Home

Nytt regelverk for kassasystemer

Nytt regelverk for kassasystemer - regjeringen

 1. Regjeringen foreslår et nytt regelverk for kassasystemer for å bekjempe skatte- og avgiftsunndragelser. Virksomhetene må ha nye kassasystemer på plass fra 1. januar 2019
 2. istrative og økonomiske konsekvenser av forslagene
 3. Nytt regelverk for kassasystemer Bokføringspliktige virksomheter som driver kontantsalg må ha nye kassasystemer med produkterklæring på plass fra 01.01.19. Systemleverandørene kan fra 01.01.17 kun tilby kassasystemer som oppfyller kravene i den nye kassasystemlova
 4. 1. januar 2017 trådte et nytt regelverk for kassasystemer i kraft. Formålet bak regelverket er å redusere omfanget av svart økonomi som følge av bruken av kassasystemer. Reglene medfører etter vår erfaring omfattende behov for omfattende tilpasninger for leverandører som ønsker å markedsføre og levere lovlige kassasystemer
 5. Nytt regelverk for kassasystemer. Regjeringen foreslår i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2015 et nytt regelverk for kassasystemer. Virksomhetene må ha nye kassasystemer på plass fra 1. januar 2019. 13.05.15. Formålet med det nye regelverket er å redusere omfanget av svart økonomi i bransjer med mye kontantsalg
 6. Nytt regelverk for kassasystemer •Lov om krav til kassasystem (kassesystemlova ) Ikrafttredelse 01.01.17 •Forskrift om krav til kassasystem (kassesystemforskrifta) Ikrafttredelse 01.01.2017 •Bokføringsloven ny § 10 a : Særlige regler om dokumentasjon av kontantsalg. Tilføyes ved lov 19. juni 2015, ikrafttredelse 01.01.201

Nytt regelverk, hva innebærer dette? En analyse fra Steria AS har lagt til grunn at ca 80% av eksisterende kassasystem kan oppdateres og de resterende 20% må skiftes ut. Prisen for oppgraderingen av et system koster ca kr 5.000. Prisen for nyanskaffelse er ca kr 20.000 - 30.000. Sanksjone Regjeringen foreslår et nytt regelverk for kassesystemer for å bekjempe skatte- og avgiftsunndragelser. Virksomhetene må ha nye kassesystemer på plass fra 1. januar 2019. - Dette er et viktig tiltak for å bekjempe svart økonomi og vil bedre konkurransevilkårene for lovlydige virksomheter, sier finansminister Siv Jensen Nytt regelverk for kassasystemer Sep 27, 2015 Regjeringens forslag i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2015 om et nytt regelverk for kassasystemer er nå trådt i kraft: Virksomhetene må ha nye kassasystemer på plass fra 1. januar 2019 Nytt regelverk for kassasystemer gir utfordringer Leverandører av kassasystemer skal fra årsskiftet kun tilby kassasystemer som oppfyller bestemte krav til blant annet påbudte og forbudte funksjoner. Kronikk. Publisert tirsdag 20. september 2016 - 08:30.

Nytt regelverk gjelder både for leverandører og brukere av kassasystemer. Kravene Blant kravene til kassasystemene er at det skal kunne registrere betaling med ulike typer betalingsmiddel, det skal ha klokke (som skal justeres for sommertid) og det skal ha klart skille mellom positive og negative beløp på alle kvitteringer, rapporter og i elektronisk journal Nytt regelverk for kassasystemer. Ny kassalov fra 1.1.17 for systemleverandører, 1.1.19 for bokføringspliktige. Dette betyr at deres kassasystem må oppfylle de nye kravene innen 1.1.2019, er du klar Nytt regelverk for kassasystem - hva gjelder for dere og Opus Dental? Vi har mottatt en del henvendelser angående ny kassasystemlov fra 01.01.17 med siste frist 01.01.19. Under redegjør vi kort for dette regelverket, og hvilke unntak som kommer til anvendelse for oss

