Home

Volum oppgaver 10 klasse

Der settes elevene i grupper på 3 - 4, og de får i oppgave og finne volumet av sin egen kropp. Volumet blir da lengden av badekaret multiplisert med bredden, multiplisert med differansen av de to dybdemålingene, før og etter at de la seg nedi. Diskuter så i klassen de ulike resultatene gruppene kommer fram til Geometri for 10. klasse og 1 MXY. Tar bl.a. for seg omregningstabeller, kongruente former, volum og overflate, formlikhet, mangekanter, tesselering, fibonacci, det gylne snitt, fraktaler og spiraler. Matematikk.net tilbyr matematikkleksikon, oppgaver og et aktivt matematikkforum rettet mot elever i ungdomsskole, videregående og høyskoler

Volum Nedenfor ligger et oppgaveark med oppgaver om volum av prismer og arealet av trekanter. Jeg har også lastet opp en miniprøve om volum av firkantede prismer Din digitale matematikkportal til alle klassetrinn i grunnskolen. MatteMestern hjelper alle på skolen - både elever, lærere og foreldre. På MatteMestern kan du øve på alle former for matematikk Volum kan være vanskelig å forstå for de aller minste. De må lære seg tilhørende begrep som lengde, bredde og høyde - langt, bredt, høyt. Start med det helt enkle: Hvor mange klosser består LæRESIDER OM VOLUM. matematikk.net - Volum og overflater; cappelendamm.no - Teori og video om volum ; VIDEOER OM VOLUM. Matfagipraksis - Mål og vekt, forklaring og eksempler ; musicjinni.com - Omgjøring av volumenheter. OPPGAVER (TIL UTSKRIFT) Kittys oppgaver - Volumoppgaver. ndla.no - Oppgaver med volum og overflate; commoncoresheets.com. Matematikk.net tilbyr matematikkleksikon, oppgaver og et aktivt matematikkforum rettet mot elever i ungdomsskole, videregående og høyskoler. Nettstedet gjennomgår også pensum i matte for ungdomsskolen pluss 1MX 1MY

Oppdag bilder, illustrasjoner som får deg til å skille deg ut. Volum Oppgaver 10 Klasse. Nummer 10 bm lavoppl by Aschehoug Undervisning - issu Drilleoppgaver i matematikk som er egnet som ukentlig mattelekse/skoleoppgave ligger her sammen med andre oppgaver for 4.- 7. trinn. Kittys oppgaver. Søk på dette nettstedet. Matteinnføringer Volum. Geometri 7. trinn. Gjennomsnitt. Grubliser på nett. 10. jun. 2010,. Det kan fylles et gruslag med en tykkelse på 1, 03 dm = 10, 3 cm. Alternativ løsning. Vi finner først ut hvor mange liter grus vi får av 610 kg. Deretter regner vi ut arealet av grunnflaten i tilhengeren. Til slutt tar vi volumet av grus og deler på grunnflaten for å finne høyden. Vi tar hele tiden med enhetene i CAS-utregningen som. a) Per skal finne volumet, overflaten og vekten til fire rette, firkantete prismer. Alle mål er oppgitt i cm. Sett opplysningene inn i et regneark. Prisme Lengde Bredde Høyde Volum Overflate Vekt A 5 5 5 B 5 4 3 C 10 70 25 D 2 8 4 Prismene er laget av jern som har en massetetthet på 7,9 g/ cm³ Motsatt vei dividerer vi med 10. Ønsker man for eksempel å gå fra meter til centimeter må man multiplisere med 10 to ganger. For større lengder har vi enhetene kilometer (km) og mil. 1km = 1000m = 0,1mil. 1 mil = 10km Eksempel. Hvor mange centimeter er 2,7 meter? Man ganger med 10, to ganger og får: $2,7m \cdot 10 = 27dm \\ 27dm \cdot 10.

