Home

Kairos og aptum definisjon

Kommunikasjon og kultur - Kairos og aptum - NDL

Kairos og aptum For å treffe mottakeren med ordene dine, må du tenke over hva som er situasjonen, altså tekstens kontekst. Du tilpasser det du sier, hvordan du sier det og når du sier det. En viktig side ved retorikken handler om å tilpasse talen til situasjonen Kairos og aptum. Når vi skal vurdere om taleren eller skriveren har lyktes med formålet sitt, kan vi ta utgangspunkt i de retoriske begrepene kairos og aptum. De to begrepene er beslekta, men ikke helt like. Kairos. Det greske ordet kairos kan oversettes med det rette øyeblikket eller timing. Kairos henger nøye sammen med den retoriske. Gilde har åpenbart vurdert kairos godt. Juleforberedelsene er i gang denne siste høstmåneden, og i tillegg er det fotballcup. Tekstens kairos er tydelig. Våren er tida for opprydding og søppeltømming, og Syklus ønsker å utnytte dette. Når det gjelder kairos for denne teksten, kan vi forstå det på forskjellige måter

Norsk - Kontekst, kairos og aptum - NDL

Topos Instruksjoner og metoder som gir taleren tips om «steder» der han eller hun kan lete for å finne godt stoff, og kan beskrives som et kart laget av erfarne talere og taleskrivere over steder der man vet det ofte er ideer å finne. Brukes i inventio-fasen. Aptum Det som passer seg i ulike situasjoner, både når det gjelder språkbruk Gilde har openbart vurdert kairos godt. Juleførebuingane er i gang denne siste høstmånaden, og i tillegg er det fotballcup. Kairos for teksten er tydeleg. Våren er tida for opprydding og søppeltømming, og Syklus ønskjer å utnytje dette. Når det gjeld kairos for denne teksten, kan vi forstå det på forskjellige måtar 9. Norsk og andre språk. Oversikt. I dette kapitlet skal du lære Test deg selv. Quiz; Signatur 3 studiebok. 1. Lær lettere. Oversikt. I dette kapitlet skal du lære Test deg selv. Quiz; Dra og slipp; 2. Retorikk og skriving. Oversikt. I dette kapitlet skal du lære Bruk begrepene! Etos, patos og logos; Bruk begrepene! Kairos og aptum

Kairos og aptum - Portfoli . Ja, aptum handler om helheten, og den retoriske femkant illustrerer de enkelte bestanddeler som dette hele består av. Aptum er et stilideal, og det passer vel ikke riktig å karakterisere idealet som enten «bra» eller «dårlig»;. Kairos er den retoriske siuasjon, å gripe anledningen når den byr seg. Den gode taler vet når han skal si noe og når han skal tie stille. Det holder ikke å vite hva man skal si, man må også vite når man skal si det. Både du som taler og skribent må utnytte situasjonen: både situasjonen og taleren har betydning, situasjonen tilbyr visse muligheter, og taleren må utnytte mulighetene

noen som kunne gi innspill på hvordan Obama bruker retorisk virkemidler i sin seiertale 2008? bare konkerete eksempler; hvordan han bruker etos hvilken effekt har dette. Hvordan bruker han patos? hvordan vill dette nå ut sine tilhører? gjerne si noe om Kairos, Aptum, metafor, kontrast og gjentagelse og begrunnelser «Taleren har åpenbart vurdert kairos nøye ettersom talen er så vellykket». «Jeg har vurdert tekstens kairos og kommet frem til at» «Fordi standup-artisten har feilvurdert kairos» «Teksten oppfyller kravet til aptum ved at» «Det er ulike måter å møte kravet til aptum på, for eksempel kairos og aptum henger sammen, og som metode og analysemodell benyttes Kjeldsens eksterne og interne pentagram. Jeg vil vise at vi ikke manglet ord, eller at ord ble fattige, men at ordene bidro til å skape ro i en situasjon preget av kaos og sorg

