Home

Direkte demokrati norge

Direkte demokrati er en demokratisk styreform der folket direkte har rett til å være med på å fatte beslutninger, uten å arbeide innenfor rammene av et representativt styresett.Avhengig av hvordan systemet er organisert, kan folket være med på endre og vedta nye lover, stille mistillitsvotum og gi dom i rettssaker Kan direkte demokrati innføres i Norge? En fullstendig omlegging av vår styringsform er nok utelukket. Men det er enkelte av partiene på Stortinget (FrP, Rødt, SV) som har programfestet økt bruk av folkeavstemning og/eller folkelig initiativ, og Senterpartiet åpner for rådgivende folkeavstemninger DirEKTE demokrati til Norge has 1,010 members. Partidiktatur? Når du ser på definisjonene av Demokrati (som vi i Norge tror vi har) - Representativt /.. En form for direkte demokratisk deltagelse innenfor rammene av et representativt system (dagens politiske system i Norge), er gjennom direktedemokratisk representasjon. Ekte Demokrati benytter denne formen. Vårt mål er å stille lister i samtlige kommuner og fylker (kommune-/ stortingsvalg)

Direkte demokrati Direkte demokrati betyr at folket gjennom en folkeavstemning forteller politikerne hva de mener om en konkret sak. Slike folkeavstemninger er kun rådgivende. 2. Representativt/indirekte demokrati. Et representativt demokrati, også kalt indirekte demokrati, er et demokrati der folket velger representanter til å styre for seg ① Vi vil jobbe aktivt mot målet for innføring av FolkeStyre og Direkte Demokrati i Norge. Det er mange partier som fronter at de arbeider for innføring av Direkte Demokrati, og vi har erfart at folk synes det er både vanskelig og rart at disse ikke samler seg til ett parti og arbeider sammen når så mange angivelig har samme mål

Direkte demokrati - Wikipedi

Feil om Venezuelas president

Direkte demokrati - en løsning for en bedre fremtid? Reset

DirEKTE demokrati til Norge - Faceboo

 1. Forskjellen mellom direkte og indirekte demokrati er ganske enkel. I et direkte demokrati borgere ta avgjørelser direkte ved å foreslå lovgivning eller folkeavstemninger om lover som er mislikt, stemme for å avgjøre hvem som kommer offentlige kontor, og tilbakekalle offentlige tjenestemenn som ikke gjør jobben sin
 2. Direkte demokrati er det motsatte av de mer vanlige representativt demokrati, der folk velge representanter som er bemyndiget til å lage lover og retningslinjer for dem. Ideelt sett bør de lover og retningslinjer vedtatt av de folkevalgte tett reflekterer viljen til flertallet av folket
 3. Demokratiet i Aten på den tiden var et direkte demokrati, fordi folket selv bestemte og direkte tok avgjørelser. I dag har vi et indirekte demokrati, vi velger representanter til å representere oss i forsamlinger og ved forskjellige avgjørelser. Demokratiet i Norge i dag. Dagens demokrati er et indirekte demokrati, som jeg skrev ovenfor
 4. Indirekte demokrati er et annet ord for representativt demokrati.Kikker du på artikkelen under kan du lese mer om dette - der står det: Et representativt demokrati, også kalt indirekte demokrati, er et demokrati der folket velger representanter til å styre for seg

Om direkte demokrati

 1. Aina Sandbakken Tlf.: 970 96 106 Liv Kjensberg Tlf.: 920 99 422 Harald Lundsbakken Tlf.: 920 94 04
 2. Direkte mot indirekte demokrati . Direkte og indirekte demokrati må betraktes som to forskjellige typer demokrati hvor visse forskjeller kan identifiseres. La oss nærme debatten om demokrati på denne måten. Det finnes ulike former for politiske systemer og styresett i forskjellige land i verden
 3. Innføre direkte demokrati her i Norge Er innlegget ditt uten en problemstilling? Post gjerne i Oppslagstavlen! Nyeste artikler.
 4. Hadde vi hat mer direkte demokrati i Norge så tror jeg fort vi hadde fått nokså inhumane invandringslover, veldig strenge straffer osv.-----Adelen i auropa hevdet at almuen aldri burde få stemerett.-----Kvinner hadde ikke nok fornuft( muligens et dårlig eks) Overklassens nedlatende holdning ovenfor almuen er den samme i dag
 5. Et representativt demokrati, også kalt indirekte demokrati, er et demokrati der folket velger representanter til å styre for seg. De ulike politiske grupperinger kjemper i åpne frie valg om å vinne legitimiteten til å styre politikken innenfor et gitt territorium i en gitt periode
 6. ene i 1972 og 1994