Finne volumet til ulike gjenstander - Matematikk

 1. Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî
 2. Kapittel 6. Volum og overflate Side 126 Firkantet pyramide 3 G h V Trekantet pyramide 3 G h V Kjegle 3 G h V Kule 4 3 3 r V I disse formlene er G arealet av grunnflaten.Du ser at i figurene er grunnflaten et rektangel, en trekant eller en sirkel, og arealet av disse figurene skal du vite fra før hvordan du regner ut. Legg merke at volumet av en pyramide er tredjedelen av et prisme med samme.
 3. Oppdateringer 14.08.2019: www.skolefag.no er laget, som er en side for omvendt undervisning i fysikk 1 og fysikk 2. 24.08.2018: IT2 løsningsforslag er laget. 03.01.2018: Løsningsforslag H2017 i fysikk 2 er lagt ut. Takk til Sigurd ved NTNU. 22.11.2017: Løsningsforslag V2017 i kjemi 2 er lagt ut. Takk til Erik ved Mandal vgs. 20.11.2017: Magisk kvadrat er blitt bedre

matematikk.net :: 10.klasse :: Geometri II

Volum - Kittys oppgaver - Google Site

Eksamenskurs i matematikk for 10. Klasse. For elever og foresatte. Areal, omkrets, overfalte og volum i formindelse med geometriske figurer. Fokus på oppgaver fra del 1 på eksamen. Kursrekke 2. Kveld 1: Geometri og Geogebra. På kurset lærer du:. Spill deg til kunnskap og sett kunnskapen på spill! PRØV NYE GRUBLE.NET; 5 rette; For nettbrett; Grubliser; Geografi; Matematikk. Gangin OPPGAVER . Oppgave1. Hva vil det si at målestokken er. a) 1 : 500. b) 3 : 1. c) 1 : 1 . Oppgave 2. Helene er 168 cm høy. På et fotografi er hun avbildet i målestokk 1 : 40. a) Hvor høy er hun på bildet? b) Adam er med på bildet. På bildet er Adam 3,8 cm. Hvor høy er Adam i virkeligheten I dette hefte presenteres frigitte oppgaver fra TIMSS. Her fi nnes både fl ervalgsoppgaver og a 10 b 40 c 50 d 60 3 5 Tall. En klasse besøker et museum. Lunsjen for hele klassen koster B zed. Det koster 4 zed for hver elev å komme inn Oppgaver : Prismer kan også ha andre former på endeflatene. Siden disse endeflatene er trakanter, må du dividere på 2 for å finne : svaret. Oppgaver : Volumet til sylindere er arealet til grunnflaten multiplisert med høyden. Oppgaver : Volumet til pyramider tilsvaret volumet til tilsvarende prismer med : samme grunnlfate og høyde.

Volum av kasse i kubikkcentimeter - Volum - MatteMester

 1. Regn ut volumet på en boks som er 5 meter lang, 4 meter bred og 3 meter høy. Utregning: Grunnflate = lengde * bredde Grunnflate = 5 meter * 4 meter = 20 m2. Volum = grunnflate * høyde Volum = 20 m2 * 3 m = 60 m3. Svar: Volumet av boksen er 60 m3 (kubikkmeter) Nedenfor tar vi en nærmere titt på: Volum av eske Volum av prisme Volum av kule.
 2. Volum; Prisme og terning; Sylinder; Pyramide, kjegle og kule; Interaktive oppgaver. Areal og omkrets; Øvinger. Kontrolloppgaver til kapittel 4 219 KB Last ned; Løsning kontrolloppgaver kap 4 695 KB Last ned; Kontakt oss
 3. LæRESIDER OM AREAL AV TREKANT. Matematikk.org - Areal av trekant m/eksempler; Statvoks - Fakta om areal av trekant m/eks. Regneregler (dansk side) - fra lett ->vanskeli

Viktige regler i matematikk : 8. - 10. klasse Utdannelse: Ungdomsskolen 10. klasse Fag: Naturfag; Karakter: 6 Antall sider: 3 Antall ord: 1142 Filformat: PDF Prøve i naturfag 10. kl. Oppgave 1. Nevn noen viktige næringsstoffer og hvordan de brukes i kroppen. Oppgave 2. Hvilken virkning har insulin i.