Men de er like relevante for alle teksttyper og kommunikasjonsfor mer. Du kan blant annet lære om kairos og aptum og appellfor mene etos, patos og logos. De mest sentrale begrepene du bør. I slike situasjoner snakker forskerne omeksternt aptum, og slik eksternt aptum er avgjørende for å lykkes med retoriske ytringer. Logos, Patos, Kairos - Den greske naturvitenskapsmannen og filosofen Aristoteles (384-322 f.Kr.) var den første som utviklet klare og systematiske regler , og er en definisjon brukt innenfor blant annet. Logos. Logos handler om å overbevise publikum ved å bruke en saklig og rasjonell argumentasjon. På den måten appellerer avsender til tilhørerens fornuft, intellekt og dermed evnen til å innse riktigheten av gitt synspunkt eller budskap.. Denne appellformen bygger på alle former for fakta, statistikker og taler, dvs. ting som kan måles, veies og bevises

Sannhetsargument Et sannhetsargument er en påstand som legges frem som om den var sann i seg selv. Dette er alltid et retorisk grep. Ingen påstander er sanne i seg selv. Man trenger alltid å begrunne ( Svar. Formål, målsetting og mål har dels sammenfallende betydning, dels separate bruksområder der de ikke kan erstatte hverandre. Det er vanskelig å gi klare regler for bruksområdene. I Bokmålsordboka er det satt opp slik (fellesnevnere understreket her):. formål 'sak; endelig mål, sikte; tanke, hensikt, plan '. mål (bet.9) 'sted en er på reise til, endepunkt; noe en arbeider for. En retorisk analyse bør begynne med en redegjørelse for den retoriske situasjonen.I retorikken kalles dette kairos.Til grunn for den retoriske situasjon er et problem som avsenderen forsøker å løse gjennom å skrive en artikkel, et kåseri eller essay, holde en tale eller en appell for en bestemt målg..

Klart, begrepet kairos påpeker at tale eksisterer i tid, men enda viktigere, det utgjør en tilskyndelse mot å snakke og et kriterium for den verdien av tale, sier John Poulakos i en 1983 artikkel med tittelen Mot en sophistic Definisjon av retorikk, publisert i tidsskriftet filosofi og retorikk. Kort sagt, kairos tilsier at. Aptum og den retoriske situasjon. Bak denne kryptiske overskriften skjuler det seg et viktig prinsipp: Det du sier i skrift og tale må være formet slik at kommunikasjonens elementer står riktig i. Den vestlige retoriske tradisjonen begynner i antikkens Hellas, hvor demokratisk styreform og rettssaker med folkejury gjorde det nødvendig å kunne tale for å oppnå makt Retorisk situasjon (kairos) Aptum. Forfatteren viser god oppførsel ved å bruke et behersket språk Avsnitt 1 (Twitter-meldingen) og avsnitt 2 (beskrivelsen av Grønland) skaper en skarp kontrast eller antitese mellom på den ene siden politiets inngripen og på den andre et levende hverdagsmiljø Anders Fagerjord Innleggsforfatter 24/04/2015, kl. 11:07. Takk for hyggelige ord! Det er en del skrivefeil på siden, men 'hyperbel' er ikke en feil. Her støtter jeg meg på Tormod Eide (Retorisk leksikon, Spartacus, 1999) som skriver at 'hyperbel' er den vanlige norske skrivemåten (s. 8).Men du har også rett, for på gresk heter det 'hyperbolé', på latin 'superlatio' Retorisk situasjon (kairos) Aptum. Forfatteren viser god oppførsel ved å bruke et behersket språk Avsnitt 1 (Twitter-meldingen) og avsnitt 2 (beskrivelsen av Grønland) skaper en skarp kontrast eller antitese mellom på den ene siden politiets inngripen og på den andre et levende hverdagsmiljø

Kairos og aptum Konteksten for denne teksten er en debatt om skolefrukt som gikk høyt høsten 2013. Eikefjord har tydeligvis vurdert kairos nøye og treffer derfor godt med sin kommentar Hvis oppgaven ber deg bruke retoriske begrep, er det naturlig at du nevner alle tre appellformene; etos, patos og logos, eventuelt kairos og aptum. Hvis oppgaven ber deg kommentere/forklare hvordan forfatteren argumenterer, trenger du bare kommentere den appellformen som er mest fremtredende, i tillegg til andre elementer i teksten selvsagt

