Home

Hegguraksla

Hegguraksla er et fjellparti ved Tafjorden i Fjord kommune, Møre og Romsdal.Sprekkdannelser i fjellet utgjør en fare for at omkring to millioner m 3 stein kan rase ut i fjorden og utløse en flodbølge. Den største blokka som fryktes å rase ut er på to millioner m 3 mens en mindre blokk er på 1 million, i tillegg antas det at den i raset vil dra med seg store steinurer nedenfor Hegguraksla, fjellparti som høyrer til Blåfjellet (1602 moh.) på austsida av Tafjorden i Norddal kommune, Møre og Romsdal. Fjellsida til Hegguraksla er av NVE definert som eit av fire høgrisikoobjekt for store fjellskred i Noreg. Hegguraksla ligg 7 km nordvest for Tafjord og 64 km aust-søraust for Ålesund. Fjellsida ligg om lag ein kilometer frå fjellpartiet som raste ut og førde til. Hegguraksla ligger på østsida av Tafjorden, rundt én km fra stedet hvor Tafjordskredet gikk i 1934. To ustabile fjellblokker, 700-800 meter over fjorden, overvåkes. Begge blokkene er avgrenset av dype, vertikale baksprekker. Den øvre blokka har et volum på 2 millioner m³, den nedre 1 million m³ Vi fant 19 synonymer til HEGGURAKSLA. hegguraksla består av 4 vokaler og 7 konsonanter. Få kryssordhjelp med kryssordkjempen

Hegguraksla - Wikipedi

Kart over Norge. Oppdag lokale bedrifter, søk etter venner og familie, se flyfoto og gatebilder og finn nærmeste kildesortering Likevel; Hegguraksla er langt mindre enn problemfjellet Åkneset i nabofjorden og vil dermed utgjøre mindre risiko for folk flest. Svakhetssoner Nå gransker forskerne mulige svakhetssoner bakenfor det store . USTABIL: Forskere på den store fjellknausen som truer Tafjorden Hegguraksla har dette scenarioet eit estimert skredvolum på 3,5 millionar m3. Dette volumet er basert på eit skred frå begge blokkene, og i tillegg volum av urmassane nedanfor Dette volumet er ut frå tilgjengeleg kunnskap rekna som det maksimale skredvolumet. Figur 2-2. Bilde mot søraust og dei to ustabile fjellpartia ved Hegguraksla Hegguraksla, Tafjord, Norddal kommune i Møre og Romsdal, 3 millioner kubikkmeter. En kilometer fra raset som utløste Tafjord-ulykken i 1934, henger det to store steinblokker i fjellet Hegguraksla. Dette er nå et parti som NVE overvåker. Den øverste blokka har et volum på to millioner kubikkmeter og den nederste på én million kubikkmeter

Hegguraksla 1410 moh. Den som kunne bo slik! Nansen er tydeligvis på gofot med sauene, den fremste snuta han med! haha! begge skvatt litt! In the HEART of the mountains. Fjøra og innover mot Valldal. Tafjorden åpenbarer seg helt i enden av fjorden Hegguraksla truer Tafjorden Som en truende slegge henger to løse fjellhammere ved Hegguraksla 700 meter over Tafjorden Frå Hegguraksla, som er turens høgste punkt med stor varde, er det utsyn til Tafjord, Fjørå, Eidsdal, Linge og Stranda. På andre sida av fjorden ser ein fråflytta fjordgardar, og i lia nedafor råsa ligg anlegga som overvakar rasfaren i Heggura

Fin familietur i flott natur med god utsikt. Når ein kjem til Hegguraksla (1000 moh.) - turens høgste punkt med stor varde, er det flott utsikt til Tafjord, Fjørå, Eidsdal, Linge og Stranda. På andre sida av fjorden ser ein dei fråflytta gardane Korsneset, Kaste, Osvika og Kvernhusneset Jeg fyller gjerne opp vannflaskene der. Tar du turen opp til selve Hegguraksla kan du samtidig ta turen til Blåfjell som ligger på 1602 moh. Der oppe er en utrolig flott utsikt over fjell og fjord. Veibeskrivelse: Når du kommer til Valldalen så forsetter du gjennom tunnelen i retning Tafjorden Hegguraksla Eit skred frå Hegguraksla vil ifølgje Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kunne lage flodbølgjer like store eller noko mindre enn Tafjord-ulukka i 1934

** «Hegguraksla»: Ligger i Norddal kommune. Et skred inntil 3 millioner kubikkmeter vil utløse flodbølger omtrent som ved Tafjordskredet i 1934, det vil si i hovedsak innenfor Norddal kommune Skafjell-ulykka var et steinras som i 1731 tok 9 til 17 menneskeliv i Stranda på Sunnmøre.Skafjellet ligger rett over fjorden for bygda Stranda ved Storfjorden.Den gang het fjellet Rammerfjellet, og de lokale hadde over lengre tid observert en stor fjellsprekk som utvidet seg ca. 500 meter over fjorden