Volum av kuber - Planet Psyd

Forholdet mellom sidene i en rettvinklet trekant (Den pytagoreiske læresetning, Pytagoras): I en trekant der vinklene er 30, 60 og 90 grader er hypotenusen dobbelt så lang som den korteste kateten Start studying Repetisjon matte (10 klasse). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools 10-gangen regnearkene 11-gangen regnearkene 12-gangen regnearkene Blandede regneark. Se og du kan selvfølgelig velge så mange oppgaveark du bare vil. Du kan velge mellom tre forskjellige typer oppgaver på hvert oppgaveark. Oppgavearkene med gangetabellene er primært laget for elever i 3. klasse

Aktiviteter for barn til utskrift. Øvelser for print for førskole og grunnskole. Arbeidsoppgaver å skrive ut. Oppgavene Geometriske figurer L Sigbjørn Hals 1 Eksempeloppgaver. Eksamen fra våren 2015. 10. klasse Framgangsmåte Lag et kvadrat ABCD med verktøyet for regulære mangekanter: Tegn ei horisontal. Her er en liste med 10 gode nettsteder du kan bruke i matematikk. Her finner du generatorer som hjelper deg med å lage arbeidsark og oppgaver innenfor de fleste emner i faget + mye mer. På nettstedene under finner mange gode ressurser som du kan la deg inspirere av eller ta i bruk i klasserommet med én gang Kjøp 'Matematikk 8, repetisjon, eksamenstrening og oppgaver, 10. trinn' av Martin Lohne fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978827997100 Oppgaver: På ugrunntall.com i 10.trinnsboka finner du oppgaver fra side 153 og utover. På Kikora ligger det oppgaver på f.eks Castor 8-10 - vinkler og trekanter - Pytagoras setning I og II

Matematikksenteret sin hovedoppgave er å lede utviklingen av nye og bedre metoder i matematikkopplæringen. Besøk våre nettsider og finn nyttig ressurse Gratis ressursser for elever og lærere. Finn Apps. 10.trinns avslutningsutstilling! Mandag 5.mai hadde årets tiendeklasseelever sin avslutningsutstilling i kunst og håndverk. De har gjennom tre år arbeidet med ulike materialer og metoder (messingskilt, perspektivtegning, tredimensjonal tegning, modellbygging i capapapp, redesign, gjenbruk og trekasse m.m) Eksamensoppgaver 10. klasse Her finner du eksamensoppgaver som gitt til avgangsprøven i 10. klasse Eksamensoppgave vår 2009 Del 1 og Del 2; Eksamensoppgave vår 2010 Del 1 og Del 2; Eksamensoppgave vår 2011 Del 1 og Del 2; Eksamensoppgave vår 2012 Del 1 og Del 2; Eksamensoppgave vår 2013 Del 1 og Del 2; Eksamensoppgave vår 2014 Del 1 og Del

Mappeovervåkning.oppgaver Kategori 3 Oppgaver som byr på større utfordringer Litt av hvert Repetisjonsoppgaver Oppgaver som skal løses med digitale verktøy Kalkulator, regneark 1.243 Formelen for volumet til en sylinder er V =. r 2 h. der V står for volumet, r for radien og h for høyden i sylindere Oppgaver - prosentregning Oppgave 1. På en skole er det 140 elever. 55 % er jenter og 45 % er gutter. Regn ut hvor mange gutter og jenter det er på skolen. Oppgave 2. Vanlig billettpris fra Kristiansand til Arendal med buss er 140 kroner. Jan er student og betaler bare 60 % av vanlig pris GeoGebra - Eksamensoppgave 10. klasse - Oppgave 3 i del 2 våren 2012 Viser bruk av GeoGebra til løsing av eksamensoppgaver. Laget av Sigbjørn Hals for Kikora AS

I 10. klasse kommer den utviklede tankekraft og bedømmelsesevne til utfoldelse. Dette krever næring og utfordringer gjennom oppgaver hvor anvendelse av fornuft og logikk står sentralt. I historie behandles det samme tidsrommet som i 9. klasse, men denne gangen med sterkere vekt på den politiske utviklingen Oppgaver 10: Trappepyramide; Oppgave11: Lag grafbilder; Veiledning til funksjoner; STATISTIKK; KOMBINATORIKK OG SANNSYNLIGET. 1 Kodelåsen; Lekse om kombinatorikk; 2 Monopol; Lekse om sannsynlighet; Lærerveiledning; GEOMETRI, VOLUM, OVERFLATE OG MASSETETTHET. A Matematikk i tre akter; B Fotballbane; C Fagnanos problem; D Brett et A4-ark; E. Campus Inkrement er en læringsplattform spesielt tilpasset omvendt undervisning. Læringsressursene som du finner på dette nettstedet er også godt egnet for selvstudium Beregn 10-15 minutter slik at elevene får tid til å lese, bearbeide og jobbe med faktaarket. Opplysningene må de diskutere og ta med seg inn i svararket sitt. Ved gjennomføring inne i klasserommet og for elever fra 4. klasse og oppover kan det ved hver stasjon være plassert et nettbrett eller en datamaskin slik at elevene kan finne ytterligere informasjon

