Trientalis europaea (Chickweed Wintergreen) Nøkleblomfamilien. En av de mest vanlige plantene i Vesterålen. Den finnes normalt på litt fuktig og svakt myrlendt område Snylterotfamilien, ein plantefamilie innan klassen tofrøblada planter beståande av omlag 2060 artar fordelt på 89 slekter, og er den største parasittiske dekkfrøa plantefamilien..Hele artikkele

Småmarimjelle - Artsdatabanke

Småmarimjelle Melampyrum sylvaticum : Smånøkkel Androsace septentrionalis : Småpiggknopp Sparganium natans : Smårørkvein Calamagrostis neglecta : Småsivaks Eleocharis quinqueflora : Småslirekne Persicaria minor : Småsmelle Silene rupestris : Småstorkenebb Geranium pusillum : Småsyre Rumex acetosella : Småsøt Her finner du liste og oversikt over planter som finnes i Asker kommune. Jeg er takknemlig hvis feil og mangler rapporteres til Kristin Vigander Hvis du finner planter i Asker som ikke er med i oversikten, er jeg glad for melding Planter på Eiker inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa.Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen. Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.Ønsker du å bidra til delprosjektet Nr.: Familie: Plantenavn: Notat: 1. Kråkfeotfamilien. Lusegras . 2 . Stri kråkefot . 3. Snellfamilien. Myrsnelle . 4. Storbruknefamilien. Skogburkne . 5.

I lågurtgranskogen vokser planter som skogfiol, fingerstarr, småmarimjelle og litt blåveis, mens man i svartorsumpene finner innslag av ulike starr-arter som stjernestarr og gråstarr. Barlind står for det meste enkeltvis og inngår i hoved-sak i det lavere tresjiktet i eldre granskog, men stedvis også i eikedominert skog småmarimjelle i områder med høyt beitetrykk sammenlignet både med lave tettheter av sau samt kontroll. Felt med lav tetthet av sau viser en tendens til høyere rekruttering sammenlignet med kontroller for småmarimjelle, mens det for småengkall ikke var forskjeller mellom kontroller og ruter med lav tetthet. Mål p Melampyrum sylvaticum L. Småmarimjelle Euphrasia stricta D.Wolff ex J.F.Lehm. var. stricta Øyentrøst 1996 * Odontites litoralis Fries Strandrødtopp 1994 PLANTAGIACEAE KJEMPEFAM. Plantago major L. ssp. major Groblad Plantago lanceolata L. Smalkjempe Plantago maritima L. ssp. maritima Strandkjemp Kartleggingsnotat 14, 2019 - Midt-norsk lokalfloraprosjekt 2019 1 av 12 Sabima kartleggingsnotat 14-2019 Midt-norsk lokalfloraprosjekt: Karplantekartlegging i Verdal - rapport for 2019 Av Einar Værne sommereik, knollerteknapp, småmarimjelle, bråtestorr, snerprøyrkvein, dvergmispel og svartmispel. - Biologiske undersøkelser langs Vendla-Østre vei, Nesøya i Asker - - Siste Sjanse-notat 2004-18, side 6 - I veikanten på nordsiden av veien like ved Vendla 38 står en lakrismjeltbusk med gnag av de

Melampyrum sylvaticum - NORDAFLOR

innslag av heiblåfjær, linnéa, småmarimjelle, bleikmyrklegg og noe bregner. Området er ensartet og brukes som beitemark for sauer. Foto: Einar K. Kystvåg, juni 2002 Ørskogfjellet skyte- og øvingsfelt utgjør bare et lite område. Bildet viser det meste av feltet. I bakgrunnen sees Nysætervatnet som er en del av et naturreservat Mye av arealet har lyngskog med blåbærlyng, hårfrytle og småmarimjelle. Det er også vanlig med bregnedominert barskog med mye skogburkne, småbregnearter og gjøksyre. Flekker med lavurtvegetasjon med markjordbær, fingerstarr og tveskjeggveronika ble observert. Markvegetasjonen består mao av vanlige og vidt utbredte arter