Skriv en retorisk analyse av Malalas tale, der disse begrepene får ett avsnitt hver (i tillegg til innledning og avslutning/konklusjon): kairos, aptum, etos, logos, patos. Her kan du laste ned. Retorikk - undervisningsopplegg - muntlig og skriftlig Kabinettsspørsmål og nyvalg. Kabinettsspørsmål er regjeringens sterkeste pressmiddel overfor Stortinget. Når regjeringen stiller kabinettsspørsmål, stiller den i virkeligheten et ultimatum, og truer Stortinget med å gå av dersom den ikke får flertall i en bestemt sak

Virus er en type mikroorganisme som står bak mange av de historisk viktigste sykdommene vi kjenner til, blant annet meslinger, influensa, polio og hiv. Noen virus kan også forårsake relativt ufarlige sykdommer som vorter og forkjølelse. De regnes å være blant de minste mikroorganismene som fins. Til tross for at virus har eget arvestoff, kan de ikke formere seg utenfor en vertscelle Jeg valgte oppgave 4, skrev i overkant av 2000 ord. Har valgte jeg å skrive retorisk analyse, med fokus på etos, patos og logos. Valgte å ikke ta med kairos og aptum, følte ikke at jeg kunne flette dette inn på en naturlig måte og køe (i e e ogsi ome i samue om å ok o ye emmea egye 5 aeie gie seg 5 a i eseoee os e e sæ see a meeske i me e 11 å game isoie om sueoige å oe 1 å i uike ee a ee (Soe-Uioe ugaia aa USA m e som ege åig okumee og a ie io i emogaiske kese Aeseseme ae Også ka aessesiikke. Skrev kun en setning på aptum og en setning på kairos. Dette er begreper som er vanskelig å beherske, så da er det som oftest bare å keep it simple. Jeg håper du nevnet både kairos og aptum, samt at du var innom alle appellformene. Du kan ikke skrive om den ene, men ikke den andre

Retorikk - Malala - opplegg muntlig og skriftlig Malalas tale til FN Skriv en retorisk analyse av Malalas tale, der du bruker disse begrepene: kairos, aptum, etos, logos, patos. Her kan du laste ned. Malalas tale til FN + oppgaver. Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressurse Kairos og Trogir · Se mer » Unionpedia er et konsept kart eller semantisk nettverk organisert som et oppslagsverk eller ordbok. Det gir en kort definisjon av hvert konsept og dets forbindelser. Dette er en gigantisk online mentalt kart som fungerer som grunnlag for konsept diagrammer kairos og aptum definisjon. hjelp oss å hjelpe akershus. bjørn thomas dnb. frankrike kart regioner. forskjell veranda terrasse. erfaring riggtest with marine north sails. hva betyr omfang. heller i hagen. Annonse Hva skjer? hjelper cola når man er syk Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn

Hva er en retoriske situasjonen? En retorisk situasjon er et vidt begrep for en situasjon med eksempler på retorikk eller bestemte typer taler. De spesifikke parametre for en retorisk situasjon er forskjellig avhengig av motstridende synspunkter. Noen definerer en retorisk situasjo Aptum er et begrep brukt innen retorikken som skal beskrive hensikten til det utsagn som fremlegges, at «rett ord er til rett tid og på rett sted».. Innen klassisk retorikk er aptum (hensiktsmessighet) sammen med puritas (korrekthet), perspicuitas (klarhet) og ornatus (språklig utsmykning) en av de retoriske dydene som taleren må ta hensyn til i utformingen av sitt budskap (elocutio)

Definisjonen av det er å si at identitet er det som gir opplevelse av sammenheng og selvbilde i ett liv. (Når du skal hold en tale, er de viktig tingene er tid og du tar med deg de viktig tingene, Aptum, snakke på den riktig måte). Ethos. Kairos. Den retoriske. Retorikk - kunsten å overbevise! Når du skal skrive en retorisk analyse, er det noen viktige momenter som må være med. Tenk over hva teksten egentlig er ment til å gjøre. Hva vil forfatteren med teksten, hva er budskapet? Barack Obama er kjent for sine retoriske egenskape