Volum UNDERVISNINGSMETODER - last ned gratis

Matematikk - Volum

 1. 10. klasse - Norsk. Boktittel: Ordet er ditt 10 Lærebok Forfattere: Marit Allern, Sidsel M. Skjelten. Forlag: Cappelenn Innhpld: Konsis og kortfattet lærebok uten litterære tekster. Mange oppgaver
 2. Nettoppgavene har oppgaver på tre nivåer knyttet til hvert kapittel i bøkene. Elevene får nye utfordringer hver gang de går inn på nettstedet. Hver oppgave og hvert nivå har sin egen nettadresse. Det er derfor enkelt for læreren å legge inn lenke til ulike oppgaver og nivåer i læringsplattformen
 3. Oppgaver i sporing og skriving av tall: Den første oppgaven her, er slik at to og to spiller sammen. Elevene slår en terning og sporer det tallet som terningen viser. De har hvert ark og den som fyller en rad først har vunnet. Dette spillet kan spilles flere ganger. En fin øvelse i sporing av tallene. Oppgaver matematikk 1.klass
 4. Ekstra oppgaver i matematikk for barn i 4 klasse, matteoppgaver for elever i 4 trinn, norsk barneskole
 5. Micro:bit er en liten datamaskin som er laget for å lære barn å programmere. Den kan programmeres både med blokker som i Scratch, eller med tekstbaserte språk som Python og JavaScript. Micro:bit har blant annet innebygd LED-matrise, knapper, Bluetooth og temperaturmåler som vi kan kontrollere
 6. 10. klasse - Geografi og samfunnskunnskap. Boktittel: Samfunnskunnskap 10 Underveis Forfattere: Torill Strand, Mary M. Strand. Forlag: Gyldendal Innhold: Her er to kvinnelige lærebokforfattere.
matematikk

matematikk.net :: 10.klasse :: Geometri I

Kjøp 'Bli god i matte med Mattedama, 8.-10. klasse' av Vibeke Gwendoline Fængsrud fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet | 978824891959 Velkommen til 10.-klassens matteside! Link til din klasse finner du til høyre. Hjelpemiddel og prøver finner du til venstre Nettstedet gjennomgår også pensum i matte for ungdomsskolen For 9. klasse vil vi spesielt anbefale arbeide med spørsmål og oppgaver innenfor. 8&9. 10. Nyheter. Abelprisvinner 2019 er Karen Kaskulla Uhlenbeck ; Geometri for 9. klasse: Speiling om en linje, symmetriakser, speiling om et punkt, trekanter, andre figurer, mer om trekanter og volum

Tall og algebra :: Matematikk og Naturfag på Holtan

CodeStudio er Code.org sine interaktive oppgaver i nettleser som er laget for å gi en introduksjon til programmering. I CodeStudio gjennomfører man ulike oppdrag på ulike nivåer, ved å programmere med blokker, akkurat som i Scratch Harald Skjønsberg er rektor ved Solvang skole i Asker og morgenkåsør i NRK P2.Han er historiker, lærer, skolebokforfatter, romanforfatter og etter hvert en dreven forfatter av historiebøker for barn. Harald er forfatteren bak Underveis- Historie for ungdomstrinnet