 1. Nytt regelverk for kassasystemer gir utfordringer. KOMMENTAR: Det er viktig å ha en seriøs leverandør som kan garantere oppgraderinger av ditt kassaapparat, skriver Per Christian Olsen i Imento Norge. Per Christian Olsen, Imento Norge
 2. Informasjon om frister og attester, gratis kurs, regnskap og kassasystemer. Hjelp til deg som er ny som næringsdrivende eller vil endre eller avslutte bedrift. Ny som næringsdrivende. Registrere bedrift, oppstartsperiode, skattemelding, dersom deaktivert funksjonalitet i programvaren ikke bryter med norsk regelverk
 3. Frontline Kassesystem 4.0 er tilpasset og godkjent for det nye regelverket som gjelder fra 1. januar 2017, slik at dere trygt kan velge Frontline som der

Nye krav til brukerne av kassasystemer. Som bokføringspliktig omfattes du ikke direkte av Kassasystemloven, men alt kontantsalg skal registreres og dokumenteres ved bruk av et kassasystem med produkterklæring (se nedenfor om krav til leverandørene).Dette er hjemlet i en ny bestemmelse i bokføringsloven, ikke i Kassasystemloven.. Bedrifter som unnlater å registrere og dokumentere. Regjeringen foreslår et nytt regelverk for kassasystemer for å bekjempe skatte- og avgiftsunndragelser. Virksomhetene må ha nye kassasystemer på plass fra 1. januar 2019. - Dette er et viktig tiltak for å bekjempe svart økonomi og vil bedre konkurransevilkårene for lovlydige virksomheter, sier finansminister Siv Jensen Erklæring: Nytt regelverk for kassasystemer Regjeringen foreslår at det i nytt regelverk for kassasystemer stilles krav til kassasystemers oppbygning og funksjonalitet. Reglene medfører at leverandører av kassasystemer etter 1. januar 2017 bare skal kunne tilby kassasystemer som oppfyller de krav som er stilt i regelverket. For å legge til rette for en utfasing av eksisterende [

Opus support

kassasystemer på høring. I utredningen foreslår direktoratet at nytt regelverk bare skal tillate bruk av kassasystemer med nærmere angitte funksjoner. Forslaget medfører at leverandører av kassasystemer må oppgradere dagens systemer og avgi en produkterklæring til skattekontoret som viser at funksjonskravene er oppfylt Ny lov om kassasystemer er vedtatt, og mange i næringslivet må bytte kassasystem innen 2019. Ved kjøp av kassasystem blir det nå viktig å velge leverandør som oppdaterer systemet i samsvar med det nye regelverket. I nytt regelverk for kassasystemer stilles det krav til kassasystemenes oppbygning og funksjonalitet Du er her : Nyheiter / Nytt regelverk for kassa-apparat. Nytt regelverk for kassa-apparat. Av Geir Høydalsvik [Sist endra: 12. mai 2015] Kjelde: Regnskap Norge Til nå har produsenter og importører av kassasystemer ikke vært underlagt noen særskilte lovkrav. Kravene har. Nye regelverk for kassesystemer gir utfordringer Det er bestemt at alle kassasystemer som er i lovlig bruk i dag vil være det frem til 31.desember 2018. Samtidig må alle kassaleverandører levere kassaapparat som er godkjent etter loven fra og med 1.januar 2017

Nytt regelverk for kassasystemer Bilde: Illustrasjonsfoto. Nytt regelverk for kassasystemer. 19.01.2017 Fra 1. januar 2017 er det bare tillatt å selge og bruke kassasystem som tilfredsstiller kravene i kassasystemloven og kassasystemforskriften. For de som har egne kassasystem som ikke. Den nye Kassasystemlova trådte i kraft 1.1.2017 og gjelder for «leverandør» av kassasystemer. I en kjede med produsent, importør, forhandler, partner e.l. er det den part som sist endrer programvaren før salg til bokføringspliktig som vil bli ansett som leverandør De nye bestemmelsene vil få vesentlige konsekvenser for de bokføringspliktige som har kontantomsetning. Det er anslått at 80% av dagens kassasystemer kan oppgraderes slik at de tilfredsstiller de nye kravene, mens de øvrige systemene må byttes ut innen 1. januar 2019

