Home

Statens merkeregister

Merkeregisteret. Merkeregisteret er et register over merkepliktige norske fiskefartøy fra 1920 og frem til og med 2001. Gå til tenest Dagens merkeregister på fartøynivå (Fiskeridirektoratets fartøysregister) er også tilgjengelig på Fiskeridirektoratets nettside. Merkeregisteret ble i årene 1920-2001 utgitt i bokform som Register over merkepliktige norske fiskefarkoster, først annet hvert år, og de siste årene hvert år Digitalarkivet er Arkivverkets publiseringskanal for arkivmateriale. Digitalarkivet er gratis å bruke og tilgjengelig for alle

Statens lokaler er en oversikt over statens eide og leide lokaler. Vis meg mer! Fra 1. august 2017 er oversikt over statens eiendommer tilgjengelig i en søkbar database gjennom innlogging via ID-porten. I tillegg er oversikten tilgjengelig i pdf-format, tilsvarende det trykte vedlegget til statsbudsjettet. Innen. Det er enkelt å registrere båten i Småbåtregisteret. Gjør det på nett her: Identifiser båteier · Trygghet ved kjøp og salg Tjenester: Registrere båt, Omregistrere båt, Søke båteier, Nytt båtkor Tilskudd. Her finner du en samlet oversikt over tilskuddsordninger Landbruksdirektoratet forvalter. Ved å klikke på en tilskuddsordning kommer du til en side der du finner informasjon om ordningen, søknadsskjema og andre relevante dokumenter Dette er de direkte, løpende inntektene fra oljevirksomheten inn i statskassen. De omfatter skatter og avgifter fra oljeselskapene, utbytte fra Statoil og overskuddet i statens direkte eierandeler i olje- og gassfeltene. Har falt kraftig de siste årene fordi oljeprisen ble halvert i 2014, selv om de har steget siden 2016

Merkeregisteret Norge

Om statistikken - Merkeregisteret - Fiskeridirektorate

Velg fra menyen på venstre side for å få en liste over blanketter innenfor valgt område. Klikk deretter på ikonet til høyre for å hente blanketten Statens personalhåndbok (SPH) er et oppslagsverk for lønns- og personalspørsmål i staten. Her finner du oppdatert informasjon om lov, avtaler, administrative bestemmelser og annet regelverk som setter rammer for og regulerer rettigheter og plikter for alle som er ansatt eller søker stilling i staten Statens vegvesen sin klient for å kunne endre på informasjonen på et eksisterende verksted/kontrollorgan eller søke om å bli et nytt verksted/kontrollorgan. Kontaktinformasjon. Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjemaet. Telefon: 81535080

Avansert personsøk - Digitalarkive

 1. istreres av Landbruksdirektoratet. Merkeregisteret er for øyeblikket nede. Statens hus, Strandveien 38, Steinkjer Statens hus, Prinsens gt. 1, Trondheim Postadresse: Postboks 2600, 7734 STEINKJE
 2. Statens pensjonskasse utbetalar pensjon og forsikring. Vidare har tilbyr også SPK bustadlån for tilsette i staten. Les meir om godene som SPK tilbyr: Pensjon (spk.no) AFP (spk.no) Boliglån (spk.no) Forsikring (spk.no) Andre godtgjeringar Tenestetelefon og breiband
 3. Reinmerkeregisteret på Landbruksdirektoratets hjemmeside er stengt for innsyn fordi man skal vurdere om man har et register som bryter med bestemmelsene knyttet til etnistitet
 4. Statens reiseregulativ; Satser for reiser innenlands. Satser for reiser utland. Skattesatser for fri kost og losji, trekkfri kostgodtgjørelse, trekkfri reisegodtgjørelse (hjemreise for pendler) og forskuddssatser for merutgifter til kost ved lange daglige fravær - se under Skatt
 5. Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten - NorKo