Dette kalles direkte demokrati og brukes primært i tilfeller der det er mulig å svare ja eller nei på et konkret spørsmål, som for eksempel ja eller nei til om Norge skal bli medlem av EU. I en direkte folkeavstemning gis befolkningen mulighet til å stemme over én bestemt sak, uten å stemme på folkevalgte representanter eller politiske partier Norge trenger mer direkte demokrati. 29. oktober 2018 29. oktober 2018 Nyheter «Demokratene har en grunnleggende tillit til at folk flest selv har forutsetninger for å ta demokratiske beslutninger om viktige spørsmål

NRK TV – Sånn er Norge – 2

Direkte og indirekte demokrati

Direkte FolkeStyre - Ett fritt og selvstendig folk, i ett

Demokrati betyr folkestyre og er en måte å organisere politisk makt i en stat på. En rekke land mottar støtte fra Norge som direkte eller indirekte støtter opp under demokratiutviklingen. Støtten gis bilateralt (stat-til-stat), gjennom multilaterale kanaler som FN og Verdensbanken,. Se direktesendt sport fra hele landet, finn kommende og tidligere sendinger. Få med deg alt som skjer ved å følge dine favorittlag og ligaer Norge er rangert som verdens mest demokratiske land. At borgerne i et land velger en lovgivende forsamling, og eventuelt en president, eller indirekte en statsminister, men det er i seg selv ikke nok. I et velfungerende demokrati bør det også være andre kanaler for å påvirke beslutningstakere; valget må være fritt og. Dessuten var det indirekte valg: det ble først valgt valgmenn, som deretter valgte representantene. Direkte valg til Stortinget kom ikke før i 1906. Valgene var heller ikke hemmelige. Valgdeltakelse. Så mange som ca. 40 % av alle voksne menn i Norge fikk i 1814 mulighet til å stemme, et svært høyt tall

Samfunnsfag YF Vg2 - Demokrati - NDL

La folket bestemme mer - Ytring - NR

 1. Vi kan lære mer om demokratiet og systemets utfordringer ved å se ut over Norge sine grenser. Spørsmål og svar: Sosiale medier og demokrati; Utfordringer for demokratiet som styreform. I de fleste stater er demokrati normalt en god styreform for å sikre at de som styrer staten har legitimitet
 2. I Norge har vi et indirekte demokrati, også kalt representativt demokrati. Store norske leksikon: Da ordet demokrati først ble brukt i Hellas som en betegnelse på et politisk system, på 400-tallet f. Kr., var det snakk om et direkte demokrati
 3. Dette kalles direkte demokrati. I Norge har vi hatt slike avstemninger seks ganger. De to første fant sted i 1905. Da gjaldt det unionsoppløsningen og hvilken styreform Norge skulle ha. Bilde: Postkort fra 1905 med oppfordring til å stemme for unionsoppløsningen
 4. Det finnes innslag av direkte demokrati også i moderne stater. Sveits er et eksempel på en stat med omfattende direkte demokrati gjennom folkeavstemninger. I Norge har vi i nyere tid hatt nasjonale folkeavstemninger om norsk selvstendighet (1905), monarkiet (1905), innføring av brennevinsforbud (1919), opphevelse av brennevinsforbud (1926), og medlemskap i EF (1972) og EU (1994)

demokrati - Store norske leksiko

Hva betyr egentlig demokrati? Det finnes mange definisjoner av ordet demokrati, men den mest brukte er folkestyre. Det betyr at det er innbyggerne i et land som bestemmer hvem som skal styre landet Det sveitsiske politiske systemet er ganske fascinerende. Det politisk liv bestemmes vesentlig av de politiske partiene, som er desentralt organisert. Sveits sitt direkte demokrati er slik utformet at folket bestemmer direkte og har det siste ordet i de fleste saker som angår lokalsamfunnene NRK.no er Norges største tilbud på nett: nyheter fra Norge og verden, lokalnyheter, radio- og tv-program, podcast, vær, helse-, kultur-, underholdning-, humor- og.

