Home

Kurs revisjon

Kursoversikt: Kurs

Kurs i internrevisjon. Dette kurset gir deg mer inngående kompetanse om interne revisjoner. Du lærer hvordan du skal planlegge, Velg mellom revisjonsledelse med fokus kvalitetsrevisjon og revisjonsledelse med fokus på HMS-revisjon. Alle revisjonskurs Kurs A2.2 Revisjon iht ISO-19011 Interne og eksterne revisjoner (Auditor Basics) (2d) - metoder for kvalitetsrevisjon iht ISO 19011:2018 og ISO 9001:2015. Kurs A2.3 Revisjonsledelse, Auditor/ Lead Audito Gjennomføring av en revisjon Dette kurset er et videregående kurs og det forventes at deltakerne kjenner til kravsstandarden ISO 9001 fra før samt har vært deltakende i en systemrevisjon (f.eks. internrevisjon) tidligere. Deltakeravgift: 17 500,-. Revisorforeningen er en interesse- og kompetanseorganisasjon for godkjente revisorer i Norge. Vi formidler fagnyheter, utgir tidsskrifter og tilbyr kurs over hele landet Kurs. Moa Revisjon har i flere år holdt kurs med tema innen regnskap, bokføring, skatt og avgift. Vi arrangerer årlig kurs i både inn- og utland. Våre engasjerte kursholdere skreddersyr kurs for din bedrift. Ta kontakt! Sponsorstøtte. Jakten på sponsormottakere for 2020 er over - Vi deler ut 128.500kr

Nordnorsk Revisjon AS har kompetanse på andre områder, og så lenge det ikke kommer i konflikt med vår rolle som revisor, påtar vi oss oppdrag innenfor områdene skatt, avgift, bedriftsøkonomi, regnskap, økonomisk rådgivning og undervisning, herunder bistand i forbindelse med omorganisering av selskaper og generasjonsskifter Kurs som dekker etterutdanningskrav for regnskapsførere og revisorer. Kompetanseøkning når det passer deg med effektive nettkurs. Full oversikt over autorisasjonstimene dine med gratis autorisasjonsregister BI åpner for opptak til 13 enkeltkurs fra Master i regnskap og revisjon. Krav til opptak til enkeltkurs er de samme som for opptak til programmet. Du søker opptak til kurs ett semester av gangen. Søknadsperiodene er 1. juni - 1. september for kurs på høstsemesteret og 1. oktober - 1.februar for kurs på vårsemesteret Våren 2018 starter NHH et helt nytt kurs i digital revisjon. Foto: Varde Solutions. Kurset starter i januar med begrensning på antall deltakere siden kurset har en interaktiv form med gruppeundervisning, caseoppgaver og bruk av verktøy. Kursansvarlig er Finn Kinserdal. Aasmund Eilifsen er programansvarlig for MRR Formålet med kurset er å gjøre deltakerne i stand til å planlegge, gjennomføre og rapportere en revisjon med tanke på å forbedre sin interne revisjonsprosess. Kurset er i henhold til den nye versjonen av ISO 9001:2015. men kun dersom man allerede har deltatt på et HACCP kurs

Bestått eksamen i kurs i TS-revisjoner og -inspeksjoner med karakteren D eller bedre, eller likeverdig opplæring, godkjent av Vegdirektoratet; Dokumentert relevant erfaring; For å kunne være revisjonsleder kreves det i tillegg til å være godkjent TS-revisor: Å ha deltatt i minst en revisjon/inspeksjon i løpet av de siste 12 måneder Kurs. Hold deg oppdatert på aktuelle nyheter og temaer innenfor skatt, avgift, aksjelov, regnskap og bokføring. Revisjon er på det nåværende tidspunkt lovpålagt i Norge. Alle aksjeselskaper allmennaksjeselskaper er pålagt å ha revisjon. Små selskaper kan imidlertid velge å ikke ha revisor. Les mer. Rådgivning Det tilbys ulike typer kurs innenfor Maestro Revisjon Vår erfaring er at den mest effektive kurstypen her er bedriftsinternt kurs. Da skreddersyr vi kursene til deres behov, om dere er nye i Maestro Revisjon eller har behov for fordypning eller mer spesifikke rettede kurs

