Home

Lisensjakt jerv nordland

Rovvilt - Fylkesmannen i Nordland

Lisensfelling av jerv i Nordland Rovviltnemnda har vedtatt en lisensfellingskvote for jerv i 2020/2021 på 16 jerv hvorav inntil 8 tisper. Det er kun åpnet for jakt utenfor de prioriterte forvaltningsområdene for jerv 10. september starter lisensjakta på jerv. Årets totalkvote er på 141 dyr, og nesten en tredjedel av kvoten er lagt til Troms og Finnmark. I et geografisk avgrensa prøveprosjekt har regjeringa nå lempa på enkelte krav knytta til jervejakta Felling av jerv skal straks meldes til fylkesmannen på en slik måte fylkesmannen bestemmer. Jeger plikter forøvrig å følge de regler som fremgår av lisensen. Forøvrig gjelder bestemmelsene om ordinær jaktutøvelse gitt i eller i medhold av Viltloven, samt bestemmelsene om lisensjakt i forskrift av 9. juli 1993 nr. 594 om forvaltning av bjørn, jerv, ulv og gaupe Årets lisensjakt på jerv i Nordland er over, og resultatet etter endt jakt er ikke oppløftende. Kun 4 jerv av en kvote på 24 ble skutt. Rovviltnemnda i Nordland har nå bevilget betydelige beløp til et prosjekt som ønsker å styrke dagens lisensjakt på jerv i fylket. Planlagt prosjektperiode er 3 år. Dette prosjektet igangsettes nå i disse dager

NJFF Nyheter Lisensfelling-av-jerv

 1. Fylkesmannen i Nordland har sendt ut status på lisensfelling på jerv i Nordland. Her er litt oppdatert informasjon om lisensfelling på jerv i Nordland, referert fra utsendt epost fra seniorrådgiver Øyvind Skogstad - Fylkesmannen i Nordland. Per 12. januar er det felt 7 jerv i Nordland denne sesongen: Dato. Kjønn. Kommune
 2. Bedre Jervejakt i Nordland •Organisering •Målsetting •Prosjektets utgangspunkt Felte jerv i lisensjakta (1997/98 - 2011/12) v. Målsetting •Mål: -Mer effektiv og forutsigbar jakt i Nordland -Kvote som settes tas ut på lisensjakta -Skadevoldende indivi
 3. Rovviltnemnda i Nordland har fastsatt en kvote på 16 jerv under lisensfellinga for 2017/2018. Jakta starter 10. september. På grunn av pågående klagebehandling kan det komme endringer i kvotefordelinga
 4. Lisensjakt på jerv startet 10. september Lisensjakt på jerv startet 10. september i rovviltregion 2 (Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder). Kvoten på to jerv er felles og gjelder for hele regionen
 5. Jegerregisteret er et register over hvem som er kvalifisert til å drive jakt i Norge, og har oversikt over hvem som har betalt jegeravgift
 6. Jakt har sterke tradisjoner her til lands. Statskog har tilbud om det meste både innen småvilt og storvilt uansett hvilken jakt du foretrekker, og landskap du trives i. Vi legger ingen begrensninger på om du jakter med eller uten hund. Statskog tilbyr også et eget jaktkort for små rovvilt
 7. Nordland fylkeskommune gir etter søknad tillatelse til jakt på kystsel i Nordland. NB! Årets jakt på steinkobbe avsluttes, da kvoten er nådd.Det er jaktforbud på havert i 2020.Det er tillatt med jakt på ringsel og grønlandssel i Nordland. Det er fri jakt på disse artene.Det utbetalesskuddpremie for felte dyrmed merke i 2020:Sjekk for eventuelle merker på baksveiver.