Samfunnskunnskap10 blabok by Cappelen Damm - Issuu

Hva er forskjellen mellom en direkte og indirekte

Athenernes demokrati var på mange måter annerledes enn det vi har i Vesten i dag. Det var kun borgerne (frie athenske menn over 25 år) som kunne være med å bestemme, og det var et direkte demokrati Norge bør få direkte demokrati. I Sveits virker det ! Uten vårt vitende og samtykke gjennomfører politiske myndigheter mange tiltak uten at vi er spurt. Politikere og sosionomer forandrer vårt samfunn bak vår rygg. Vi blir ikke rådspurt i de viktige tingene som angår oss alle Veileder i e- demokrati. Veilederen i e-demokrati trekker frem en rekke nyttige tips for å lykkes: Lokalt e-demokrati bør ta utgangspunkt lokale forhold og behov. E- demokratiet forankres i kommunestyret, skolen, frivillige organisasjoner og næringslivet. Teknologien er et virkemiddel, og ikke et mål i seg selv. Gode planer og strategier Det finnes begrenset med ressurser som skal fordeles utover menneskene innenfor et land, dermed har Norge et folkestyre. Dette mener vi er mest rettferdig ovenfor folket. Et folkestyre eller et demokrati gjør at alle mennesker innenfor landet blir med å «bestemme». I Norge har vi indirekte og direkte demokrati Direktdemokrati, även direkt demokrati, är en beslutsform där beslut i enskilda frågor fattas i demokratisk ordning direkt av de röstberättigade själva. [1] Direkt demokrati kan bland annat förekomma i föreningar, vid möten eller stämmor, normalt när antalet röstberättigade är ganska litet

Folket Direkte - Med Direktedemokrati bestemmer D

Ekte-demokrati.no er et initiativ som gir de med stemmerett en mulighet til direkte avstemming i saker som behandles i folkevalgte forsamlinger. Slik valg og styringen av Norge fungerer nå så avholdes det valg hvert 4. år til kommunestyret og stortinget Demokrati kan oppfattes på ulike måter. Aktuelle nyhetsoppslag viser stadig vekk at det er mer enn valg. Den amerikanske storavisen Wall Street Journal har avslørt at statsministeren i Malaysia plasserte flere hundre millioner dollar fra offentlige fond og selskaper i lommene på stesønnen. Denne brukte pengene på luksuseiendommer på Manhattan og i Beverly Hills (California)

I motsetning til antikkens Hellas har vi i Norge indirekte demokrati. Et indirekte demokrati betyr at vi gjennom politiske valg bruker stemmeretten vår til å velge representanter fra politiske partier til å ta avgjørelser for oss. Slik som ved stortings- eller kommunevalg Direkte demokrati - dukker opp ved hvert stortingsvalg Like vanlig som det er å ha stortingsvalg er det å se et nytt parti dukke opp på arenaen som ønsker mer direkte demokrati, Det er enighet om at mye har skjedd i samfunnet siden Norge ble et selvstendig demokrati Indirekte demokrati er, når folket vælger nogle andre mennesker til at repræsentere sig. Derfor kaldes det også repræsentativt demokrati. I Danmark har vi repræsentativt demokrati, både når vi taler folketing, kommuner og regioner

Video: NRK TV - Sånn er Norge - 5

Historie Vg2 og Vg3 - Direkte demokrati - NDL

Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform hvor folket har direkte eller indirekte innflytelse på hva slags beslutninger som fattes. Kjennetegn ved demokrati er frie valg, flertallsstyre, retten til å være uenig med flertallet, og at individenes grunnleggende rettigheter ivaretas Direkte demokrati er en demokratisk styreform der folket direkte har rett til å være med på å fatte beslutninger, uten å arbeide innenfor rammene av et representativt styresett. 49 relasjoner • I direkte demokrati får representanter svært begrensede krefter, mens representanter i representativt demokrati har mange krefter. • Mange mennesker som føler seg disenchanted med representativt demokrati og taler direkte demokrati, finner at direkte demokrati er ganske upraktisk og ineffektiv i moderne satser med høy befolkning