Kurs i internrevisjon - Revisjonskurs (67 kurs) Kursagente

VELKOMMEN TIL KURS! Kurs ; Kontakt oss Fram Revisjon AS Lundegaardvegen 13 2408 Elverum. Tel. +47 62 43 10 80 Email. post@framrevisjon.no. HMS-revisjon for bedriftshelsetjenester. Vi tilbyr kurs i HMS-revisjon for bedriftshelsetjenester. Du lærer hvordan du skal gjennomføre revisjoner med bruk av den internasjonale revisjonsmetoden NS-EN ISO-19011, retningslinjer for revisjon av styringssystemer

Kurs. Posted 13. oktober 2014 by michael. ENTER REVISJON arrangerer regelmessig kurs for kunder, forbindelser og andre. Hvert år, som regel i januar måned, har vi kurs i regnskap, skatt og avgift med gode forelesere, som oppdaterer alle som arbeider med regnskap, ledelse ol. når det gjelder viktige nyheter og endringer på disse områdene Kurs- og konferansefinner. Generell informasjon om regler for obligatorisk etter- og videreutdanning for NKRF-medlemmer Revisjon av etterlevelsen av personvernforordningen (GDPR) Digitalt: 5.11: Go to gate: 1.12-1.12 Slik takler du mediene | Nytt tidspunkt! Digitalt: 19.11: Åpen: 14.12. Revisjoner - ISO 19011. NS-EN ISO 19011 Veiledning for revisjon av ledelsessystemer, utgitt i 2018 foreligger i norsk og engelsk versjon. Standarden er et nyttig redskap for alle som er involvert i ulike typer revisjoner, internkontroll, verifikasjon og tilsyn, og den egner seg for både store og små virksomheter, uavhengig av hva virksomheten driver med Hold deg faglig oppdatert med praktiske og engasjerende nettkurs, spesielt tilpasset deg som jobber med regnskap, skatt, avgift, lønn, HMS og personal. Effektive etterutdanningskurs for regnskapsførere og revisorer. Velg mellom enkeltkurs, kursabonnement og firmaavtale

Nytt eKurs! eKurs - tilgjengelig fra 15. september 2020. Du vil motta en e-post med en lenke til kurset etter bestilling. Inntektsområdet i en kommune er det som skiller seg mest fra privat revisjon RSM er Norges ledende revisjons- og rådgivningsselskap for små og mellomstore bedrifter. Vår kjernekompetanse er innen revisjon, skatt & avgift og transaksjonsstøtte. Alt vi gjør, gjør vi for å skape gode kundeopplevelser Bestill kurs og nettkurs innen regnskap, skatt, moms og økonomi. Alle kurs gir oppdateringstimer for regnskapsførere, revisorer og advokater

Les gjerne revisorforeningens artikler om hva revisjon er, samt gode råd om hvordan du bruker revisor. Revisjon er frivillig for små aksjeselskaper. Det er naturlig at du som har valgmuligheten vurderer hvilke behov selskapet faktisk har og hvilke konsekvenser de ulike valgene gir Kurs masterniv å Governance Flemming Ruud er professor ved institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi. Han har en doktorgrad fra University of Utah, og er statsautorisert revisor fra NHH. Han har også erfaring som professor ved universitetet i Zurich og St. Gallen i Sveits Vi har holdt kurs i 25 år og gir deg kun praktiske og aktuelle temaer. Hold deg oppdatert om skatteregler! Skattekurs tilpasset revisorer Master i regnskap og revisjon 1-årig (rettsvitere) MRR gir Ettertraktet kompetanse. MRR er utdanningskravet for å bli statsautorisert revisor. Kandidater med MRR er svært attraktive i arbeidsmarkedet og mange karriereveier står åpne