Kvote for lisensjakt på jerv i rovviltregion 8 og i samarbeidsområdet med Nordland for lisensfellingsperioden 2015/2016 Rovviltnemda i region 8 hadde møte i Vadsø den 02. 06.2016. På møtet ble det fattet slikt: Vedtak Klageadgang Vedtaket kan påklages til Klima- og miljødepartementet innen 3 uker, jf. forvaltningsloven §§ 2 - Jerven er svært sky, I Norge er det lisensjakt på rovdyr for å regulere bestanden. Siste nytt om koronavirus i Nordland Antall ynglende jerv i Nordland. 12.02.2013 4 For mye jerv Bestandsregulering = jakt Jerv er totalfredet - lisensjakt Av den totale kvoten på 120 ble 72 jerver felt under vinterens lisensjakt. Av de 72 dyrene er 50 felt av lisensjegere, fem av kommunale fellingslag, 16 av Statens naturoppsyn, mens ett dyr er. Lisensjakt jerv. Lisensjakta på jerv starter i morgen, og rovviltnemndene har bestemt at totalt 122 dyr kan felles. I region 6, som utgjør Trøndelag og Møre og Romsdal, er den samla kvota på.

Den felte jerven var en voksen hannjerv på 13 kilo. Mannen som er anmeldt var på elgjakt på Straumen i Tysfjord kommune i Nordland og skal ha skutt jerven i tro om at han var innenfor området for lisensjakt på jerv. Han meldte selv ifra om at jerven var skutt til Fylkesmannen i slutten av september, skriver NRK. Jervejakta begynte 10. Eksperter gir et lite håp om at «Gaupus» kan overleve ( 04 Nov 2020 ) NRK Nordland: ; Kva er mest ekstremt? ( 04 Nov 2020 ) Tidens Krav: Når det gjeld store rovdyr er det i alle fall mest ekstremt å ville fjerne dei frå norsk natur.Eit økosystem der det finst store rovdyr er faktisk det heilt normale § 4. Administrasjon av lisensjakt. Fylkesmannen administrerer lisensjakt på ulv, og utsteder jaktlisenser. Dersom et fastsatt lisensjaktområde omfatter arealer i flere fylker, jf. § 3 første ledd, administreres jakten av den fylkesmann som har størst areal innenfor jaktområdet

Etter fire måneder med lisensjakt på jerv i Nordland, er bare fire av en total kvote på 12 dyr skutt, og ingen i de jerveutsatte kommunene Meløy, Rødøy og Gildeskål, der det forsvant over. Felt jerv skal umiddelbart meldes til Fylkesmannen i Troms og Statens Naturoppsyn. Mer om lisensjakt på jerv finner du her: Lisensjakt på jerv 2006/2007 (Fylkesmannen i Troms) Protokoll fra møte i rovviltnemda (Fylkesmannen i Troms) Kai.Mathisen@uit.no . Postadresse: Indre Evenes . Grunneierlag. v/Kai Mathisen. Venusveien 14. 9024 Tomasjor - Nordland er langt og smalt, og ynglingene dekker hele fylket. I snitt har jerven ligget over bestandsmålet for ynglinger siste tre år. Det er gjennomført lisensjakt, og i tillegg er jerv tatt ut i vinterjakt. Dette har hjulpet godt, tapstallene går kraftig ned når ynglinger er tatt ut i et område En jeger er anmeldt for ulovlig å ha skutt en jerv utenfor området for lisensjakt, melder NRK. Den felte jerven var en voksen hannjerv på 13 kilo.Mannen som er anmeldt var på elgjakt på Straumen i Tysfjord kommune i Nordland og skal ha skutt jerven i tro om at han var innenfor området for lisensjakt på jerv Dokumentet Forskrift om endring i forskrift om åpning av lisensjakt på jerv, Nordland og Troms. (Norsk Lovtidend Avd. II) er ikke tilgjengelig på Lovdatas åpne sider. Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av disse lenkene kan gå til Lovdata Pro og krever at man har abonnement

Forskrift om åpning av lisensjakt på jerv, Nordland, Troms

Lisensjakt jerv i Oppdal. Bli med å prøve ut tiltak for enklere jakt! Innhold. Fant du det du lette etter? Takk for din tilbakemelding . hva forsøkte du å finne? Lisensjaktperioden for jerv er 10.september 2017 - 15. februar 2018 I Nordland er målet å holde bestanden på 10 jervekull, men i løpet av de siste årene har det vært registrert opp i mot 14 jervekull i fylket. Fanget jerven på kameraet Filmet jerv - tjente. Utenfor kjerneområdene skulle det bli noe enklere å få fellingstillatelser. I slutten av 1990-åra ble lisensjakt på jerv et hett diskusjonstema. I 2000 kom det mange krav om lisensjakt også på ulv fra så vel landbrukstalsmenn som jeger- og fiskerforeninger og ordførere i grensekommunene øst i Hedmark Lisensjakt på jerv I Nordland, Troms og Finnmark var det tildelt lisenser på 19 jerver i 1997/98. Det ble felt sju dyr, hvorav fem i Troms. I Sør-Norge ble lisensjakt tillatt for første gang med i alt seks dyr. Det ble felt en jerv i Møre og Romsdal og en i Sør-Trøndelag