Volum Oppgaver 10 Klasse

5. trinn repetisjonsoppgaver - Kittys oppgaver

Matematikk for ungdomsskolen - oppgavebank med fasit, undervisningsopplegg. Oppstilte oppgaver, visuelle oppgaver, tekstoppgaver og rike oppgaver Årsplan i matematikk for 6. klasse 2018- 2019 Side 2 Å kunne lese i matematikk inneber å forstå og bruke symbolspråk og uttrykksformer for å skape meining i tekstar frå daglegliv og yrkesliv så vel som matematikkfaglege tekstar. Matematikkfaget er prega av samansette tekstar som innehel Utregning av volum av sylinder: Vi starter med å finne grunnflaten til en av endesirklene, og bruker et eksempel der radius av sirkelen er 5 cm og høyden er 8 cm. Grunnflate: 3,14 * 5 * 5 = 78,5 cm². Vi ganger så grunnflaten med høyden: 78,5 cm² * 8 cm = 628 cm³. Volumet av sylinderen er 628 cm³ I Matematikk for ungdomstrinnet har du et utmerket utgangspunkt til å forbedre dine matematikkferdigheter. Nettstedet består av oppgaver fra alle deler av pensum, systematisk ordnet etter klassetrinn og emne. Anbefales på det sterkeste!!! Matematikkbogen: Dansk nettsted med oppgaver fra 1. - 10.klasse. Dessverre har sidene en del reklameâ

-10 -15. Oppgaver til diskusjon. Dette er en aktivitet for hele klassen. h2 = k12 + k22 (2x) Hvor stort volum har modellhuset? c Finn hvor stort volum det virkelige huset har. 2,5 m SVAR: Hei På 10. trinn i grunnskolen skal elevene trekkes ut til sentralt gitt skriftlig eksamen i ett fag og én lokalt gitt muntlig eksamen. Det er læreplanen i faget som angir om eksamen er muntl.. Oppgave 10 Fra Ålborg i Danmark til Berlin i Tyskland er det en kjøretur på 44,5 mil. Hvor lang tid tar det å kjøre denne distansen hvis du kjører med en gjennomsnittsfart på 120 km/t? Svar i timer og minutter Velkommen til Nye Makt og menneske 10. trinn. Nettstedet har ekstra tekster, oppgaver og aktuelt stoff i historie, geografi og samfunnskunnskap. Oppgavene stimulerer den utforskende eleven, og hjelper til med å nå de nye kompetansemålene Nummer 8-10 elevnettsted er gratis og inneholder verktøyopplæring i Excel og GeoGebra. Her kan elevene også finne løsningsforslag på utvalgte oppgaver fra læreboka, og teste seg selv med interaktive oppgaver til hvert kapittel

Areal og omkrets – De magiske tallene 4

Praktisk matematikk - Volum og overflate - NDL

I dette hefte presenteres frigitte oppgaver fra TIMSS. Her fi nnes både fl ervalgsoppgaver og åpne oppgaver. Oppgavene er organisert etter emneområder. Tilrettelagt av: Ann-Britt Haavik, ILS, Universitetet i Oslo, Postboks 1099, Forsideillustrasjoner: Colorbox.no 371 Oslo Sto Eksamenstrening foreslår oppgaver elevene bør starte med basert på læringsdata fra tidligere arbeid i Campus. Elevene får oppgaver med video-gjennomgang av løsningen, mens du som lærer kan du se hvem som har gjort hva og hvilke oppgaver klassen trenger hjelp med. Eksamenstrening er tilgjengelig for 10. klasse matematikk, 1P og 1T

Dette er en oppgavesamling med oppgaver til 10. klassinger, som jeg har laget i forbindelse med Ent3r-prosjektet. Her vil du finne treningsoppgaver med fasit. Jeg har prøvd å basere oppgavene på deler av pensum som dere vil møte igjen på videregående skole. Det er for de KRLE-boka har alt i ett! Eleven har én og samme bok fra 8. til 10. trinn, noe som gir god sammenheng og oversikt. Boka er helt oppdatert i tekst, tallmateriale og bilder. En rekke ordforklaringer i marg og rikelig med bilder bidrar til forståelse Brus inneholder 10 g sukker per 100 g matvare. 100 g = 1 dl. 5 dl x 10 g sukker/dl = 50 g sukker i 1/2 liter brus. Melkesjokolade inneholder 44,6 g tilsatt sukker per 100g matvare. 44,6 g/ 100 g = 0,446 g tilsatt sukker per gram sjokolade. 40 g sjokolade inneholder: 40 x 0,446 g sukker = 17,84 g sukker; Forslag til noen lenker Forsøk og oppgaver. Her finner du beskrivelse av forsøk og oppgaver om både bioenergi og energi generelt: Biodiesel og bioetanol (undervisningsprogram) Brennverdi (regneoppgave) Bålfyring, vi lager og bruker bål (praktisk oppgave) Drivhuseffekten (forsøk) Energiforbruket når vi reiser (regneoppgave) Forsøk med aske (forsøk. Undervisningsopplegg i matematikk for ungdomsskolen/ungdomstrinnet