Hegguraksla - Store norske leksiko

 1. Fjellskred er sjeldne, men har ført til nokre av dei verste naturkatastrofane i Noreg, seinast i Loen i 1905 og 1936 og i Tafjorden i 1934. I Møre og Romsdal er tre fjellparti under døgnkontinuerleg overvaking: Hegguraksla i Norddal kommune, Åkneset i Stranda kommune og Mannen i Rauma kommune
 2. Hegguraksla vurderer vi sannsynligheten for at én av de to ustabile blokkene skal utvikle skred, til å være mellom 1/500 og 1/300 pr. år. To av disse sannsynlighetene overskrider den mest brukte grenseverdien i den tekniske byggforskriften - 1/1000 pr. år. Myndighetene vurderer nå om beredskapstiltak kan kompensere for sannsynlighete
 3. Godkjente skrivemåter: Hegguraksla (vedtatt av Kartverket i 1997). Ikke-godkjente skrivemåter: Heggurdaksla (avslått i 1997). Kategori: Ås Kommune: Fjord, Møre og Romsdal. SSR-ID: 186162 (184224) Nyheter fra Yr. Varsler opp mot sju meter høye bølger langs norskekysten Read more
 4. Mannen er et fjell på vestsiden av Romsdalen i Rauma kommune i Møre og Romsdal, rundt 13 kilometer sør for Åndalsnes, med topp på 1294 meter over havet. Fra fjellet går det sti ned Alnesdalen vestover til Trollstigen (fylkesvei 63). Mannen ligger i knekkpunktet mellom et platå og dalsiden i Romsdalen, og fjellet er av NVE definert som ett av fire høyrisikoobjekt for store fjellskred i.

Det er tre fjellparti med høg risiko for store fjellskred i Møre og Romsdal: Mannen i Rauma, Åkneset i Stranda og Hegguraksla i Norddal. Ved to av desse fjellpartia, Åkneset og Hegguraksla, vil fjellskred føre til sekundæreverknader i form av flodbølgjer kl 6-12 Skyet. 0° 0 mm Svak vind, 3 m/s fra sør-sørøst kl 12-18 Skyet. 2° 0 mm Svak vind, 3 m/s fra nordøst kl 18-24 Skyet. 1° 0 mm Svak vind, 3 m/s fra øst-sørøst Søndag 11.10.2020 kl 0-6 Skyet. 0° 0 mm Svak vind, 3 m/s fra øst-sørøst kl 6-12 Skyet. 0° 1,7 mm Lett bris, 4. Tafjorden - Hegguraksla Hegguraksla ligger i Tafjorden og overvåkes kontinuerlig fra møbelfabrikken i Fjørå, se kart. For øyeblikket overvåkes to store blokker med en størrelse på henholdsvis 0.8 - 1.5 mill. m 3 og 1.5 - 2.5 mill. m 3 med en kombinasjon av bevegelsessensorer og interferometrisk radar. Tilgang til måledata krever innlogging

Høyrisikoobjektene Åkneset og Hegguraksla ligger i samme fjord på Sunnmøre. - Konsekvensen av et skred her vil være en flodbølge som vil få betydning for hus og bebyggelse. Et ras ved disse vil kunne berøre mange kommuner, sier Leifseth Skredweb Velkommen til ISPAS sine sider for overvåkning av Hegguraksla i Tafjorden. Overvåkningen utføres på oppdrag av Åknes/Tafjord-prosjektet der ISPAS leverer måledataene for området. Steinskred i Tafjorden august 2004 Ved Hegguraksla i Norddal kommune er det to store fjellblokker som kan utvikle skred på minst en til to millioner kubikkmeter. - Sannsynligheten for et flankeskred i Åknes er vurdert til å være på 1/300-1/100 pr. år, altså at skredet kan gå i løpet av 100 til 300 år Hegguraksla ligg på austsida av Tafjorden, rundt éin kilometer frå staden der Tafjord-skredet gjekk. Det er to ustabile fjellblokker, 700-800 meter over fjorden, som vert overvaka VALLDAL Like grenser for begge scenarioa - Åknes og Hegguraksla Blått = Opyllingssone Raudt = Evakueringsson

Hegguraksla - Åknes / Tafjord Beredskap IK

Kryssordhjelp til hegguraksla i kryssord

Tafjord-ulykka var en naturkatastrofe som fant sted natt til 7. april 1934 i Tafjorden på Sunnmøre.Et større fjellparti raste ut i fjorden og flodbølgen fra raset raserte store områder og drepte 40 mennesker i Fjørå og Tafjord.Dette er en av de største skredulykkene i Norge.. I 2006 undersøkte NGU muligheten for at to hamre i Hegguraksla (like ved der 1934-raset gikk) kan rase ut i. Jettan, Mannen og Hegguraksla er de detaljerte analysene av utløp og flodbølgeanalyser benyttet. Farevurderingen for de overvåka objektene gir følgende årlige sannsynligheter for et utvalg av scenario: Åknes - Scenario B (18 mill. m3): > 1/100 Hegguraksla - Øvre blokk (2-3,5 mill. m3): 1/1000 - 1/5000 Manne