6 1 Innledning og sammendrag Skattedirektoratet har, på oppdrag fra Finansdepartementet, utarbeidet et forslag til nytt regelverk for kassasystemer. Manipulasjon av kassasystemer er et problem i de fleste land i verden. Det finnes i hovedsak to ulike tilnærmingsmåter til regulering av kassasystemer for å forhindre slik manipulasjon; enten en regelbasert eller en teknisk løsning Høring - forslag til nytt regelverk for kassasystemer Vi viser til høringsbrev datert 15.2.2012 og høringsnotat av samme dato. Høringsfrist er 15.5.2012. NTL Skatt har følgende merknader/kommentarer og spørsmål til høringen: Høringen gir et godt innblikk i utfordringene med å kontrollere dagens kassasystem, samt a Overgang til nytt regelverk Det er ikke gitt noen overgangsbestemmelse i kassasystemlova. Reglene trådte i krav 1. januar 2017 og etter dette tidspunktet kan leverandører av kassasystem kun tilby produkterklærte kassasystem for salg, utleie eller utlån til bokføringspliktige Finansdepartementet har i brev av 15. februar 2012 sendt Skattedirektoratets utredning Nytt regelverk for kassasystemer på høring. Skattedirektoratet foreslår i utredningen nye regler for kassasystemer i bokføringsloven og bokføringsforskriften, samt i ny kassasystemlov med tilhørende forskrift. Bakgrunnen for forslagene er at det gjeldende regelverket i for liten grad inneholder.

Nytt regelverk for kassasystemer - Regnskap Norg

Nye regler for kassasystemer Nye regler for kassasystemer. Nyhet, Lover og regler for drift. - Vi er for tiltak mot svart økonomi, og er positiv til at Finansdepartementet anerkjenner dette ved å innføre nytt regelverk for kassaapparater Lovens krav til kassasystemer. Bokføringsloven stiller strenge krav til dokumentasjon av kontantomsetning. Alle bokføringspliktige som driver kontantsalg må ha kassaapparat eller annet likeverdig system, som fortløpende dokumenterer salg med daterte, nummererte rapporter, og som kan skrive kvittering til kunden for hvert salg Denne artikkelen er den første av to artikler som er skrevet om kassalova og kassasystemer. Les også den andre artikkelen: «Slik velger du riktig kassasystem». Nye regler du må vite om På grunn av ny kassasystemlov må rundt 100.000 kassasystemer i Norge oppgraderes. Inventum kan gi deg svaret på om dette gjelder deg. Den nye [ Nytt regelverk for kassasystemer Regjeringen foreslår et nytt regelverk for kassasystemer for å bekjempe skatte- og avgiftsunndragelser. Virksomhetene må ha nye kassasystemer på plass fra 1. januar 2019. — Dette er et viktig tiltak for å bekjempe svart økonomi og vil bedr utredning Nytt regelverk for kassasystemer sendes på høring. I utredningen foreslår Skattedirektoratet, på oppdrag fra Finansdepartementet, et nytt regelverk for kassasystemer. Bakgrunnen for forslagene er at det gjeldende regelverket i for liten grad inneholde