18 Nordland 5--12: 4: 1: 2: 19 Troms 5--10: 4-1: 20 Finnmark Finnmárku 5--5--1: 1 : Tillatelse til lisensjakt på 29 jerver i Sør-Norge inklusive Sør-Trøndelag. 2 : Felles kvoteområde for gaupe i deler av Akershus og Oslo. 3 : Felles kvoteområde for gaupe i deler av Buskerud og Vestfold. 4 Lisensjakt på jerv og ulv 2020 -2021. Rovviltnemnda har vedteke lisenskvotar for jerv og ulv for sesongen 2020 - 2021. Rovviltnemnda har 27.08.2020 vedteke kvote på 8 jervar og 3 ulvar som kan fellast i lisensperioden for artane. Lisensperioden for jerv er 10. september. 22 jerver av en kvote 51 dyr er blitt skutt siden lisensjakta på jerv startet 1. oktober. Vi må inn med andre midler enn lisensjakt, For jaktsesongen 2001-2002 er kvoten på fem jerver. Statsansatt jeger. I Nordland er det i denne sesongen skutt to jerver

Økt uttak av jerv i Nordland - bærekraftige

 1. Kvoten er fordelt på 30 jerv i Hedmark, tolv jerv i Oppland, 25 jerv i Finnmark, og 16 jerv i Nordland. I Troms er kvoten satt til 15 jerv, men deler av kvoten gjelder også for en del av Nordland. I Trøndelag og Møre og Romsdal er det satt en kvote på 32 Jerv, med en reservekvote på seks dyr. I Sør-Norge er kvoten satt til to dyr
 2. Rovviltnemnda i Nordland har fastsatt en kvote på 23 jerv som kan felles under lisensfellinga 2012/2013. Hunndyrkvoten er fastsatt til 11 tisper. Bestandsmålet for jerv i Nordland er 10 årlige ynglinger. I fjor var kvoten på lisensjakta 24 dyr. Fire av disse ble felt i ordinær lisensjakt. SNO hadde i etterkant av jakta totalt tatt ut 11 jerv
 3. I Skandinavia er populasjonen av jerv delt inn i tre bestander som er genetisk forskjellig fra hverandre. Den sørvestlige bestanden lever vest for Østerdalen i Norge. Øst og nord for Østerdalen lever en stor bestand, som også inkluderer jerv i Nord-Trøndelag, Nordland og det meste av Sverige
 4. Avisa Nordland er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data. Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene du ser og bruker. Vil du lagre dine personverninnstillinger? Logg inn med aI
 5. Jerv er en rovdyrart i mårfamilien, og det største mårdyret i Norge. Den er en snikende og var jeger som holder til i høyfjellet langs grensa til Sverige og Finland fra Hedmark og nordover, men også i høyfjellet i Sør-Norge. Den lever blant annet av rein, sau og smågnagere. Den norske bestanden er på rundt 350 voksne dyr. Jerven har status som sterkt truet i Norsk rødliste

Status lisensfelling på jerv i Nordland - Norsk Sau og Gei

72 jerver felt på lisensjakt Artikkeltags. Rovdyr; blant annet basert på skadehistorikk og råd fra rovviltnemndene. Forvaltningsområder for jerv og beiteprioriterte områder blir lagt 4 - Oslo/Akershus/Østfold. 0 . 0 . 5 - Hedmark . 22 . 18. 6 - Midt-Norge . 28 . 24. 7 - Nordland . 16 . 6 . 8 - Troms/Finnmark . 34 . 16. Personvern og cookies. Østlendingen er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data. Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene du ser og bruker