Kurs i internrevisjon Kurs Kiwa Norg

 1. KURS; DOKUMENTASJON; Kursoversikt. Bli oppdatert på de nyeste funksjonene, og få fullt utbytte av ditt viktigste verktøy. Meld deg på kurs allerede i dag! 2020. Oslo. 31. januar 2020 - Smartbob™ for revisjon. 2019. Oslo. Smartbob™ for revisjon (Obs: Ny dato
 2. Partner Revisjon AS tilbyr kurset «Praktisk Årsavslutning» i samarbeid med kursleverandør Prokurs AS. Kurset er utviklet for alle som jobber med årsavslutning i bedrifter (både regnskapsførere og revisorer) og legger vekt på praktiske problemstillinger og sjekklister for å unngå unødig tidsbruk
 3. Vårt årlige og populære kundekurs, Sandberg-dagen, blir avholdt på Scandic Hotel i Hamar. Nyheter og oppdateringer både på skatt, avgift og regnskap
 4. Visma tilbyr kurs i Visma programvare, regnskaurs, lønnskurs, personalkurs og Excel. Visma har også kurs i arbeidsrett, trygderett og lønn- og skatterett
 5. Vatnem Revisjon AS ble stiftet i 2005 og ledes av Hein Vatnem. Kontoret består av 4 ansatte hvorav 3 er statsautoriserte revisorer og en er registrert revisor. Samtlige har variert og lang erfaring som utøvende revisorer. I tillegg blir alle faglig oppdatert gjennom årlige kurs hver høst og regelmessig oppdatering av elektroniske hjelpemidler
 6. st like god læringseffekt. Størst utvalg og best kvalitet
 7. revisjon og rådgivning DU FINNER OSS HER. Et større sosialt fellesskap. Har du lyst på en spennende karriere innen revisjon? Mulighetene er mange. Vi er et nettverk av selvstendige revisorer i hele landet. GÅ TIL KARRIERE . Etablere en ny virksomhet? Rg kan hjelpe deg med etablering av ny virksomhet

Revisor kurs og revisorutdanning nær deg på Kursguiden

 1. PKF ReVisjon som kurstilbyder Vi har også bred erfaring med å holde kurs for blant annet Skattebetalerforeningen. Send epost til bh@pkf.no dersom du ønsker mer informasjon om vår kursvirksomhet
 2. Revisjon av små og mellomstore bedrifter i Oslo og Akershus. Verdivurderinger og granskninger. Kontakt oss for tilbu
 3. Revisjon handler om å se etter muligheter til å bli bedre. Revisjon handler om å bli mer effektive, mer lønnsomme og sikre at man til enhver tid gjør det beste. I mange tilfeller handler det også om å sikre at man følger lover og forskrifter, og om man faktisk tilfredsstiller krav i standarder man ønsker å forholde seg til
 4. NR. 5 2015 45 Revisjon Bruk av kontrollretning og indirekte kontroller i revisjon Det finnes to alternative valg når det gjel-der innretning av indirekte kontroller.Revi-sor kan innrette revisjonen enten ved å kontrollere debetposter for gyldighet
 5. Etter avsluttet kurs skal studentene forstå hvordan revisorer utfører en finansiell revisjon og forstå hvilke utfordringer revisor har i form av å identifisere mulige feil i regnskapet og rapportere dette til styret og generalforsamlingen
Trygg Mat Webinar – Hygienegruppen Norge AS

Kurs og eKurs for revisorer, regnskapsførere og andre økonome

Praktisk revisjon hos en virksomhet Gjennomføring av en revisjon krever øvelse. Aquatiq Consult har over flere år utviklet et unikt revisjonskurs hvor vi praktiserer learning by doing. Gjennom en kombinasjon av teori og praktiske øvelser guider vi deltagerne trinn for trinn gjennom revisjonsprosessen Dersom både MRR412 (BUS402) Finansregnskap I (eller tilsvarende kurs) og MRR411 (BUS426) Revisjon I (eller tilsvarende kurs) allerede inngår i MØA-graden, erstattes disse av MRR445 Topics in Auditing og ett valgfritt kurs i MØA. Det er ikke krav om selvstendig arbeid eller utvekslingsmuligheter for studenter i denne kategorien Vi arrangerer en rekke 2x18 seminarer i hele landet. Vi tar opp aktuelle temaer hvor du all nødvendig informasjon på maks 2x18 minutter. Velkommen Etter gjennomført kurs skal studentene: Anvende rammeverket og etiske regler i praktisk problemløsning; Ha nødvendig teoretisk og praktisk ferdighet til å kunne gjennomføre et revisjonsoppdrag for revisjonspliktige foretak fra oppdragsvurdering til rapportering innen utvalgte revisjonsområder, i henhold til kravene i lover, forskrifter og internasjonale revisjonsstandarder