Nye krav til kassasystemer Kjenner du til nytt regelverk om krav til kassasystemer? Denne spørreundersøkelsen er laget i forbindelse med at bokføringspliktige bedrifter i kontantsalgbransjen innen 1. januar 2019 må ha på plass et kassasystem som samsvarer med ny lov og forskrift om kassasystemer Etter 31. desember 2018 må alle kassasystemer i Norge tilfredsstille kravene i den nye kassaloven. For å redusere problemet med svart økonomi i kontantsalgbransjen har Stortinget vedtatt en ny lov om kassasystemer. Det nye regelverket stiller nye krav til kassasystemer som tilbys på det norske markedet. Alle leverandører som selger, leier eller låner ut kassasystemer, skal [ Fra 1. januar 2019 må brukerne sørge for å ha kassasystemer som er forskriftsmessige. Antagelig er det få, om noen, av dagens systemer som er tilpasset reglene. Det vil si at omtrent alle må skaffe nye systemer, eller oppgradere gamle, de tre kommende årene. Det gjelder unntak ved omsetning lavere enn 50 000 kroner per år. Les me

Regjeringen foreslår nytt regelverk for kassasystemer fra 1. januar 2019. Leverandørene av kassasystemer er foreslått å få frist til 1. januar 2017 til å få på plass nødvendige tilpasninger i programvare og produkter Oppfyller alle krav til ny kassalov fra 1.januar 2017. KJØP 7 990,-CASIO Kassasystemer kan tilby en løsning til alle behov! Susoft er en løsning for alle type butikker og butikk-kjeder. Susoft passer til sko, klær, verksteder, frisør, velvære, servering, kafe, hotell og mye mer Nye krav til kassasystemer fra 1. januar 2019. Med virkning fra og med 1. januar 2019 skal bokføringspliktige registrere og dokumentere kontantsalg ved bruk av kassasystem med produkterklæring som tilfredsstiller kravene i kassasystemlova og kassasystemforskrifta

Det nye regelverket for kassasystemer - Simonsen Vogt Wii

NYTT REGELVERK GIR UTFORDRINGER Det er bestemt at alle kassasystemer som er i lovlig bruk i dag vil være det frem til 31.desember 2018. Det nye forslaget betyr at mange bokføringspliktige må oppgradere eller kjøpe nye kassasystemer som tilfredsstiller kravene i regelverket Nytt regelverk for kassasystemer gir utfordringer. Leverandører av kassasystemer skal fra årsskiftet kun tilby kassasystemer som oppfyller bestemte krav til blant annet påbudte og forbudte funksjoner Det nye regelverket vil gjøre det vanskeligere å manipulere dagens kassasystemer. Foto: Journalen. Bekjemper svart økonomi med nytt regelverk. Butikker som driver kontantsalg må innen 2019 ha et kassasystem som tilfredsstiller de nye kravene i kassasystemlova. Av. Lauritz Rushfeldt Vatne. Onsdag,. Nytt regelverk for kassasystemer. Nye krav til kassasystemer er nå fastsatt. Samtidig må alle kassaleverandører . Bli kjent med nye regler for . Av skattemessige og administrative hensyn . Skattedirektoratet har publisert en oversikt over hvilke kassasystemer som oppfyller kravene til produkterklæring etter den nye Nytt regelverk for dyrehelse 2021. Publisert 03.12.2019 Sist endret 22.04.2020. Skriv ut. EU vedtok i 2016 en ny dyrehelselovforordning (EU) 2016/429, Animal Health Law, forkortet til AHL, eller heretter omtalt som dyrehelseforordning

Nytt regelverk for kassasystemer - Sticos - Innovativ

Bokføringspliktige selskaper må ha tatt i bruk nye kassasystemer fra 1. januar 2019. Formålet med det nye regelverket er å redusere omfanget av svart økonomi i bransjer med kontantsalg. Det er i dag få krav til funksjoner og oppbygging av kassasystemer og Skatteetaten har ved kontroller avdekket at kassasystemer er satt opp på en måte som gjør det mulig å skjule kontantsalg Nye regler krever nye kassasystemer Snart legger finansdepartementet fram ny bokføringslov. Nærmere 100 000 norske kassasystemer må byttes ut eller oppgraderes i løpet av halvannet til to år. I løpet av 2014, senest 1. januar 2015, trer en ny og strengere bokføringslov i kraft