Følgende oppgaver er utenfor årets pensum: Del 1, nr. 10 og del 2, nr. 1. Eksamen 2004. Løsningsforslag Følgende oppgaver er utenfor årets pensum: Del 1, nr. 10 og del 2, nr. 1. Eksamen 2005. Løsningsforslag Følgende oppgaver er utenfor årets pensum: Del 1, nr. 3 og 5 o Logg inn i PGS - prøver - UDIR - påloggingstjenest Oppgaver: 10. kl: Planlegge, gjennomføre og reflektere over opplegg for en time. «Praktisere og forklare grunnleggjande prinsipp for trening «Forklare samanhengen mellom fysisk aktivitet, «Forklare korleis ulike kroppsideal og ulik rørslekultur påverkar trening, ernæring, livsstil og helse» idrettsskadar» Oppgaver Da vi i vår jobbet med måling med 5. klasse, laget jeg til disse oppgavene. De kan kanskje være kjekke å bruke som oppstartsaktivitet i matte også. Det er til sammen 9 ulike oppgaveark. Vi gjennomførte dette på MATEMATIKKENS DAG med blandet grupper fra 5.-7.klasse. Det ble en kjekk dag for både store og små! Her er de vedlagt som PDF fil

Utforskende oppgaver med GeoGebra Sigbjørn Hals Side 10 Oppgave 7. Jeg er våt. Derfor dusjer jeg (U,V) Påstanden i overskriften er naturligvis ikke logisk korrekt. Snur vi det den andre veien, blir det derimot korrekt: Jeg dusjer. Derfor er jeg våt. I denne oppgaven vil vi undersøke noen slike påstander Et undervisningsopplegg i Utdanningsvalg - Oppdrag yrkesfag Opplæringskontorene i Troms sammen med NHO Ung og Karriere Troms har utviklet et nytt undervisningsopplegg for 9. eller 10. klasse hvor fokus er yrkesfaglig utdanning. TIL LÆRER: Dette er et undervisningsopplegg for 9. eller 10.klasse som skal gjøre eleven bevisst på de ulike yrkesfaglige utdanningsmulighetene i Troms.

Grunntall 1-10 er et helhetlig læreverk i matematikk for grunnskolen. Grunntall har tydelige eksempler og oppgaver i ulike vanskelighetsgrader. Klar, ferdig, kjører en lettlest trafikkopplæringsbok som inneholder all teori til førerprøven for klasse B Oppgaver i Sannsynlighetsregning og kombinatorikk MAT0100V v aren 2016 Ørnulf Borgan Matematisk institutt Oppgave 26 Vi ser p˚a situasjonen i eksempel 3.6. I en klasse er det 25 elever. Av dem har 10 elever fransk og 12 elever tysk. Fire av elevene har b˚ade fransk og tysk Matematikk «Tallene styrer universet.» «Tallet hersker over former og ideer og er opphavet til guder og demoner.» «Geometri er kunnskap om det som eksisterer evig.» «Tall er alle tings innerste vesen. Pythagoras (580-500 f. Kr.) Gresk filosof og matematiker. Se hvilke deler av læreplanen i matematikk vi dekke Matemagisk elevnettsted har skjult differensiering slik at elevene til enhver tid blir ført til oppgaver tilpasset nivået de er på. Alt eleven gjør på nettstedet blir lagret. Resultatene rapporteres til læreren, som kan følge med på hva eleven svarer rett på, og hvilke feil eleven gjør