Ansatte & partnere | PKF ReVisjon

Bedriftsinternt kurs. Kurs i Maestro Revisjon leveres også som bedriftsinternt kurs. Kontakt oss for nærmere avtale på telefon 02575, e-post kurs@maestro.no eller via kontaktskjema. Det er for tiden ingen tilgjengelige kurs, men registrer deg her så tar vi kontakt når vi har nye kurs tilgjengelig Revicom AS tilbyr ikke løpende regnskapsføring i tradisjonell forstand, men vi bistår med årsregnskap, ligningspapirer og annen revisjonsnær rådgivning, også til kunder der vi ikke er valgt revisor, eller til kunder som ikke trenger revisor etter loven Hold deg oppdatert. Våre eksperter gir tips, veiledning og informerer om utviklingen i bransjen. Vi arrangerer seminarer over hele landet Deloitte er et markedsledende selskap som leverer revisjon, advokattjenester, finansiell rådgivning, risikoanalyser og konsulenttjenester. Vi etterstreber å hjelpe våre kunder realisere sine ambisjoner, skape en positiv forskjell i samfunnet, og utnytte potensialet i våre ansatte 26.-27. januar: Digitalt kurs SE og IPS - Metodikk i formidlingsarbeid 2.-3. februar: Digitalt kurs om karriereferdigheter 9.-10. februar og 16. og 17. mars: VTA-kravspesifikasjonen - trinn for trinn 2.-3. juni 2021: ASVLs Landsmøte Vil du ha nyhetsbrev om nye kurs og konferanser

Revisjonskurs Kurs i revisjonsledelse og internrevisjo

 1. Kunnskap. Revisjon og Rådgivning er våre fagområder. Vi har våre fagområder - du har dine - vår jobb er å hjelpe deg og din bedrift med å ta de rette valgene gjennom pålitelige regnskaper, god rådgivning og tjenester levert i rett tid
 2. Revisjon Idrettslag med omsetning over fem millioner kroner årlig, Idrettskretsene tilbyr ulike kurs som omhandler økonomi og regnskap på ulike nivåer. Ta kontakt med idrettslagets idrettskrets dersom det er behov og ønske om kurs. Informasjon om hvilke kurs som tilbys finnes her
 3. Rogaland Revisjon IK
 4. Sandberg Revisjon AS, Postboks 4173, 2307 Hamar. Besøksadresse: Stangevegen 34, 2317 Hamar. Telefon: 62 55 52 00. E-post: post@sandberg-revisjon.no
 5. Enter Revisjon | Enter Regnskap. Posted 10. oktober 2014 by michael. ENTER REVISJON er et frittstående revisjonsfirma med kontorer i Horten og Tønsberg. Vi er 12 medarbeidere, hvorav 3 statsautoriserte, 2 registrerte revisorer og 2 siviløkonomer, med lang og allsidig erfaring innen revisjon, regnskap, økonomisk rådgivning og relaterte tjenester. 5 medarbeidere er autoriserte regnskapsførere
 6. KS-revisjon er for deg som har et styringssystem fra Holte. Du får en komplett gjennomgang og tilpasning av alle kvalitetssikrings-rutiner som er relevante for din bedrift. Dette gjør vi via fjernstyring av din PC. Spar tid! Endringer i lovverk kan være vanskelige å følge med på

Kurs innen revisjon - qrn

Kvalitetsrevisjon, gjennomgamg eller gransking med henblikk på kvalitet. Revisjonen skal finne ut om det er samsvar mellom det som faktisk foregår på den ene siden og en referanse på den andre siden. Den referansen kan være en standard, et kvalitetssystem, et offentlig regelverk eller en kontrakt. Revisjonen utføres av en eller flere revisor(er) på vegne av en oppdragsgiver SLM Revisjon AS Tlf: +47 63 89 77 00 E-post: firmapost@slm-revisjon.no Skedsmogata 3A 2000 Lillestrøm SLM . SLM Revisjon, avdeling Jessheim Trondheimsveien-Jessheim 62 2050 Jessheim. Personvernerklærin

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 17. juni 2019 med hjemmel i lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 23-2, § 24-2 og § 24-4 Revisjon er regnskaontroll, det vil si gjennomgåing og godkjenning av de økonomiske forholdene i en virksomhet.. Revisjon er altså en metode som skal undersøke om årsregnskapet og lignende til revisjonspliktige virksomheter er utført i forhold til gjeldende lover og regler