Statens informasjonstjeneste, forkortet SI, var en sentral fagetat for offentlig informasjon i den norske staten.SI ble opprettet i 1965.I 2000 lanserte SI nettstedet Odin.dep.no (Offentlig dokumentasjon og informasjon i Norge, fra 2007 omdøpt til regjeringen.no).I 2001 ble SI ble slått sammen med Statskonsult, som fra da av ble et statseid aksjeselskap for kommunikasjon og. Kryss av hvis du ikke vil at denne meldingen skal vises igjen! Klikk her for å søke i Oria uten å velge institusjo Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler. Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler. Kontakt oss; Language. Norsk; English; A A. Tekststørrelse. Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske teksten. Mac-brukere: Hold Cmd-tasten nede Dokumentet Forskrift om gebyr for anmeldelse i merkeregisteret for fiskefartøyer. (Norsk Lovtidend Avd. I) er ikke tilgjengelig på Lovdatas åpne sider. Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av disse lenkene kan gå til Lovdata Pro og krever at man har abonnement

Statens personadressregister (SPAR) er et svensk statlig folkeregister.Registeret ivaretas av forvaltningsorganet Statens personadressregisternämnd, som har gitt oppgaven med å drifte registeret til EDB Business Partner.. I SPAR står følgende folkeregisteropplysninger Dokumentet Statens personalhåndbok 2018 (Statens personalhåndbok) er ikke tilgjengelig på Lovdatas åpne sider.. Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av disse lenkene kan gå til Lovdata Pro og krever at man har abonnement

Statens lokale

 1. Hos Statens It kan du få support til dit it-udstyr på flere måder Servicedesk: 72 31 00 01 Hvis du vil indmelde en fejl, anbefaler vi, at du ringer til vores servicedesk på tlf: 72 31 00 01. Vi har åbent mandag-fredag kl. 7:00-23:00 og lørdag, søndag og helligdage kl. 8:00-23:00
 2. Etter at den nye forskriften for amatørbygde kjøretøy ble vedtatt i fjor, med virkning fra 1. januar d.å, ønsket NSK å invitere til informasjonsmøte om dette spennende temaet. Vi var svært fornøyde som fikk med oss Vegvesenet og Roy Inge Tveitan, leder av spesialistgruppen for Kjøretøy om- og oppbygging. Sammen med vårt medlem, Knut Gjernes, [
 3. Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer
 4. [{navn:Arbeidsgivers meldeplikt til NAV ved masseoppsigelser, permitteringer,eier:{organisasjonsnummer:889640782,etatsnavn:ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN.
 5. eraler. KONTROLL_TILSYN Kontroll og tilsyn Dokumentasjon av utvinningsrett. Gårds- og bruksnummer. Oversiktskart (M 1:50 000). Kartbladnummer. Beskrivelse av driftsorganisasjon for uttaket
 6. Statens kartverk, Norges Sjøkartverk Postboks 60 4001 Stavanger. SOSI standard - versjon 2.21 2-56 Databeskrivelse : Kyst og sjø - Historikk og status Statens kartverk Juni 1996 2-56 1.1 Endringslogg fra SOSI-versjon 2.2 Presisert i tabellen at Kystkontur også kan registreres som .LINJE i enkelte tilfelle

Statens kartverk, Norges Sjøkartverk Postboks 60 4001 Stavanger. SOSI standard - versjon 2.2 Side 180 Databeskrivelse : Kyst og sjø - Historikk og status Statens kartverk Juni 1995 180 1.1 Endringslogg fra SOSI-versjon 2.1 Det er ingen vesentlige endringer I forhold til tidligere versjon «Det paaligger Statens Myndigheter at lægge Forholdene til Rette for at den samiske Folkegruppe kan sikre og udvikle sit Sprog, sin Kultur og sit Samfundsliv.» Dette er forpliktelser som ikke bare følger av vår grunnlov, men også av internasjonale forpliktelser, som ILO-konvensjon nr. 169 om urbefolkninger og stammefolk i selvstendige stater og FN-konvensjon om sivile og politiske. 2004: Slettet i Fiskeridirektoratets merkeregister . 2008: Solgt til P/R Nyvoll Senior ANS (Leif Arne Nyvoll) Ålesund. 2009: Slettet som opphugget. 19. M/B Svartnes (II) (1958-68) 46 brt. lengde 70 ft. 1 stk. 80 hk. motor. 1917: Bygget av tre av ukjent verft til ukjent eier. 1947: Eier A/S Laumb & co, Oslo. Navn: Jelø 1 Landbruksdirektoratet gir faglige råd, iverksetter landbrukspolitikken og legger til rette for landbruket.. Landbruksdirektoratet er eit norsk direktorat som blei oppretta 1. juli 2014 gjennom ei samanslåing av Statens landbruksforvalting og Statens reindriftsforvaltning.[2] Landbruksdirektoratet. Bli varslet. 07.01.2019 i Statens Fiskarbank, ta imot søknad om kjøp av fiske- og fangstfartøyer som gjelder konsesjonsetilsagn m.v., skal gi opplysninger som Garantikassen for fiskere ber om, fiskeri-nemnda skal gi råd/opplysninger angående føring av fiskarmanntallet.