Mer om lokaldemokrati - regjeringen

Med 9,87 poeng av 10 mulige topper Norge listen over de 167 landene som er med på indeksen. Island ligger like bak, viser The Economists demokratiindeks. Sverige følger på tredjeplass som det mest demokratiske EU-landet, fulgt av New Zealand. Danmark, Canada, Irland, Finland, Australia og Sveits følger på plassene bak Norge har full skår på 9,80 poeng av totalt 10,0 mulige, og leder gruppen av 25 land som karakteriseres som fulle demokratier. Norge har høyest skår på alle parametrene unntatt politisk kultur der Norge er slått av Island, som er nummer 2 på listen totalt sett. - Rangeringen av noen andre land kan synes noe merkelig E-demokrati til kommune-Norge. i en større kommune kunne oppleve større avstand til lokalpolitikerne og mulighetene for å uttrykke sine meninger direkte vil reduseres. Det er her e-demokrati kommer inn. I e-demokrati blir det brukt digitale verktøy som for eksempel sosiale medier,. Norge er nok i høy grad ett fungerende demokrati - innenfor den formen for demokrati som har vært den rådende i vår egen tid. Ett direkte demokrati av Athens format tror jeg ærligt alt ikke hadde vært mulig i Norge, slikt samfunnet er i dag.

Direkte demokrati - newikis

Sjekk direkte demokrati oversettelser til Engelsk. Se gjennom eksempler på direkte demokrati oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk Den store bruken av initiativrett viser at det norske folk er klar for mer direkte demokrati. Folk må få avgjøre viktige saker, ikke bare stemme hvert fjerde år, mener forfatter og forkjemper for initiativrett, Even Lynne Direkte demokrati er mer demokratisk enn inndirekte demokrati! Massemediene har så stor innflytelse på politiken at det er en fare for demokratiet! Lærers kommentar: Bra, men for kort Elevens forslag til forbedringer: Bra innhold, men kan bli mye lenge

Demokrati, flertallsstyre og mindretallsinteresser . Teorier om demokrati: 1. Konkurransedemokrati. Demokrati er et system med konkurranse om politiske posisjoner i åpne, frie valg. Schumpeter. 2. Deltakerdemokrati . Demokrati et system der alle kan delta, direkte eller indirekte, i utformingen av beslutninger som angår dem alle. Cohen. Sider i kategorien «Direkte demokrati» Under vises 9 av totalt 9 sider som befinner seg i denne kategorien Direkte demokrati. Her vil alle avstemninger legges ut. Ta vår avstemning angående budsjettet for Porsgrunn kommune 2013. Ta vår avstemning angående apotekerseksjonens skjebne (Trykk her for å se saksdetaljer) Støtt oss og bidra til et grønnere Norge

Valg og demokrati i Norge; Å spleise på gave * Vi skriver. CV; SMS. SMS skole og arbeid; SMS venner og familie; SMS lege og tannlege; Se film om SMS; E-post. Formell e-post; Uformell e-post; Søknad; Årstider og vær. Årstider i Norge; Vår. Vår i Norge; Sommer. Sommer i Norge; Høst. Høst i Norge; Sopp; Vinter. Vinter i Norge; Reflek Ta utgangspunkt i demokratiet vi har i Norge. Hvordan er det å leve i et land som ikke har demokrati? Hvilke forskjeller finner vi Globallistene setter ikke Norge først. Demokratene er sterke motstandere av globaliseringen som ødelegger vår norske kultur, våre verdier, vår frihet og demokrati. Denne kampen vil vi kjempe både ute og hjemme. Demokratene vil trygge Norge LES MER We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it

Politikk og makt - versjon 2

Norge er verdens mest vellykkede samfunn. Hva har vi gjort for å bli det? Demokrati. 6. Evig vekst. 7. Trusler. 1. Ulikhet, spilletid. Direkte n å. Det oppstod en feil under lasting av. Direkte demokrati på Facebook. Alle større avgjørelser tas ukvalifisert utifra diskusjoner på myndighetenes Facebook-poster. Selvmotsigelser eksisterer ikke, så man kan stå for to eller flere ulike perspektiv på samme sak Norge er og har siden 2010 vært, verdens mest demokratiske land målt etter disse kriteriene. Det finnes 19 fullstendige demokratiske land, 14 i Vest-Europa. Men tendensen også for disse er nedadgående, også for Norge. Det skjer det samme her som i andre land som har vært stabile demokratier over lang tid