Revisjonslederkurs - ISO 9001 - DNV G

 1. 3.1 Lovkravet 3 3.2 Revisjon 4 3.3 Etikk 4 3.4 Regnskap 4 3.5 Skatterett 5 3.6 Andre fagområder 5 3.7 Kurs som ikke blir godtatt 5 3.8 Krav til etterutdanningens faglige nivå og revisors vurdering
 2. ISM revisjon. GDPR revisjon. GlobalG.A.P. Revisjoner utføres ved hjelp av kravene i standardene som f.eks. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO 27001 eller i aktuelle lover og forskrifter. Etterlevelse av eget ledelsessystem er alltid inkludert i en revisjon
 3. Tittel Kurs i intern revisjon Beskrivelse Det gis en grunnleggende innføring i kvalitetsmetodikk basert på NS-ISO 19011:2011. Kurset gir kompetanse i forhold til deltakelse som intern revisor i en revisjonsgruppe. Følgende tema vil bli.
 4. Hvert år blir det utført ca. 1000 revisjoner (reoperasjoner) av hofteproteser i Norge. Ortopedisk avdeling, St. Olavs hospital er en av de avdelingene i Norge som gjør flest proteserevisjoner. Pasientene kommer fra hele Midt-Norge, og en de..
 5. Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet vil i løpet av 2014 gjennomføre 2-dagers kurs i fylkene. Hensikten med kursene er å bidra til styrking av skoleeiernes kompetanse omkring helsemessige forhold ved skolemiljøene, samt å sette søkelyset på kommunens ansvar for tilsyn med miljørettet helsevern i alle skoler
 6. Hovedprinsippene for revisjon er basert på ISO 19011:2011 Retningslinjer for revisjon av styringssystemer. Det er derfor en forutsetning at de involverte i prosessen har gjort seg kjent med Kvalifikasjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplærin

Revisjon, rådgivning og advokattjenester. Kontoret i Bergen består av i overkant av 135 erfarne partnere og medarbeidere som bistår våre kunder innen fagområdene Audit & Assurance, Financial Advisory, Management Consulting, Risk Advisory og Tax & Legal. Deloitte Bergen Sist revidert: 13.03.2020 09:55 Neste revisjon: 14.06.2021. Tittel Smittevern - Isolering Beskrivelse Kurset gjennomgår prinsippene rundt isolering av pasienter. Målet er at ansatte Start kurs × Start kurs. Dette kurset kan kjøres. HLO revisjon & rådgivning AS Yngvar Hem Registrert revisor og daglig leder hem@hlo.no Henvendelsen vil bli fulgt opp av vår personvernansvarlig. Du kan også rette din henvendelse til din kontaktperson hos oss. Dato for siste endring i vår personvernerklæring er 19. september 2018. Les mer... Kunnskap. Revisjon og Rådgivning er våre.

Den norske Revisorforenin

 1. Dette kurset gir deg en innføring i prinsippene for revisjon, prosessen og teknikker, og skal gi deg en økt trygghet i din rolle som revisor enten du skal utføre interne eller eksterne revisjoner. Kurset er basert på retningslinjer for revisjon i ISO 19011:2011
 2. Kurs; Revisjon; Kurs. Filter. Egne publikasjoner. Nullstill Revisjon 1. Revisjon av transaksjoner med nærstående parter PÅMELDING INNLOGGING Dette kurset gjennomgår hovedtrekkene og revisjonsrisikoen av transaksjoner med nærstående parter.
 3. Master i regnskap og revisjon er en teoretisk, men samtidig også en profesjonsrettet utdanning. Studiet gir kompetanse og ferdigheter som er særlig relevant for revisors og regnskapsførers profesjonsutøvelse. Det gir en avansert og spesialisert innsikt i finansregnskap, revisjon, verdsettelse, skatterett og foretaksrett
 4. REGNSKAP OG REVISJON (Bachelor) i Nettstudier - Skoler | Studier | Utdanning Valg av skole, studie og yrke Studier 3.770 studier Skoler 2.896 skoler Yrkesguide 716 yrker Kurs 337 kurs Norge 242 studiesteder Utlandet 82 studietibud Magasinet Artikler og tip
 5. arer kunngjøres via våre nettsider, samt gjennom direkte invitasjoner til de av våre kunder og forbindelser som ønsker det. Våre kurs er åpne for alle som ønsker å delta. Vi tilbyr også spesialtilpassede kurs

For nye studenter ved Master i regnskap og revisjon blir det et fysisk oppstartsmøte på studiestedet. Vi anbefaler deg å være med. Det vil bli gitt masse nyttig informasjon og du vil få mulighet til å bli kjent med både medstudenter og undervisningspersonell Kurs innen polymerteknologi - Norner Academy 30. jul. (QA) eller kvalitetsrevisor er ansvarlig for alle aspekter i en intern revisjon av et kvalitetssystem. Det vil si revisjonsplanlegging, imple.