Nytt regelverk for kassesystem - accountortraining

Nye krav til kassasystemer Fra 1. januar gjelder nye krav til kassasystemer som gjør at handelsbedrifter enten må oppgradere eller bytte ut sine systemer. Ove Hansrud. Publisert onsdag 02. januar 2019 - 09:10. Driver virksomheten din med kontantsalg må du oppgradere eller bytte ut eksisterende kassasystemer.. Fra 1. Fra og med 1. januar 2019 må alle bokføringspliktige næringsvirksomheter, som driver kontantsalg, ha kassasystemer som oppfyller de nye kravene til kassasystemer. Dette følger av den nye loven om kassasystemer med tilhørende forskrifter. Formålet med det nye regelverket er å redusere omfanget av svart økonomi i kontantbransjen Skatteetaten har kommet med nye krav til kassasystemer. Fra 2017 må kassasystemer som skal tilbys på det norske markedet tilfredsstille kravene i Kassasystemloven og forskriften som skal fastsettes til loven. Bokføringspliktige selskaper må ha tatt i bruk nye kassasystemer fra 1. januar 2019 KDR Stavanger (KDRS) er en totalleverandør av kasse- og POS-løsninger til alle bransjer med landsdekkende installasjoner. I vårt produktsortiment finner man markedets mest fremtidsrettede butikkdata og kassesystemer og du velger selv om løsningen skal være skybasert eller administreres fra din egen kasse eller server Arbeidsmiljøloven skal bidra til trygge ansettelsesforhold, og sikre gode arbeidsmiljø med helsefremmende og meningsfylte arbeidssituasjoner for alle

Ny versjon 7.1.441; Kurs Kristiansand; Informasjon om nyttårsversjon; Informasjon om nyttårsversjon 2019; Endringer iCount; GDPR - Opus er klar! Feilmelding SMS; SPAM ADVARSEL! Nytt regelverk for kassasystemer; PHISHING ALERT; Torsdag 12. desember stenger vi kl. 15.00; Informasjon - Corona; Åpner for normal drift! Ny versjon av Opus Dental 7. Nytt regelverk for opplæringsbåter med inntil 12 passasjerer Publisert: 26.01.2020. Nye regler for fartøy under 24 meter som fører inntil 12 passasjerer. PUBLISERT: 23.01.2020 av Sdir; Sjøfartsdirektoratet har ferdigstilt en ny forskrift for fartøy under 24 meter som fører inntil 12 passasjerer Kassasystemer - kassasystemer , butikkdata, betalingsterminal, kassasystem , betalingsterminaler, bankterminaler,. Nytt regelverk for kassesystemer 20. Dette er en liste over kassasystemer hvor leverandøren har bekreftet at Regjeringen: Nytt regelverk for el-sparkesykler før neste sommer Skal se på parkering, håndheving av regelverk og reaksjoner. Magnus Peter Harnes Journalist. Publisert tirsdag 28. juli 2020 - 16:10 Sist oppdatert tirsdag 28. juli 2020 - 16:11

Nye krav til kassasystemer Denne artikkelen tar for seg hvilke krav som stilles til kassasystemer og til leverandører av slike systemer. De detaljerte kravene til innhold i X- og Z-rapport omtales i del II. I del III omtales kravene for de bokføringspliktige. Seniorrådgiver Inger Helene Iversen Skattedirektoratet, Rettsavdelingen Seniorrådgive nytt regelverk fra 1. januar 2019? Nye kassasystemer fra 1. januar 2019? 18. mai 2015 18. mai 2015 / runelavik / Legg igjen en kommentar. Regjeringen foreslår dette i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2015