 1. Rovviltnemnda i Nordland hadde møte 25. mai og fattet blant annet vedtak om kvote for lisensfelling av jerv og kvote for betinget skadefelling av jerv og ulv. Saksfremlegg og vedtakene følger her: Vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i rovviltregion 7 - Nordland 2016-2017.pdf
 2. Lisensjakt på jerv og ulv 2020 -2021. Rovviltnemnda har vedteke lisenskvotar for jerv og ulv for sesongen 2020 - 2021. Les mer. fredag 03.04.2020. Skadefellingsløyve ulv. Miljødirektoratet har tildelt skadefellingsløyve på ein ulv i Hyllestad, Fjaler og Høyanger kommune
 3. Om en knapp uke avsluttes årets lisensjakt etter jerv. Så langt er bare ni dyr av en kvote på 22 skutt, melder NRK Nordland. Naturvernforbundet frykter at rovviltnemnda og sauenæringa vil.
 4. Rovviltnemnda i Nordland fatter vedtak om lisensfelling på jerv innenfor region 7 - Nordland i 2018/2019. Kvota settes til totalt 16 jerv, hvorav maksimalt 8 tisper. Nordland fylke deles inn i følgende fellingsområder: 1. Lofoten/Vesterålen 2. Fastlandet nord for Rombaken (inngår i kvote for region 8) 3a
 5. Jaktstart for lisensjakta nærmer seg, og vi har her samlet informasjon om lisensjakt på store rovdyr i Hedmark 2016/2017. 10. september starter lisenjakta på jerv i Hedmark. Denne jerven ble felt under lisensjakt i Åmot i 2014

Ny jerv felt under lisensjakt i Tynset i dag. Jervekvoten blir som rovviltnemnda vedtok. Til toppen Utgitt av AS Østlendingen; Ansvarlig redaktør og daglig leder: Felte jerv mandag. Ny jerv felt under lisensjakt i Tynset i dag. Jervekvoten blir som rovviltnemnda vedtok. Til toppe 5. Interpellasjon fra Kjell Sahl, Høyre - Nordland fylkesting juni 2012 Uttak av jerv i Gildeskål, Meløy og Rødøy I området deler av Beiarn, Gildeskål, Meløy, Rødøy og deler av Lurøy skal det i følge forvaltningsplanen for store rovdyr i Nordland ikke være jerv. Ute ved kysten er det fortsatt jerv og yngling av jerv gjenstående 15 jerver av kvoten for lisensjakt i region 7. Fra Nordland Reindriftssamers Fylkeslag 16. mars med innspill om at tiltak iverksettes for å sikre uttak av de gjenstående jervene av kvote på uttak av 16 jerv i lisensjaktperioden september 2017-februar 2018 Rovviltnemnda i region 5 Hedmark fattet i møte den 19. juni vedtak om lisensfelling av jerv i Hedmark 2018-2019. Vedtaket har blitt påklaget, og Klima- og miljødepartementet har fattet endelig vedtak i saken. Departementet omgjorde nemndas vedtak, og vedtok en kvote på 16 jerv. Fellingsområdet avgrenses til beiteprioriterte områder Lisensjakt jerv. Har fått noen spørsmål angående lisensjakta på jerv og hva som er bestemt for årets jakt. Rovviltnemda fattet i møte den 25. juni vedtak om kvote på 22 jerv hvorav maksimalt 12 hunndyr og hvor 4 jerv kunne felles innenfor ulvesona, resten skulle felles i beiteprioriterte områder

Av kvoten på ti jerv for lisensfellinga i 2009/10 i Nordland, skal det tas ut maksimalt seks hunndyr, melder Fylkesmannen. Så langt er det felt fem jerver i Nordland under lisensjakten. Den gjenværende kvoten på fem dyr er fordelt på ett dyr i nordfylket, som omfatterkommunene Fauske, Bodø nord for Saltfjorden, Sørfold, Steigen, Hamarøy, Tysfjord, Ballangen, Narvik, Evenes og Tjeldsund høring, jerv, lisensjakt, rovdyr, rovvilt, rovvilttap Høringsfrist 7.4.15 - gis gjennom høringsportalen! Lisensfelling av jerv er i dag for lite effektivt som et bestandsregulerende tiltak Lisensjakt på jerv. Rovviltnemnda har vedteke at åtte jervar kan fellast under årets lisensjakt i region 1. Lisensjakta gjeld for heile region 1. Jakttida er frå 10.september 2016 til og med 15.februar 2017. Det er eit mål å auke talet på jervar som blir felte under lisensjakta slik at behovet for ekstraordinært uttak vert mindre