Moa Revisjon

Årsavslutning Demo | Wolters Kluwer

Hjem - Nordnorsk Revisjon

3.1 Bestilling av TS-revisjon 15 3.2 Forarbeid for TS-revisjon 16 3.3 Utføre TS-revisjon av planer 16 3.4 Rapportering og oppfølging av TS-revisjon 19 4 Trafikksikkerhetsinspeksjoner 21 4.1 Bestilling av TS-inspeksjon 21 4.2 Forarbeid for TS-inspeksjon 22 4.3 Utføre TS-inspeksjon av eksisterende veg 2 BDO er ledende innen revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester i Norge. Våre kunder er alt fra store, verdensomspennende selskaper til små og mellomstore bedrifter i offentlig og privat sektor

Ny oppdatert ISA 315 - NKRF

Autorisasjon - Kurs som dekker etterutdanningskrav for

Kurs i rettslære Kurs i rettslære Gratis halvdagskurs Gratis halvdagskurs Torsdag 31. okt. kl. 09:00 | Skedsmogata 3A, Lillestrøm Ja, så er det høst og igjen klart for kurs for regnskapsførere. Følger man med i media, så er det ikke tvil om at kursinnholdet er aktuelt. Bli kjent med regelverket på området og ikke minst - din [ Hovedvirksomheten er revisjon og bedriftsrådgivning. Selskapet ble stiftet i 2011, og drives av Stig Talleraas som er statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører. Revisjonskontoret er medlem av Den norske Revisorforening. Kontoret har adresse i Molde, men vi har oppdrag i store deler av landet Center-Revisjon AS ble etablert av Jon R. Andersen 1. desember 1999. Våre kunder er små og mellomstore bedrifter i Østfold. Hovedvekten av kundene holder til i Sarpsborg og Halden området. Tuneveien 97, 1712 Grålum; Telefon: 69 10 44 30; E-post: post@centerrevisjon.n

Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap (IRRR) har en meget aktivt fag- og forskningsmiljø som er rangert som nummer to i Norden innenfor forskning i regnskap og revisjon. I tillegg til fagstaben ved IRRR, vil du i studiet bli undervist av fagpersoner fra internasjonale og nasjonale universiteter, og praktiserende statsautoriserte revisorer og jurister Kurs og seminarer Her finner du våre kurs i Skatt og Årsavslutning, Revisjon, Konsern og Dokument, samt ulike fagkurs og seminarer. Kursene er særlig rettet mot regnskapsførere og revisorer og gir en god innføring i bruken av våre programmer, for eksempel innen skatt og årsoppgjør, samt revisjon og oppretting av juridiske dokumenter HMS revisjon er tjenesten for deg som har hatt HMS-systemoppsett og vil opprettholde og oppdatere den gode HMS-en i bedriften med jevnlig revisjon. Skip to content Bestill nettkurs før 30. nov. og få halv pris på deltaker nummer to eller halv pris på et nettkurs i 2021 Masterstudiet i regnskap og revisjon er et toårig studium som leder frem til graden Master i regnskap og revisjon. Studieprogrammet oppfyller utdanningskravet til å kunne søke om autorisasjon som statsautorisert revisor, og kan også være et grunnlag for å bli controller eller lignende i større virksomheter. Studiet retter seg mot de som har en Bachelor i økonomi og administrasjon eller.

Master i regnskap og revisjon B

Kurset gir deg en innføring i prinsippene for revisjon, revisjonsprosessen og metoder, og skal gi deg økt trygghet i din rolle som revisor, enten det er interne eller eksterne revisjoner. Du vil lære hvordan du skal planlegge, forberede, gjennomføre og rapportere virkningsfulle revisjoner på en god og trygg måte Nettverksmøte: Agil revisjon. revisjonene bør gå tidlig inn på risikoområder av strategisk betydning for å bidra til at virksomheten er på rett kurs. Viktige spørsmål for internrevisjonen er da: - hva betyr dette for planlegging, gjennomføring og rapportering Revisjon er en enkel og fleksibel risikobasert dokumentasjon av årets revisjon. Revisjon bygger på de internasjonale revisjonsstandardene, ISAene. Følges den lettfattelige strukturen i Revisjon, er kvalitetskontrollens krav lett å dokumentere. Brukerne kan holde seg faglig oppdatert og samtidig øke forståelsen for hele revisjonsprosessen 9.2 Internrevisjon. I forbindelse med den nye utgaven av standarden må organisasjonen gjennomføre internrevisjoner med planlagte intervaller for å sikre at ledelsessystemet samsvarer både med organisasjonens egne krav og kravene som er gitt i ISO 9001:2015, og sikre at ledelsessystemet er effektivt implementert og vedlikeholdt Kurs og pasientopplæring; Rettigheter og muligheter; Hofteprotese, revisjon En revisjonsoperasjon innebærer at man skifter eller fjerner deler av eller hele hofteprotesen. Dette kan være nødvendig ved ulike problemer med protesen, for eksempel at protesen har.