Redningsselskapet - Småbåtregisteret Du kan registrere

 1. Liste over velferdsgoder i norge Liste over øyer i Norge - Wikipedi . Liste over øyer i Norge omfatter større øyer i Kongeriket Norge. Norges øyer i saltvann utgjør 85 360 km² (Bouvetøya, Peter I Øy og øyene på kysten av Dronning Maud Land inngår ikke i Kongeriket og inngår således ikke i dette arealet
 2. Ved matrikuleringen er gården en rydningsplass og Statens eiendom. Før salg av statseiendom ble opptatt en såkalt forklaring som ga opplysning om gårdens beskaffenhet, besetning, avling og hus. For Gallogieddis vedkommende viser denne forklaringen, som ble opptatt i august 1840 at størrelsen på gårdens innmark og utmark var Indskrænket
 3. Definisjoner Merknader - metodiske endringer Havgående fartøy Kystfartøy År: Driftsinntekter (kr) Driftskostnader: Drivstoff Produktavgift Agn, is, salt og emballasj
 4. Norges historie dekker perioden fra de første menneskene kom til landet og fram til vår tid.De. Kategori:Norske historiske personer. Hopp til navigering Hopp til søk. Denne kategorie
 5. Fagansvarlig: Statens kartverk, SOSI-ansvarlig: SOSI-sekretariatet Norges Sjøkartverk Statens kartverk Postboks 60 IT-tjenesten 4001 Stavanger 3500 Hønefoss. 1.1 Endringslogg fra SOSI-versjon 3.1. Ny objekttype: BølgedemperGr Grense_sjø_omr er rettet fra LINJE til FLATE Maritim_severdighet utgår, er dekket i KULTUR-kapitlet. 2 Innlednin
 6. Lunner. Lokale jeger- og fiskerforeninger byr på mange godbiter for sine medlemmer. 100 båter:. Familiemedlemskap Norges Jeger- og Fiskerforbund innfører famliemedlemskap fra 2020
 7. 1 Som følge av omlegging av systemet for budsjettering av statlig merverdiavgift (mva) fra 2006, er det foretatt mva-uttrekk i forslaget til bevilgning for 2006 på programkategori 16.10 med til sammen 1,075 mill. kroner. Mva-uttrekket må legges til forslag til bevilgning for 2006 for å kunne få direkte sammenlignbare tall med saldert budsjett 2005

Rutinemessig saksbehandling av søknader til Statens Fiskarbank, forvaltningssaker som ervervstillatelser og konsesjonsøknader. Oppdrettssøknader. Føring av merkeregister. Føring av manntallet. Spørsmål vedr. minstelott og andre Garantikassen saker. ---Maksimalkvotegodkjenning Kjøpt av Statens Vegvesen i 2000 og ombygd til arbeidsbåt for bruk ved bygging av fergekaier i 2001-2002. Navneskifte skjedde i 2002 (Skipsregisteret). Har samla inn historikk om båten frå forskjellige kilder, blant anna Historisk Merkeregister, Skipsregisteret,.