Ny jerv felt under lisensjakt i Tynset i dag. Naturvernforbundet kritiserer rovviltnemndene og særlig nemndleder Arnfinn Nergård Klandrer rovviltnemndene for ulvehysteri: - Notorisk høye ulvekvoter. Ulvevedtaket: Bondelaget er fornøyd; Noah raser. Helgesen sier ja til felling av to. En kvoteregulert lisensjakt utføres på jerv i Norge og i tillegg blir skadevoldende jerver og unger født i områder med betydelig skadeproblemer fjernet. En PVA vurdering av jervens bevaringsstatus i Norge konkluderte med at arten ville bli utryddet i Nord-Norge om dagens avskytningsrate fortsetter dersom det ikke kommer innvandrende individer fra nabolandene (Sæther m. fl. 2005)

Erstatningstall fra rovbase viser at utfordringene med jerv i Finnmark er store. I 2011, 2012 og 2013 ble det henholdsvis erstattet 200, 470 og 324 sau som drept av jerv, samt 3 155, 4 737 og 3 655 tamrein som drept av jerv. I samme periode og fram til i dag er det i Finnmark 98 døde jerv i rovbase, 20 av dem er skutt på lisensjakt Lisensjakt på bjørn begynner 21. august. Les mer. Sekretariatet foreslår å ta ut ulveflokkene i Kynna og Aurskog. I fjor var kvota under lisensjakta på jerv på 120 individer, men bare 50 dyr ble felt av lisensjegere. Les mer. Rødlista er et usaklig argument mot rovdyrjakt - Åsmund Ystad,. Godt utlvalg pelskanter av topp kvalitet fra Norsk buntmaker. Se utvalg og priser på www.turbutikk.no Kun fra lisensjakt etter internasjonalt regelverk. Ulv, Jerv og Coyote. Godt utvalg for å passe din jakke og ditt behov. Alle pelskanter har borrelås og en smart utforming for å ligge godt rundt hettekant. Eget kit med lim og borrelås for 100,- om du trenger borrelåsfeste i hette f.eks. Rovviltnemnda i region 7 (Nordland) er kvoten satt til 16 jerv, hvorav 8 kan være jervetisper. Rovviltnemnda i region 8 (Finnmark, Troms og samarbeidsområdet med Nordland) har en samlet kvote på 30 jerv, hvorav 18 av disse kan være jervetisper. Samtlige vedtak er registrert i Miljøvedtaksregisteret

Miljødirektoratet håper nå å klare det lisensjegerne bare i liten grad klarte i løpet av årets lisensjakt på jerv. DEL Nå gir de seg selv, ved Statens naturoppsyn, ti dager på å felle to jerver i grenseområdene mellom Vefsn og Hemnes I Hedmark ble det felt 14 dyr, og i hvert av fylkene Oppland og Nordland ble det felt 12. Lisensjakt på jerv Under lisensjakten på jerv var det gitt tillatelse til å felle i alt 50 dyr, og 23 av disse ble felt. Flest jerver ble skutt i Troms. Her ble åtte dyr felt. Lisensjakten sto for om lag halvparten av avgangen av jerv Det er forøvrig lisensjakt på jerv i området. Fylkesmannen avgjør hvorvidt det skal tas ut dyr, jerv eller bjørn, utover jakten. Det er ikke tillatt å felle bjørn på østsiden av E6 i Saltdal. Lik Avisa Nordland på Facebook Artikkeltags Les mer om: Indre Salten; Flere saker. Gå til.