Skogmarimjelle/Småmarimjelle - kristv

småmarimjelle Melampyrum sylvaticum småsmelle Atocion rupestre småtveblad Listera cordata snauveronika Veronica serpyllifolia ssp serpyllifolia snipestorr Carex rariflora stakekarse Barbarea stricta stivsvæver (Stivs.) Hieracium laevigatum (Tridentata) stjernesildre Micranthes stellaris stjernestorr Carex echinat urter (småmarimjelle, stormarimjelle, snøsøte og småengkall). Dette ble fulgt opp med detaljerte registreringer i 2002. Dette forsøket danner grunnlaget for hovedfagsoppgaven til Synnøve Lindgren, som har gjort sommerens feltarbeid. Gjennom en ekstra-bevilgning fra DN for 2002, har vi fått muligheten til å igangsette enda et delprosjekt.

MaskeblomstfamilienFlora Skogmarimjelle

Melampyrum sylvaticum Småmarimjelle Menyanthes trifoliata Bukkeblad Molinia caerulea Blåtopp Pedicularis palustris Vanlig myrklegg (rikmyr) Phalaris arundinacea Strandrør Picea abies Gran Pinus sylvestris Furu Potentilla erecta Tepperot Rubus chamaemorus Multebær Salix glauca Sølvvier Saussurea alpina Fjelltiste Småmarimjelle Småsyre Stivstarr Stormarimjelle Stri kråkefot Svarttopp Sveltstarr Sølvbunke Sølvvier Tettegras Torvull Tyttebær Lav: Ulvelav. Tuearve Tuesildre Tvebostarr Tvillingsiv Vardefrytle Sopp: Eggrøyksopp . Title: Artslister Lom Author: 512trst Created Date. Melampyrum sylvaticum Småmarimjelle Menyanthes trifoliata Bukkeblad Molinia caerulea Blåtopp Narthecium ossifragum Rome Oxycoccus microcarpus Småtranebær Parnassia palustris Jåblom Pedicularis palustris Vanlig myrklegg (rikmyr) Phalaris arundinacea Strandrør Phegopteris connectilis Hengeving Picea abies Gra e-post kontakt: ivar@oli.n

 • Freundinnen bilder gezeichnet.
 • Popstars 2006 ganze folgen.
 • Tysk kjempeschecke oppdretter.
 • Lido di venezia beach.
 • Dinosaurier schulmaterial.
 • Horoskop stier nächster monat.
 • Systue.
 • Vedfyrt badestamp.
 • Albstadt bike marathon ergebnisse 2017.
 • En dåse tun om dagen.
 • Skelett mensch latein.
 • Flusskreuzfahrt silvester elbe.
 • Restaurant edinburgh old town.
 • Kommuneplanens arealdel larvik.
 • Greddost på pizza.
 • Lvl amsterdam.
 • Schloss rosenstein stuttgart.
 • Abs bremser påbudt.
 • Bjørgvin ungdomssenter.
 • Karius og baktus mo i rana.
 • Toalett rusta.
 • 3 wochen hawaii welche inseln.
 • Natasha richardson tod.
 • Stl lüdenscheid sperrmüll.
 • Hvordan avskilte bil.
 • For syrlig saus.
 • Elverum skysstasjon parkering.
 • Sachsenhausen tripadvisor.
 • Märklin news 2017.
 • Mosin nagant bajonett.
 • Maxi cosi barnas hus.
 • Mannlige sykepleiere statistikk.
 • Uio norskkurs.
 • Tote durch kriege weltweit.
 • Rennstrecke dänemark.
 • Når kommer mensen etter cerazette slutt.
 • 6 km joggen zeit.
 • Hvordan frø spirer.
 • Franchise rema 1000 egenkapital.
 • Mit der bahn nach sylt.
 • Schwangerschaftscholestase behandlung.