NRK TV – Sånn er Norge – 7

Jeg har hittil trodd at vi hadde et reelt demokrati i Norge. Har ristet oppgitt på hodet når jeg har hørt om regjeringer i andre land som har overkjørt sine innbyggere, i trygg forvissning om. Tiden er inne for å skape et direkte, deltagende demokrati Det gamle systemet med valgte politiske representanter som i alle saker skal bestemme på folkets vegne er moden for revisjon og forbedring. Det nåværende system ble laget i en fjern fortid med vanskelige kommunikasjoner. Det var simpelthen problematisk og kostbart å transportere mennesker og informasjo Indirekte demokrati er en demokratisk styreform der de som skal ta politiske beslutninger, er valgt av folket. Direkte demokrati betyr at folket gjennom valg kan ta stilling til konkrete saker. I hvilke tilfeller har vi praktisert direkte demokrati i Norge? Folkeavstemning er en form for direkte demokrati Indirekte demokrati er den desidert vanligste varianten, og dominerer sterkt i nesten alle vestlige land og mange andre. Det kjennetegnes av at befolkningen går til valg og at det fra resultatet bestemmer representanter til å styre landet, og kalles gjerne representativt demokrati. I Norge er det for eksempel stortingsvalg hvert fjerde år hvor det velges representanter fra diverse partier.

Studentnotater - div emner fra vgs og uni: Kampen omNRK TV – Sånn er NorgeDemokrati

Demokrati i Norge av Trond Andresen Røde Fane nr 1-2, 1991. Røde Fane bringer her tre utdrag av et større Program for en ny type demokrati og økonomi i Norge. Det vil komme ut som et hefte i løpet av sommeren, med et tilhørende studieopplegg Dessuten må Norge følge EU-direktiver fordi vi er med i EØS. Hvordan vi skal ta vare på og utvikle demokratiet i framtida, er en stor utfordring. Folk er engasjerte i mange politiske saker, og politikerne bør lytte og bidra til at viktige beslutninger tas i åpne demokratiske fora Direkte demokrati er et sentral begrep innfor anarkistisk tenkning. Når et individ blir med i en gruppe, flytter inn i et nytt nabolag eller starter å jobbe på en bedrift blir hun en del av et fellesskap. Anarkister mener at dette fellesskapet bør organiseres ved hjelp av allmøter,. Moderne demokrati Valg Man holder valg med jevne mellomrom, enten det er en sak som skal avgjøres eller hvem som skal representere folket og ta avgjørelsene som folket skal stå bak. I Norge, for eksempel, holdes det valg hvert 4. år

 • Brother ds 120 test.
 • Nytt regelverk for kassasystemer.
 • Samvær med støttet tilsyn.
 • Feber uten andre symptomer voksen.
 • Mitbewohner gesucht berlin.
 • Sheet music.
 • Zumba hilden richrather str.
 • Påfugler.
 • Noise cancelling øreplugger.
 • Percy jackson monsterhavet film.
 • Litt løse tenner.
 • Setermoen leir messe.
 • Online life challenge.
 • Mc karta tyskland.
 • Garnhuset fredrikstad åpningstider.
 • Lovverk barn i bil.
 • Karpe diem film.
 • Ringenes herre hardback.
 • Ralph lauren slim fit oxford shirt.
 • Wesley snipes the recall.
 • Iberostar mexico playa del carmen.
 • Cheerleading gefährlichste sportart der welt.
 • Imagine john lennon meaning.
 • Fødselsvideoer på nett.
 • Facts about plastic.
 • Transparent rullegardin.
 • Bus amsterdam schiphol.
 • Quiz aftenposten.
 • Roman numerals tattoo.
 • How stars in the milky way.
 • Leilighet til leie tenerife.
 • Wokpanne jernia.
 • Fjellturer i molde og omegn.
 • Veloweg verzascatal.
 • Restaurang rom blogg.
 • Go crush nürnberg.
 • Bikepalast wattens.
 • Seniorakademiet askim.
 • Skansen tromsø.
 • Julemarked budapest 2018.
 • Hafenrundfahrt bremerhaven fischereihafen.