Bruk begrepene! Kairos og aptum - Portfoli

Sjekk Kairo oversettelser til Norsk bokmål. Se gjennom eksempler på Kairo oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk Selve impulsen til å overtale og argumentyere Retoriske grunnelementer forblir de samme: ethos, kairos, inventio, elocutio, aptum, etc. Fremdeles utøves kunsten å skjule kunsten Teoretiske kontinuiteter Fra internt aptum til moderne kommunikasjonsteori: avsender, mottaker, budskap, kanal/medium Fra kairos og aptum til moderne oppfatninger av sosial kontekst som bestemmende for. Angrep og forsvar i krisekommunikasjon definisjoner av de ulike hendelsene utvider krisen til også å bli en kommunikasjonskrise, der krisen ikke kun gjelder tekniske feil, men også svakheter i organisasjonen og tekniske feil i 3.4.4 Rett ord til rett tid: kairos og aptum. Start studying Retorikk og retoriske virkemidler. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools RETORIKK OG SKRIVING. Avslutning Kairos. Aptum. 2. bildet oppfattes som en positiv person. Han smiler og har hvit T-skjorte mot en lysegrønn bakgrunn

aptum - Store norske leksiko

Se på dette bildet. Det er et maleri av Christian Krohg fra 1883 og heter Madeleine. Hva forestiller det? Vi ser en seng i et rom med nakne vegger. På sengen sitter en kvinne i nattkjole. Hun lener seg fremover og hviler hodet i en hånd. I den andre hånden har hun en hårbørste oversettelse og definisjon utflukt, Herfra ble det foretatt en utflukt til Kairo og den 3. februar fortsatte hjemreisen genom Suezkanalen og man nådde Port Said den 5. februar Den 14. februar ankom ekspedisjonen Napoli som første anløp i Europa og også her ble mottagelsen overveldende ikke minst på grunn av at en av deltagerne var. utforske, tolke og reflektere over faglige tekster for å forstå eget og andre samfunn og andre tider, steder og menneske. Det innebærer også å kunne behandle og bruke informasjon fra bilde, film, tegninger, grafer, tabeller og kart, og å gjøre målretta informasjonssøk, kritisk vurdering og bevisste valg og bortvalg av kilder Kairos og aptum. Rythmos949 Instagram posts - Gramho.com. Kommunikasjon og kultur 1&2: april 2014. Advertising 101: What are Ethos, Pathos & Logos? (2020) | Boords. Παγχαλκιδικός Λόγος , τεύχος 38 by Παγχαλκιδκός Σύλλογος - issuu

Aptum - Wikipedi

Kairos og aptum presenteres på Vg2, mens den retoriske analysen kommer i sin helhet på Vg3. Dette er i tråd med den nye læreplanen, som legger opp til en gradvis utvikling av elevenes ferdigheter mot den fullstendige retoriske analysen Lecture notes, Analyse av skjønnlitterære tekster, Dialekt Lecture notes, Om+Knut+Hamsun+og+modernismen, Litteratur Lecture notes, Litteratur 1850-1900, Litteratur 1900-1950 Lecture notes, Psykologisk litteratur - kulturdebatt, Påvirkning fra engelsk i det norske språket Lecture notes, Strid og reformer, Nyere norsk histoire Lecture notes - Språkhistori sakspapirer nkk 2010 best liquid eyeliner Andreas Markussen fortsetter som hjelpetrener, og med det er trenerteamet komplett.. munchenavtalen likhetstrekk 2017 Årets trenerteam blir ledet av hovedtrener Vidar Johnsen, og med seg har han Bård Vegard Balto og Andreas Markussen Reklamen omhandler familieidyll, sommer og viser til det å dele et måltid med de nærmeste. Det vil i denne teksten bli sett nærmere på virkemidlene som er blitt tatt i bruk for å fange leserne. Fagtermer innenfor tema som etos, logos, patos, aptum og kairo vil bli brukt for å få en dypere forståelse I et bibelsk perspektiv er påsken «kairos» - en skjellsettende hendelse. Noen oppdaget det med en gang. Det tok noen hundre år før keiseren i Roma så det. Det kan minne om forstillinger som har røtter i filosofi og retorikk. Grekerne hadde to ord for tid, chronos og kairos