Digital Revisjon - Revisjon og regnska

Oslo paragliderklubb tilbyr kurs for alle nivåer av paragliderpiloter Vi arrangerer: Nybegynnerkurs for deg som aldri har flydd før, som gir deg det nødvendige grunnlaget for å bli en selvstendig og trygg pilot; Sikkerhetskurs for deg som skal ta steget videre opp til ParaPro4 (PP4); PP3 progresjonskurs for deg som ønsker å bli tryggere på praktisk flyving, samt en dypere forståelse. Kurs og Veiledning. Kontakt. More. NO. NO. DA. SV. Bestille revisjon. Fyll inn skjemaet nedenfor for å bestille revisjon. Bedriften trenger ikke sende inn ytterligere informasjon i denne omgang (søknadskjema med vedlegg skal sendes inn senest 6 uker før første revisjonsdag) Kontaktinformasjon

NKRF – Norges KommunerevisorforbundBusstreiken er overKnut Henrik Larsen

Kurs - Kurs arrangert av Nordnorsk Revisjon AS; Andre dokumenter - Blanketter, formularer, skjema mv. Annonser Nordnorsk Revisjon AS, Postboks 3, Havnekvartalet, 8301 Svolvær - Tlf: 76 06 89 60 - Org. nr. 936 929 44 Frivillig revisjon for små aksjeselskap. Regjeringen lar nå revisjon bli frivillig for små aksjeselskaper som oppfyller tre vilkår. Mindre enn fem millioner i omsetning, balansesum under 20 millioner kroner og et gjennomsnittlig antall ansatte som ikke utfører mer enn 10 årsverk Studieprogram og kurs. Programmet tar ikke opp nye studenter Bachelor i regnskap og revisjon Fakta om programmet Studiepoeng: 180 Studiets varighet: 3 år Organisering: Heltid Studiested: Molde. (A2) Videregående kurs i betongteknologi 23.11.2020 Det er gjort midlertidige endringer i kursets oppbygning for å tilpasse det til restiksjoner i samfunnet som følge av Covid-19 Første gang man setter inn en kneprotese, kalles det en primær kneprotese. Kneprotese er aktuelt for personer med slitasje og skader i kne. Målet med kneproteseoperasjon er å lindre smerter og forbedre funksjonen i kneet. 90 prosent av knep..

 • Statsforvaltningen oppgaver.
 • Hva betyr underordnet.
 • Castrol olje forhandlere.
 • Hotel restaurant rosengarten 21224 rosengarten.
 • Eksempel på vellykket integrering.
 • Taksidermist.
 • Leie varebil ålesund.
 • Ketolyse mat liste.
 • Er man våt under vann.
 • For mye jerntilskudd.
 • Klump i halsen følelse.
 • Anneliese pohl seedorf de.
 • Siemens cd634gbs1.
 • Anklarna.
 • Norske politibiler.
 • Bambus pris.
 • Klaipedos universitetas studiju programos.
 • 5 kilo in 5 tagen abnehmen plan.
 • Palma shopping.
 • Test deg selv samfunnsfag.
 • Forskjell på gule og grønne erter.
 • Palazzo stuttgart.
 • Chihuahua kulde.
 • Nokian hakkapeliitta r2 rulleretning.
 • Krigssone kryssord.
 • Sejuani jungle route s7.
 • Metzgerei bauch filialen.
 • Online booq aklinikken.
 • Kjølevæske bmw e91.
 • Boyle nhl.
 • Slik levde bohemene.
 • Hundetreffen nrw.
 • Mexikanische rezepte original.
 • Ekvianalgetiske doser.
 • Warsteiner øl.
 • Plz.
 • Qxl klokker.
 • Spionkalas.
 • Tra and tpb.
 • Sverige bosnien basket norrköping.
 • Å få en datter.