«Dexter» angriper kassasystemer. Ny skadevare kopierer betalingkort. En ny frekk skadevare tar kontroll over kassasystemer og kopierer uvitende kunders betalingskort. (Bilde: digi.no) Ny skadevare kopierer betalingkort. Marius Jørgenrud 13. des. 2012 - 07:56 Facebook. Nytt EU-regelverk fra 1. januar 2021. EU har vedtatt et nytt regelverk for droner som også vil bli gjeldende i Norge. Regelverket trer i kraft 1. januar 2021. Etter denne datoen må alle dronepiloter med en drone med kamera eller tyngre enn 250 gram registrere seg. Mange vil havne i åpen kategori. Her finner du mer informasjon og veiledning På direkte spørsmål om et nytt regelverk vil bety økte kostnader for campinggjestene, svarer han slik: - Det vil det nok dessverre bli, sier Anvik. Les også: Disse teltene forsterker turgleden. Camping og luksus ble til glamping i Sverige. Stadig flere nordmenn camper - Tiden for liggeunderlag og matpakke er forb I etterkant av at KBKs Amahl Pellegrino ble utsatt for rasistiske tilrop i bortekampen mot Aalesund, skal det lages en nytt regelverk i norsk idrett. Det er et nylig nedsatt utvalg som skal utarbeide en felles veileder til bruk for klubber og ledere i rasismesaker i norsk idrett, skriver VG. Norsk.

Nye regler for små elektriske kjøretøy og elsykler Ønsker 12-årsgrense og hjelmpåbud Forslag til nytt regelverk for små elektriske kjøretøy som hoverboard, Segway, elsykler og andre er klart: Skal defineres som sykkel - men med aldersgrense og hjelmkrav for noen Et nytt bestillingsreglement for losbestillinger trådte i kraft 3. april 2018. Bestillingsreglementet er blitt formalisert og samlet i ett regelverk, Forskrift om losplikt (lospliktforskriften). Ved å formalisere og samle alle losbestillingsregler i en felles forskrift, får brukerne av lostjenesten enklere og mer oversiktlig tilgang til gjeldende regelverk for ulike kystområder

NYTT REGELVERK FOR INNASKJÆRS ARBEIDSDYKKING Bakgrunn for forslag til endringer, hvilke endringer foreslås og når vil endringene tre i kraft? Yrkesdykkerkonferansen 13 -14 november 2018 Lisbeth M. Tveit, Koordinator for arbeidsdykking, Arbeidstilsynet. Høy ulykkesfrekvens Høy risiko forbundet me Nye krav til brukerne av kassasystemer. Som bokføringspliktig omfattes du ikke direkte av Kassasystemloven, men fra og med 1. januar 2019 må alt kontantsalg registreres og dokumenteres ved bruk av et kassasystem med produkterklæring (se nedenfor). Dette er hjemlet i en ny bestemmelse i bokføringsloven, ikke i Kassasystemloven Nye krav til kassasystemer og registrering i kredittsalg 12. oktober 2016 - Rikke Dørum Schönborn Skattedirektoratet har avgitt en uttalelse vedrørende hvilke krav som stilles til kassasystemene etter ny kassasystemlov når de benyttes til å registrere kredittsalg Kassasystemer. PowerOffice Go er integrert med mange kassasystemer. For eventuelle priser eller mer informasjon, ta kontakt med integrasjonsparten. iZettle. Nye kunder, kassaoppgjør (via bilagsregistrering) og fakturaer i PowerOffice Go Nytt regelverk for disse fartøyene er nå på plass, og blir nå «faset» inn gradvis fra nyttår! Vi er klare! Vi ønsker regelverket velkommen! Kragerø Sjøtjenester har fulgt denne etableringen av regelverket fra start. I 2012 ønsket sjøfartdirektoratet en samling med næringen, hvor de kunne få innspill for oppbyggingen av regelverket