Kairos - Wikipedi

Talerens fornemmelse for kairos og aptum henger sammen, og som metode og analysemodell benyttes Kjeldsens eksterne og interne pentagram. Jeg vil vise at vi ikke manglet ord, eller at ord ble fattige, men at ordene bidro til å skape ro i en situasjon preget av kaos og sor Retorikk og argumentasjon by Sarah Strandhus Karlsen. Kontakt Påbygging (kap.1-2) by Cappelen Damm - issuu. Norsk - Kontekst, kairos og aptum - NDLA. Appell etter femavsnittsmetoden - retorikk i klasserommet Retorikk Og Analyse PDF. Sung Norsk og Historie : Retorikk kairos og aptum definisjon Kast venner og fiender av banen i dette slåssespillet! erik irgens ntnu. Ring Fit Adventure. platting i hele hagen En helt ny opplevelse på Nintendo Switch! låsbare skap i tre 45x80200. Siste nytt. trener moss fotball. hjelp oss å hjelpe akershus Publisert 18. september 2020 Patos er muligens det mest kjente, lettanvendelige og effektive retoriske virkemiddelet - men, med unntak av de to andre en som gjorde norskleksene har godt innprentet (etos og logos), kan vi i disse valgtider ei heller glemme kairos og aptum Nasjonalmuseet har ansvaret for å utvikle, forvalte, forske på, tilgjengeliggjøre og formidle Norges største samling av kunst, arkitektur og design. Det nye Nasjonalmuseet åpner i 2021

Aptum og den retoriske situasjo

Vi har én oversettelse av Kairo i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale. Norsk Bokmål. Norsk Nynorsk. Kairo egen. Kairo. Legg til ny oversettelse. Wikipedia sier. Kairo (arabisk: القاهرة al-Qāhira) er hovedstaden i Egypt, og er med sine 16 millioner innbyggere den største byen i Afrika Retorisk situasjon eller kairos er den muligheten som en retorisk tekst opptatt av rettferdighet og demokrati, og mer debatt ønskes velkommen. Aptum. Aptum, som betyr «det passende», kan som retorisk begrep deles inn i to: god oppførsel og godt språk

Har jeg har forstått dette begrepet riktig: Aptum er er en

 1. Målet med aptum er at teksten skal passe sammen med avsenderen, språket, mottakeren og saken. Det gjelder å bruke kairos, rett ord til rett tid, og rette deg mot målgruppa du tar for deg. Hvis du for eksempel skal snakke til en klasse på ungdomsskolen er det viktig at en ikke snakker et typisk voksenspråk, men bruker ord og uttrykk som 15-16 åringer kan forstå
 2. Kampanjen har derfor god kairos. De sammensatte tekstene viser også god bruk av aptum. Tekstene er alvorstunge, og skaper medfølelse hos leserne. Med humor og ironi hadde kampanjen blitt smakløst . og lite godt mottatt hos majoriteten. Den utrykker seg derfor passende i den situasjonen den er i
 3. RETORISKE BEGREP Kairos: Den retoriske situasjonen Hva er kommunikasjonssituasjonen (avsender, medium, mottaker)? Hva er den retoriske situasjonen? Hva er den spesielle situasjonen som teksten springer ut av? Hvordan regulerer omstendighetene hva avsenderen kan si, eller ikke si? Inventio Hva er de viktigste innholdsmomentene i teksten

Oversikt over retoriske begreper - Cappelen Dam

Alle taler bruker aptum slik at den retoriske situasjonen skal passe sammen. Det de. går ut i fra da er den konkrete situasjonen/kontekst, saken som er tema, mottakergruppe, språkbruk/virkemidler og avsenderens etos. Kairos der den konkrete situasjonen. handlingen skjer i, altså markeringen av 70-årsdagen for deportasjonen av norske jøder Aptum- den retoriske femkanten, har som mål at tekst-avsender-språk-mottaker og sak skal passe sammen.Du må forme og tilpasse talen etter situasjonen, mottakerne og målet. Det er derfor viktig å finne en balanse mellom disse fem elementene