Trenger vi etikk i jakt? | Toine C

Lisensfelling på jerv i Nordland 2017/2018 utenom

Avgnagde bein

Kvotejakt og lisensfelling - Fylkesmannen i Oslo og Vike

Tilbydere i Røyrvik

Jegerregisteret Brønnøysundregistren

Lisensjakt på jerv startar torsdag 10. september, og det har vore sett jerv ved fleire høve under reinsjakta. Skjåk Almenning gjev eit generelt løyve for jegerar som ynskjer å jakte jerv innanfor grensene til Skjåk Almenning. Dette føreset at ein har det formelle i orden, med løyst jegeravgift Lisensjakta starter opp igjen 11. desember. Jaktperioden varer til 15. februar. Den nasjonale kvota var ved jaktstart 111 jerver. Sjekk hvor mange jerv som kan felles i ditt områd Den totale kvoten til lisensjakta er altså på 101 dyr. Erfaringsmessig blir imidlertid et lavere antall dyr felt. Under fjorårets lisensjakt ble 84 jerv felt. Jerven er et utfordrende dyr å jakte på, ettersom den normalt holder seg langt inne på fjellet. Du kan lese mer om jervens biologi og atferd på Rovviltportalen

Lisensjakt av jerv startet på søndag og Klima- og miljødepartementet opprettholdt rovviltnemdas vedtak i saken etter at vedtaket var påklaget. Lisensfellingsområdet er delt i ulike soner i henhold til forvaltningsplanen for rovvilt i Hedmark. Inntil 14 jerver kan felles i Hedmark Kan skyte 16 jerv i dette fylket 11. september 2020 Rovviltnemnda i Nordland tillater at 16 jerv, hvorav åtte tisper, kan skytes gjennom statens kvote for lisensfelling

Lisensjakt på jerv. Publisert 21. november 2012 av Kristin. Foto: Erik Ydse (SNO) Kvikne Fjellstyre gir herved grunneiers tillatelse til lisensjakt på jerv for Kvikne Østre Statsallmenning. Tillatelsen gjelder for dem som har løst lisens for jakt på jerv og som i tillegg har reinsjakt eller rypejakt i vedkommende statsallmenning høsten 2012 Utfra normal bestandberegning, kan Nordland ha et sted mellom 90 og 120 jerv. Reklame Landsoversikt: Dette bør du ha i lønn for å kjøpe bolig. Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt

Jakt - Jakt og fiske - Statsko

naturmangfoldloven er jerv fredet. Det er likevel mulig å felle jerv med hjemmel i unntaksbestemmelsene i naturmangfoldloven, herunder § 18 første ledd b), for blant annet å forhindre skade på husdyr eller tamrein. Fylkesmannen i Nordland utbetalte erstatning for 1133 sau og lam som drept av jerv i 2013 Svenskene setter i gang lisensjakt på jerv for første gang i moderne tid. 15 jerver kan felles i Jämtland av hensyn til samisk tamreindrift. 01.11.2019. Færre jervekull, men flere voksne dyr. Det er påvist 165 kull jervevalper i Norge og Sverige, noe er en nedgang på 9 prosent sammenlignet med fjoråret, ifølge Rovdata Fylkesmannen i Nordland har besluttet at 16 jerv skal drepes i jaktsesongen 2019/2020. AV de 16 jervene kan åtte tisper tas av dage. Det er kun åpnet for jakt utenfor de prioriterte forvaltningsområdene for jerv. De første 8 jervene på kvota er felles for alle jaktområder utenfor prioriterte yngleområder for jerv, melder Fylkesmannen i Nordland. [ Kvote for Troms og samarbeidsområdet med Nordland settes til 12 jerver, derav inntil åtte tisper. Av kvoten kan inntil åtte felles i A-området, derav inntil fem tisper. A-området i samarbeidsområdet med Nordland går frem av forvaltningsplan for rovvilt i region 7 - Nordland, vedtatt 20.3.2017