Butikkservice AS Nytt regelverk for kassesysteme

Video: Nytt regelverk for kassasystemer - Vekstr

Nytt EU-regelverk. Informasjon, veiledning og status for nytt regelverk fra 1. januar 2021. Spørsmål og svar om droner. Både for hobby og kommersiell bruk. Registrerte og godkjente droneoperatører. Liste over registrerte (RO1) og godkjente (RO2/RO3) droneoperatører Nytt regelverk for offentlige anskaffelser Seniorrådgiver Liv Lunde Difis leverandørkonferanse 10. februar 2015 10. februar 2015 Difis leverandørkonferanse Nytt regelverk for økologisk produksjon. Oppdatert EU-regelverk for økologisk produksjon ble gjeldende i Norge fra 18. mars 2017. Norske økologiske produsenter må gjøre nødvendige tilpasninger for å oppfylle nye krav

Nytt regelverk for kassasystemer gir utfordringe

Ny forskrift om kassasystemer Publisert: 10. 03. 2016. Skattedirektoratet har fastsatt en ny forskrift om krav til kassasystem for å redusere svart arbeid. Del på facebook Samarbeidspartnere. Det lønner seg . Med medlemskap i Økonomiforbundet får du flere gode. Nytt regelverk for kjemikalier Nye og eksisterende kjemiske stoffer skal registreres på nytt innen 1. juni i år. Jan Tveita. Publisert mandag 16. april 2007 - 12:26 Sist oppdatert mandag 16. april 2007 - 12:26. REACH-regelverket er EUs nye forordning for kjemikalier Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter I propositionen föreslås en ny lag om vissa utsläpp av växthusgaser som ersätter lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. De nya bestämmelserna syftar till att genomföra nödvändiga ändringar i svensk rätt med anledning av EU:s utsläppshandelsdirektiv och ett ändringsdirektiv inför den fjärde handelsperioden

Nytt regelverk for historiske skip. 16.1.2020 21:30:00 CET | Nærings- og fiskeridepartementet. Del. Nå er det nye regelverket for historiske skip klart. Dette skal gjøre det lettere for foreninger og andre organisasjoner å fortsette å bruke disse skipene i virksomheten sin De nye EU-forordningene trådte i kraft fra 25. mai 2017. Deretter blir det en overgangsperiode på henholdsvis 4 år for medisinsk utstyr og 5 år for in vitro medisinsk utstyr før full anvendelse av regelverket. 23. april 2020 vedtok EU-parlamentet og Rådet å utsette innføringen av nytt regelverk om medisinsk utstyr (MDR) til 26. mai 2021

Her finner du en oversikt over aktuelt regelverk for fyringsanlegg, HMS og brannvern. De fleste publikasjoner er linket videre til Lovdata.no. Noen publikasjoner er også i PDF-format. Disse trenger du Acrobat Reader for å lese. Denne kan du laste ned gratis her. Noen publikasjoner er ikke tillatt å vise, disse har link til firma som utgir publikasjonen. Lover Lov om vern mot brann (Brann og. Om loven Den nye loven forvaltes av Statens jernbanetilsyn (SJT) og erstatter gammelt regelverk opprinnelig fra 1912. Blant annet stilles det krav til sikkerhetsstyringssystem, meldeplikt ved endring av taubanen og krav om innhenting av sikkerhetsstillelse fra forsikringsselskap. Jernbanetilsynet har også gjort det enklere å rapportere om uønskede hendelser, vil ikke lenger kreve konsesjon.