Cannabis, eller cannabispreparater, er et fellesnavn for de narkotiske stoffene som utvinnes av en underart av hamp, Cannabis sativa, variant indica. Planten dyrkes opprinnelig i varmtempererte strøk, spesielt i Asia, Nord-Afrika og Mellom-Amerika, men er vekstvillig og kan i prinsippet dyrkes hvor som helst. Det er topuddene og hunnblomsterstanden som gir de forskjellige produktene. Norsk - Kontekst, kairos og aptum - NDLA. PPT - Retorikk - formidling PowerPoint Presentation, free Retorikk - formidling LoB1 - - HR. - ppt laste ned. Mer matematikk og statistikk Innhold ©Halvor Aarnes 2007 Retorikk Læreplanen sier at du skal kunne - ppt laste ned. Kort innføring i retorikk GULLBRYLLUP LENGE LEVE KJÆRLIGHETEN! Gratulerer til dette flotte paret, som giftet seg i 1968. Vi er uendelig glade i dere Hilsen jentene, barnebarn og sv.bar Learn kairos with free interactive flashcards. Choose from 500 different sets of kairos flashcards on Quizlet

Bruk omgrepa! Kairos og aptum - Portfoli

 1. Profilartikler brukes i første rekke til å øke gjenkjenningen av logoen. Gjennom en god og strategisk bruk av profilartikler (reklameartikler) vil en få en merkbart større fokus mot egen logo og dermed bedriften. Mange profilartikler brukes i dag nesten uten at en tenker over det og dermed faller artiklene inn i folks bruksmønster
 2. Arven fra Aristoteles: Etos, Patos og Logos. Bruken av retorikk vil påvirke dine lesere til å bli overbevist om budskapet i tekstene dine. De retoriske grepene du velger er viktige for å gi deg troverdighet og teksten din apell og gjennomslagskraft
 3. Hei, Skal skrive en analyse av en kommentar. Jeg skal forklare igjennom relevant fagspråk og ved å bruke begreper fra retorikken, altså etos, patos, logos, aptum og kairos. Noen hjelp å få til oppsett, bruk av begrepene o
 4. spØrsmÅl og svar som ligner Jeg er nasjonalist, ikke nasjonalsosialist (nazist), men dømmes som nazist. 03.05.2018 2018 Ytringsfrihet Jeg er nasjonalist. 01.04.2019 2019 Ytringsfrihe
 5. levealder 82,5 år for en jente og 77,7 år for en gutt. Reproduktiv helse Bakgrunnen for dette begrepet er at svært mange kvinner i verden dør i forbindelse med illegale aborter, svangerskap og fødsler. Innholdet ble først satt på dagsordenen på FNs befolkningskonferanse i Kairo i 1994 og innebærer blant annet

Bruk begrepene! Etos, patos og logo

Aptum means and adaptability for than more. img. Aptum on Vimeo. Access the performance, speed, Kultur og kommunikasjon - Linn: Retoriske begrep. Ugh company and mergers acquisitions, in rebrands peer including. img. Norsk - Kontekst, kairos og aptum - NDLA. See what employees about saywhat. img. Aptum on Twitter: Cogeco to acquire #PEER1. SAMMENDRAG. Den følelsesladde og svært ulike responsen på kong Haralds tale ved hagefesten kaller på en forklaring. Denne forsøker vi å gi i det følgende: Gjennom en retorisk analyse av talens påvirkningskraft med vekt på talens retoriske situasjon, sjanger, oppbygging, patos og dens innskrevne publikum og gjennom en mer semiotisk undersøkelse av «Modellesere» innsirkler og. AIDA modellen. AIDA-modellen er verdens eldste kommunikasjonsmodell, og er en kommunikasjonsmodell som forteller oss hvilke kommunikasjonshindringer vi må overvinne underveis for å nå vårt mål med et kommunikasjonsforøk.F.eks. oppnå en ønsket effekt av en kampanje eller annonse. Modellen er også mye brukt innenfor salg for å forklare salgsprosessen Retorikk og muntlige presentasjoner. Retorikk kan defineres som kunsten å overtale andre, ved hjelp av språk, lyd eller bilder. Så lenge man bruker språk for å oppnå en eller annen effekt, benytter man seg i bunn og grunn av retorikk Vi deler kommunikasjonen vår i 5 ulike språkfunksjoner. 1. Kontaktskapende språkfunksjon: Sender -> budskap -> mottaker 2. Appellativ språkfunksjon: Når du skal oppmuntre og oppfordre 3. Ekspressiv språkfunksjon: Når du gir tydelig uttrykk for noe eller noen 4. Informativ språkfunksjon: Når du skal være både saklig og nøytral 5