Kjelda, nr. 1 - 2015, årgang 24. Identitet - om å vere ein del av noko Av Arnt Ola Fidjestøl «Ingen visste hvem han var da han ble funnet død i Oslo sommeren 2011 Saus til fisk. Saus til hvitt kjøtt Saus til fisk Saus til pasta Enkel. Hollandaisesaus passer perfekt til fisk, dampede grønnsaker eller til eggeretter og skalldyr Klassikeren fiskeboller med hvit saus, kokte gulrøtter og poteter

Merkeregister Styret har i samarbeid med beitelagslederne samlet inn oppdatert informasjon om merking hos Kilde: Statens Landbruksforvaltning . Alvdal Sau og Geit 7 Slaktekvalitet Prod. Lam til slakt Slakte-vekt, kg Klasse Fett-gruppe Stjerne-lam-% Fett-trekk, Produkt-/merkeregister ned med 1,2 millioner tonn til 53,8 millioner tonn CO2ekvivalenter fra 2007 til 2008 ifølge Statistisk sentralbyrå og Statens forurensningstilsyn Databeskrivelse : Kyst og sjø 1 Historikk og status. Spesifikasjon av kystkonturdata ble utført gjennom Nøtterøyprosjektet under NGIS. I dette arbeidet deltok Terje Ulltang o St.prp. nr. 1 - FID - Statsbudsjette I navnesaken fra Statens Kartverk om endring av skrivemåten på Mesøy til Messøya har Meløy Historielag støttet Mesøy Grendelag i at den gamle skrivemåten skal opprettholdes. Merkeregister for fiskebåter fra Meløy fra 1921 og fram til i dag,.

Scribd es red social de lectura y publicación más importante del mundo Noen juridiske betraktninger vedrørende samiske rettigheter i saltvan stor king app Folketellingen 1910; radarbilde av stokmarknes Folketellingen 1900; explanation of grades Folketellingen 1891; arret og sverdet Folketellingen 1885; kjente julesang

Tilskudd - Landbruksdirektorate

I Håndbok 140 (Statens vegvesen, 2006) anbefales det eksempelvis at man for partikler skal legge til grunn 0 kroner/kg utslipp i spredtbygde områder og 410 kroner/kg utslipp i tettbyde områder (med flere enn 15.000 innbyggere). FD (2013) og FDs merkeregister,. 1 juu a r s m e l d i n g f o r f r a fiskerirettlederen i averØy, kristiansund og frei. * * * * * * * * * fiskerinbmndenes sammensetning i perioden averØy: medemmer. ole husby, bremsnes. (eder) olav dahlen, bremsnes arvid kalvØy, steinsgrenda hildegunn brattØy, bruhagen (n.ed.) ole t olsen, langØyneset varamedemmer

Dette er statens inntekter og utgifter i 201

 • Samfunnsøkonomi jobbmuligheter.
 • Hva er vliselin.
 • Hyttevinduer priser.
 • Sommerurlaub in österreich all inclusive.
 • You were always on my mind elvis.
 • Kenguru hoppe høyde.
 • Monatshoroskop waage 2. dekade.
 • Lentigo solaris maligna.
 • Sanger død 1990.
 • Bibliothek offenburg.
 • Bjørnen sover gitar en streng.
 • Popstars 2006 ganze folgen.
 • Lokrum game of thrones.
 • Brother ds 120 test.
 • Elektrisk vakuumpumpe.
 • Electrolux tørketrommel.
 • T28 tank destroyer.
 • Led laufschrift outdoor preis.
 • Deutsche suchmaschinen liste.
 • Como usar la app de burger king.
 • Sogndal folkehøgskole friluftsliv.
 • Seteleie misdannelser.
 • Napoleon versailles.
 • Euphoria.
 • Shampoo gegen schuppenflechte aus der apotheke.
 • Pergola vegg.
 • Vaffelakademiet tønsberg.
 • Norges høyeste frie fossefall.
 • Pasjonsfruktcurd.
 • Fotoalbum liebe.
 • Präsentation arbeitssicherheit büro.
 • Polizei lederjacke.
 • Elidel gravid.
 • Eierforhold ekteskap.
 • Palliativ behandling morfin.
 • Miami weather january.
 • Tanaman hias yang tidak perlu cahaya matahari.
 • Pars society.
 • Hvite flekker huden.
 • Jodie foster filmer.
 • Baby drar seg i øret.