Jakt på kystsel - Nordland fylkeskommun

DNA fra jerven viser at den ble registrert i Grane kommune i Nordland i januar i år, sier Bidtnes. 26 mil i luftlinje. Jervetispa har med andre ord vært på langtur. - I luftlinje er det 26 mil mellom Grane og Stjørdal. Det beviser bare at jerven trekker voldsomt lange distanser, og mye lenger enn folk tror, sier han Av den totale kvoten på 120 ble 72 jerver felt under vinterens lisensjakt. NTB . 11. mars 2020. Av de 72 dyrene er 50 felt av lisensjegere, 5.959 sauer og lam ble erstattet etter tap til jerv forrige sommer. Lisensfellingen startet 10. september og varte til 15. februar godt fiske i Nordland og en klar bedring i mange elver på Vestlandet Jerven i Sør-Norge truet. Jervbestanden i Sør-Norge er blitt så hardt beskattet med lisensjakt og hiuttak at det nå bare er 75 individer igjen i Sør-Norge

Lisensjakt jerv 2002/2003 for Nord-Norge inkludert Nord-Trøndelag. Påklaging av jervenemndas vedtak i møte 19.-20. august. Det vises til brev av 22.8. fra fylkesmannen i Troms, mottatt (etter forespørsel herfra) hos oss fredag den 30. august Pelskanter og et smalt men godt utvalg turutstyr. Leverandører, Sasta, Ventile, Klättermusen, Hestra, Smartwool, Lær kobbel og trekkbelte til hund og litt annet du ikke finner i vanlig sportsbutikk Prioritert leveområde fo r jerv må omhandle alle områder, både lys blå og mørk blå. D et er viktig at man har et stort, helt og ikke -fraksjonert leve område også for jerven . NMF krever at det ikke åpnes for kvo te- eller lisensjakt på gaupe eller jerv om bestandsmålet på disse ikke er oppnådd

Kvote for lisensjakt på jerv i rovviltregion 8 og i

Lisensfelling er en skademotivert felling av et bestemt antall individer av en viltart med hjemmel i Viltlovens § 12. Den kan bli satt i verk når store skader på bufe eller tamrein oppstår. Kvoten er fastsatt av offentlige myndigheter. For å medvirke i lisensfelling kreves det at jegeren er registrert som lisensjeger i Jegerregisteret Jerv For region 8 Finnmark er det fastsatt en samlet kvote på 25 jerv, hvorav maksimalt antall tisper er 16. Av kvoten kan inntil 8 felles i A-området, hvorav inntil fire tisper. Lisensperioden starter 10. september og varer til 15. februar 2021. Les mer om kvotene for lisensjakt på jerv på Miljødirektoratets sider Fylkesmannen i Finnmark har Rovviltnemda for region 8 vedtok i sommer lisensfellingskvoten for jerv i Finnmark. Lisensfellingsperioden ble åpnet den 10. september og jakta varer fram til 15. februar 2018. I Finnmark er det åpnet opp for jakt i både A- og B-området, og det kan totalt felles 27 jerver i fylket. Av disse kan det jaktes 15 tisper

Nordland, region 7 Sau •Ca 220 000 sau og lam •Sentral næring i flere distriktskommuner •Viktige beiter både på kysten og i innlandet jerv, gaupe og ørn. Bjørnesonen i planen fra 2011 ligger fast inntil videre. I tillegg må det foreligge en vurdering av forslagene Lisensjakt på 27 jerv i Finnmark. Lisensfellingsperioden for jerv i Finnmark er 10. september 2017 til 15. februar 2018. Foto: Torbjørn Ittelin . Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her! Digital 1 måned. Få tilgang til alle våre nettnyheter og vår. både skadefelling og lisensjakt ikke regulerer jervebestanden slik målet er. Vi vil oppfordre departementet primært til å utvide prøveområde til å gjelde hele landet. Alternativt utvide prøveområdene ved å innlemme Oppland som utprøvingsområde i tillegg til Sogn og Nordland. Bruk av kunstig lys på åtejakt på jerv Naturvernforbundet viser til innstilling fra sekretariatet og vedtak i rovviltnemnd 5 av 26. juni 2017 angående kvote for lisensjakt på jerv for sesongen 2017-2018