Lengde - areal - volum - matematikk

Måling - skolekassa

Årsplan matematikk 10. trinn 2018-19med forbehold om endringer og for flere hendelser. Jeg kan bruke kombinatorikk for å finne antall mulighteter 4 uker 37-41 Tall og algebra Prøve i uke 41 samanlikne og rekne om heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille og tal på standardform, og uttrykkje slike tal på varierte måta Oppgaver og aktiviteter for undervisning om klima, miljø og bærekraftig utvikling. Velg et trinn. Trinn 1-2. Trinn 3-4. Trinn 5-7. Trinn 8-10. VGS. Velg et fag. Finn undervisningsopplegg. Trinn 1-2. Trinn 3-4. Trinn 5-7. Trinn 8-10. VGS. Del Klimaskolen: Del på Facebook; Del på Twitter; Oslo kommune Matematikk, 9. klasse volum av tredimensjonale figurer. ukjente sidelengder i trekanter. Elevene utforsker og bruker Pytagoras' setning. 10. Utforskning og problemløsning/ Demokrati og medborgerskap. 9. Beregne og vurdere sannsynlighet i statistikk og spill

Anne Marte N. Sandnes. Hei! Jeg heter Anne Marte og jobber på en barneskole i Oslo. Jeg elsker å lage undervisningsmateriell, og på denne siden deler jeg det jeg lager - helt gratis klasse (engelsk) 16-19 år Nynorsk for ungdom Engelske bøker for 8., 9. og 10. klasse Av: Charlotte Steinhaug , 18. mars 202 Undervisningsopplegg, tips og oppgaver i matematikk 3.klasse. Her kan elevene prøve å få tre på rad. De må spille mot datamaskinen

Geometri - skolekassa

Å kunne kjenne igjen ord, skille dem fra hverandre og danne sammensatte ord, er viktig når man i 3.klasse begynner med å lese ordkjeder. Dette er en fin øvelse for å forberede elevene på ordkjedene. Oppgaver for kjenne igjen og for å lage sammensatte ord: Sammensatte ord Årsplan i matematikk for 7. klasse 2017-2018 Side 9 Tidsplan Uke Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Læringsmål Læreverket -Arbeid med skriftlige oppgaver, hele tiden med tilbud om å bruke konkreter. -Praktiske oppgaver. -Oppgaver digitalt. -Drama 10 Måling: -Repetisjon og prøve -Repetisjonsoppgaver Multi 7b Kapittel 5 Skriftlige og muntlige oppgaver Kapittelprøve uke 8 9-13 Lengde, flate, rom Kapittel 9 Gjøre greie for tallet π og bruke det i beregninger av omkrets, areal og volum Gjøre overslag over og beregne lengde, omkrets, vinkel, areal, overflate, volum, tid, fart og masseenhet og bruke og endre målestokk Forelesnin UNDERVISNINGSOPPLEGG, TIPS OG OPPGAVER I NORSK 1.KLASSE. Kompetansemål: Eleven skal kunne: vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk

Eksamen 2017 :: Matematikk og Naturfag på HoltanCeller :: Matematikk og Naturfag på HoltanPåske | UNDERVISNING: inspirasjon, tips og idèer
 • Priser moskva.
 • To øl oslo.
 • Forskudd på lønn staten.
 • Tåler katter brunost.
 • Babytøy salg.
 • Karen kjønnsroller.
 • Präsentation arbeitssicherheit büro.
 • Itslearning ullensaker.
 • Kremet dillsaus.
 • Haus mieten kyritz.
 • Orwells 1984.
 • Lux counter.
 • Ecco shoes wiki.
 • Diego maradona napoli.
 • Seismiske undersøkelser wikipedia.
 • Åpningstider høyt og lavt kristiansand.
 • Fahrplan oldenburg varel.
 • Art museum madrid.
 • Alle unter einem dach steve urkel erster auftritt.
 • Neue restaurants in osnabrück.
 • Pinterest extensions.
 • King and queen shirts.
 • Line langmo strikkepakker.
 • Sommerurlaub in österreich all inclusive.
 • Mountainbike touren münchner hausberge.
 • Polentamel.
 • Webcam blombergbahn.
 • Apple back to school sverige 2018.
 • Egenvekt lastebil.
 • Karen kjønnsroller.
 • Audi a3 1.6 bensin.
 • Ord med tre konsonanter på rad.
 • Pasjonsfruktcurd.
 • Julia jones dirigent.
 • Restaurant gleis9.
 • Statsforvaltningen oppgaver.
 • Yousef hadaoui gift.
 • Waldau bonn restaurant.
 • Fisk symbol.
 • Minecraft cape kostenlos.
 • Brompton bikes norge.