Nytt regelverk for kassasystemer (kassaloven

Nytt regelverk for kommunevåpen. Fra 1. januar 2018 kan kommuner og fylkeskommuner selv bestemme hvilket kommunevåpen de vil ha. Til støtte og opplysning for kommunene, har Arkivverket lagt ut bilder av alle nåværende kommunevåpen på Digitalarkivet Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter, Dnr M2020/01322/R (pdf 1018 kB) Förslaget innebär att flera av de bestämmelser som i dag finns i lag kan regleras på förordningsnivå. Bestämmelser som inte är aktuella för den fjärde handelsperioden tas bort, liksom bestämmelser som har en motsvarighet i EU-förordningar Nytt regelverk for historiske skip. Publisert: 17.01.2020 Nå er det nye regelverket for historiske skip klart. Dette skal gjøre det lettere for foreninger og andre organisasjoner å fortsette å bruke disse skipene i virksomheten sin

Nytt regelverk for kassasystemer - sticos

Jusekspert slakter nytt regelverk for ytringsfrihet - Ansatte i Bodø kommune vil fortsatt være redde for å uttale seg kritisk, mener universitetslektor Thor Arne Angelsen Nytt regelverk for tømming av «lusevann» nær reke- og gytefelt. Myndighetene har fastsatt nye regler «for å forhindre uakseptable miljøeffekter». Redaksjon. 8. mars 2017 16:49 Oppdatert: 8. mars 2017 23:43 Helsenorge, nytt regelverk for pasientreiser. Slik det nye regelverk er nå, må du logge inn på Min Helse, om dette skal gjøres digitalt. Dette er også stedet hvor din kjernejournal og dine resepter osv ligger. Det er også viktig å nevne at minsteavstanden er økt fra 3 til 10 km,.

Nytt regelverk for kassasystemer CASIO Kassasystemer

Informasjonskampanje om nytt regelverk for medisinsk utstyr EU-kommisjonen er i full gang med en kampanje for å informere produsenter, importører, distributører, helsepersonell og andre om det nye regelverket for medisinsk utstyr som trer i kraft 26.05.2020 jennomføring av nytt -regelverk om Det vises til Finansdepartementets brev 23.3.2020 om høring vedrørende gjennomføring av nytt EU-regelverk om obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) samt dialog vedrørende utsettelse av høringsfrist til 07.09.2020. 1. inans orges hovedsynspunkte Målsetning. Hensikten med kurset er å gi deltakerne innsikt i anskaffelsesregelverket med de nye reglene som gjelder fra 1 januar 2017. Kurset vil ta for seg de viktigste reglene og hovedtemaene med hovedvekt på bestemmelser som vil ha betydning for entreprenører som leverandører til det offentlige - blant annet hvordan unngå avvisning og hvordan vinne konkurransen

Nytt regelverk for kassasystem - hva gjelder for dere og

Nytt regelverk for kassasystemer gir utfordringer

Spørsmål og svar om nye kassasystemer - Skatteetate

 • Distanta eforie nord constanta.
 • Cs go karambit knives.
 • Frases de narcos de amor.
 • Text fantasy.
 • Million dollar listing stream.
 • Anne marte moe kjæreste.
 • Palazzo stuttgart.
 • Lambo cars.
 • Fjellturer i molde og omegn.
 • Passat cc preis.
 • Yacht till salu sverige.
 • Setermoen leir messe.
 • Pest geschichte.
 • Samfunnsøkonomi jobbmuligheter.
 • Efteling prijzen.
 • Stadt varel bauamt.
 • Bon bon bar.
 • Fische indischer ozean.
 • Handicapparkering app.
 • Slumdog millionaire buch.
 • Flystyrt norge 2017.
 • Hip hop konzerte deutschland 2018.
 • Å bli unnfanget.
 • Köln 50667 mike singer.
 • Flest landskamper håndball kvinner.
 • Seatmap qatar a380.
 • Skulder ut av ledd nerveskade.
 • Mysql date timezone.
 • Rampestreken åndalsnes.
 • Http www fn no om fn fns baerekraftsmaal.
 • Budbringer kryssord.
 • Grenblokk behandling.
 • Fieber braunschweig bilder.
 • Switch parabol.
 • Babymadrass test 2017.
 • Kalispera.
 • Freizeitaktivitäten darmstadt umgebung.
 • Gardermoen elektro.
 • Telttur fredrikstad.
 • Warlock discord wow.
 • Örebro vattendrag.