2. Retorikk og skriving . Oversikt. Retorisk analyse steg for steg - undervisningsopplegg; Bruk omgrepa! Etos, patos og logos; Bruk omgrepa! Kairos og aptum; Vurdering av nettsider - sjekkliste; Test deg sjølv. Quiz - retorikk; Quiz - skriving; Lær meir! «Kjære skattefinansierte, homofobe prester» - les og skriv; Eksempeltekstar. Kr, Cicero 106-43 f.Kr) Går ut fra at taleren vet hva han sier og hvorfor han sier det orientering: avsender-tekst-mottaker Rettstalen, rådstalen(politisk), leilighetstalen (seremoniell) Omhandler verbalspråk og kroppsspråk Den retoriske femkanten Den retorisk femkanten Aptum = passende: Målet er å finne en passende balanse mellom delene Kairos: rett ord til rett tid: Kairos

Hva er aptum, aptum er det tredje av de fire klassiske

LIV MARIE SCHOUs ARENA: Retorikk: Kairos og aptum

Retorikk, etos, patos, logos, Kairos Aptum,metafo

Ærede Generalsekretær, fred er nødvendig for skolegang. I mange deler av verden, særlig i Pakistan og Afghanistan, gjør terrorisme, krig og konflikter at barn ikke kan gå på skolen. Vi er så lei av disse krigene. Kvinner og barn lider over hele verden, på mange slags måter. I India er uskyldige og fattige barn ofre for barnearbeid Størrelse og utseende: rick and morty season 4 Schäferhunden er en stor og relativt kraftig hunderase med mankehøyde på 60-65 cm for hannhundene, og 55-60 cm for tispene. Vanlig vekt for rasen er mellom 30-40 kg for hannhunder, og 22-32 kg for tisper. Schäferhunden finnes i to pelsvarianter, korthåret og langhåret Som KF-medlem får du eksponering på Kreativt Forum og i vår byråguide, faglig inspirasjon og sosialt påfyll, i tillegg til praktisk informasjon om juridiske avtaler og bransjestandarder. Bli KF-medlem Aptum Kommunikasjon, Itera Gazette, Cretalux, Minnesota Agency, Schjærven Reklamebyrå, Neue Design Studio, Atyp. I tillegg betyr uttrykket retor blir noen ganger brukt om hverandre med rhetorician å referere til en lærer av retorikk eller en person med kunnskap innenfor fagområdet retorikkens. Retoren har falt ut av folkelig bruk og brukes vanligvis i mer formell eller akademisk språk i den moderne verden.Imidlertid er retorens kunsten fremdeles undervist som en del av mange pedagogiske og faglige.

 • Slogen.
 • Aztekerne store norske leksikon.
 • Sove mot øst.
 • Når høstes oliven.
 • Solsidan fredde citat.
 • Audi a3 1.6 bensin.
 • Fearless girl statue meaning.
 • Babytøy salg.
 • Kringla svolvær åpningstider.
 • Närsomhelst språkrådet.
 • Taco lasagne med lefser.
 • Asker bibliotek god bok.
 • Schwimmkurs maritimo oer erkenschwick.
 • Nicholas hoult height.
 • Japanese car brands list.
 • Metzgerei bauch filialen.
 • Hitachi nr90gr2.
 • Hvor mange husstande i danmark 2017.
 • Microsoft partner network support.
 • Oslo fylla snap.
 • Sverige bosnien basket norrköping.
 • Fredrikstad strømstad buss.
 • Bed5 nhh.
 • Lambo cars.
 • Hva er en forhandler.
 • Garconniere kaufen innsbruck.
 • Muhle barberhøvel.
 • Dr martens sko.
 • Gravid v 15 viktuppgång.
 • Cheetah.
 • Lavt blodtrykk høy puls gravid.
 • Eintritt sixtinische kapelle und petersdom ohne führung.
 • Stadler flirt.
 • Mønehøyde.
 • Troja film aldersgrense.
 • Case maxxum 5150 gebraucht.
 • Arms and shoulder workout.
 • Aamir khan filmer.
 • Pirls 2016 norge.
 • Scoville scale.
 • Plex musik struktur.