Filmet jerv i Rana - NR

Unikt bilde: Her møtes gaupe og jerv. TROMSØ (VG) Gaupa og jerven opererer i et samspill i naturen, men prøver i det lengste å unngå hverandre Hei, Har satt meg opp på lista som lisensjeger på bjørn under elgjakta. Det var veldig enkelt gjennom jegerregisteret. Har jaktterreng nord i Hedmark og ser at det er ei kvote på fire bjørner i Hedmark. Kunne gjerne tenkt meg lisens på jerv og ulv også, men er ikke sikker på om det er noen kvoter.. for gaupe, jerv og bjørn i regionen. Klagebehand-ling til DN. - Fastsetting av årlig kvote for kvotejakt for gaupe og lisensjakt for jerv og bjørn i regionen. Klagebe-handling til DN. - Utarbeiding av mer detaljerte retningslinjer for bruk av midler til forebyggende tiltak i regionen innenfor rammen av det nasjonale regelverket Lisensjakt på ulv i perioden 1. januar til 15. februar og lisensjakt på jerv i hele jaktperioden kan utøves uavhengig av grunneiers jaktrett, jf. viltloven § 35. For øvrig gjelder de ordinære bestemmelser om jaktutøvelse gitt i eller i medhold av viltloven

Etterspørsel etter jakt på bjørn, gaupe og jerv øker i takt med bestandsutviklingen, ikke minst blant unge jegere. I den forbindelse er det inngått et samarbeid mellom flere større grunneiere i Verdal-Levanger området, om et felles rovviltkort. Jaktkortet gjelder for kvotejakt på gaupe og lisensjakt på bjørn, ulv og jerv Forvalter Lars Børve i Dovrefjell nasjonalparkstyre bidrar gjennom et vedtak om dispensasjon til at det kan drives lisensjakt på jerv i Flåman naturreservat. Det er Hans Sletten fra Dalholen, som har søkt om tillatelse til å transportere jervåte med snøskuter til åteplassen ved Slettahjuset i Kvitdalen. Området ligger innenfor Flåman naturreservat, hvor det i utgangspunktet [ Dokument 3:13 (2018-2019) / Offentliggjort 18.06.2019 Undersøkelse av rovviltforvaltningen Svak styring preger rovviltforvaltningen. Rovviltnemndene og miljømyndighetene er uenige i hvordan sonene prioritert for rovvilt og beitedyr skal utformes og plasseres Hvordan bruke lokalkunnskapen til effektiv lisensjakt på jerv? Mandag 18.11.13 kl.18-22 Sted: Skytterhuset til Løiten JFF, Løten Tirsdag 19.11.13 kl. 18-22 Sted: Auditoriet, Øystre Slidre ungdomsskole Onsdag 20.11.13 kl. 18-2 Ellinor Marita Jåma, leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund I forbindelse med NRKs tv-program «Villmarkens voktere» den 12. januar d.å., fikk vi se hvordan hi-uttak av jerv foregår i praksis. Dette har vekket reaksjoner fra både NOAH, Naturvernforbundet og WWF, hvor de tar til ordet for at hi-uttak må avvikl..

 • Bibi und julian heiratsantrag.
 • Vikings tvserie.
 • Hur höjer alkohol blodtrycket.
 • Koke frosne bær.
 • Bakepulver tenner skadelig.
 • Laura bellariva forhandlere.
 • Hønsehauk hann.
 • Nye salaby 1 2.
 • Engelska kurser stockholm.
 • Véronique sanson compagnon.
 • Cd brenner windows 10.
 • Iq hunderaser.
 • Verkehrsunfälle deutschland 2017.
 • Bad tomato.
 • Skittentøyskurv obs.
 • Mar menor spania.
 • Brystvortekrem.
 • Stadtfest 2018 nrw.
 • Praha nordpeis.
 • Vesti dana.
 • Caterpillar shoes.
 • Søstrene grene butikker.
 • Billig putekasse.
 • Leverkreft levetid.
 • Dikt om fiskere.
 • How to get bluetooth on pc windows 10.
 • Geisternetz karibik.
 • Middag med søtpotet fries.
 • Wwe heavyweight champion 2017.
 • Stadt schkeuditz grundstücke.
 • Solsidan fredde citat.
 • Hvor mange prosent overlever kreft.
 • Jay hernandez wife.
 • Hva er sosiale avvik.
 • Skadet bark på epletre.
 • Normalvitenskap definisjon.
 • Foss bad 120cm.
 • 20a støpsel.
 • Cs go karambit knives.
 • Jeg kan ikke love noe.
 • Slow piano.