Hegguraksla på Gule Siders kar

Hegguraksla truer Tafjorden Norges geologiske undersøkels

 1. Det er i dag døgnkontinuerlig overvåking av fire fjellpartier i Norge. Skred fra disse fjellene kan få omfattende og dramatiske konsekvenser. De fire fjellene er Åknesremna i Stranda kommune, Hegguraksla i Norddal kommune og Mannen i Rauma kommune - alle i Møre og Romsdal - og fjellpartiet Nordnesfjellet i Kåfjord i Troms
 2. Vi fant 40 synonymer til FJELLPARTI. fjellparti består av 3 vokaler og 7 konsonanter. Få kryssordhjelp med kryssordkjempen
 3. Fra Hauge går man opp til Nysetra, og følger stien mot Heggurdalen. En bit etter at man har rundet Hegguraksla setter man kurs for Blåfjellryggen. Fra hovedtoppen 1602 går man ned i skaret mot 1599-toppen, der man vanligvis omgår snøfonna ved å skrå ut til venstre
Høg risiko for fjellskred fire stader | Norges geologiske

Beredskapsplan for fjellskred frå Hegguraksla

Det er sju fjell i Norge som er vurdert å utgjøre en så høy risiko at de overvåkes kontinuerlig, herunder Åknes, Hegguraksla og Mannen i Møre og Romsdal Stor fjellskredfare registrert 186 steder. Ustabile fjellpartier med fare for store fjellskred er registrert på 186 steder i Norge, går det fram av en rapport fra Norges geologiske undersøkelse.

Remote Sensing | Free Full-Text | Ground-Based

Hegguraksla i Norddal kommune; Joasetbergi i Aurland kommune. Disse høyrisikofjellene overvåkes døgnkontinuerlig, og farenivået settes daglig. Ved høynet farenivå (gult, oransje og rødt) vil varsom.no publisere daglige statusoppdateringer for fjellpartiet Det er sju fjell i Norge som er vurdert å utgjøre en så høy risiko at de overvåkes kontinuerlig, herunder Åknes, Hegguraksla og Mannen i Møre og Romsdal. Formålet er å kunne varsle beredskapsmyndighetene i god tid slik at befolkningen kan evakueres før eventuelle fjellskred Overvåking av ustabile fjellpartier i Norge er fra 1.1.2015 tillagt Staten og Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE). Det er syv fjellpartier som overvåkes i dag: Åkneset, Hegguraksla, Mannen i Møre og Romsdal, Joasetbergi i Sogn og Fjordane og Jettan, Indre Nordnes og Gámanjunni 3 i Troms skred, for både Åknes og Hegguraksla er det bratte fjellsider uten bebyggelse. Rauma kommune hevder at sekundærvirkning av fjellskred hadde all fokus da dette regelsettet ble utformet og det var ingen kjente behov for selve skredområdet. I Rauma har vi et fjellskredobjekt med kontinuerlig overvåking og varsling, fjellet Mannen Hegguraksla Åknes Joasetbergi. Figur 1: Oversikt over plassering av radarpunktene. Tabell 1: Måledata den 01. juli 2019 kl. 08:30 Målinger Avlesning Siste døgn Sist uke Bevegelser Radar pkt 1 (øvre del) (mm) 54 135 Radar pkt 6 (nedre del) (mm) 5,5 26 Meteorologiske dat

I Møre og Romsdal er tre fjellparti overvåka spesielt, fordi det er fare for at det kan gå fjellskred. Politiet har ansvaret for å definere evakueringssonene og iverksette evakuering og/eller redning knytta til desse. Politiet, med lokal redningssentral (LRS) må også mobilisere tilstrekkeleg kapasitet til å ta hand om politi- og redningsoppgåvene om eit fjellskred vert ein realitet Redaksjonelt ansvar. Klar Tale følger Vær Varsom-plakaten for god presseskikk. Avisa drives etter Redaktørplakaten

Det har i lengre tid vært arbeidet med både undersøkelser, overvåking og beredskapstiltak til de store, ustabile fjellpartiene ved Åknes og Hegguraksla i Tafjord. I høst er det også montert overvåkingsutstyr ved Mannen i Romsdalen, der det også er en stor sprekk under utvikling. Sprekken skal overvåkes fra beredskapssenteret på Stranda Antenna for radar monitoring of Hegguraksla. The ISPAS interferometric radar is easy to instal and operate and can monitor potential rock - and landslides at large distances (several km's) using corner reflectors and differential interferometry Hegguraksla Farenivået har vær t grønt den siste uka og nor male bevegelser for år stiden. Joasetbergi Farenivået har vær t grønt den siste uka. Bevegelsene er små og uten vesentlige endringer. Måledata for utvalgte instrumenter : Målinger Sist uke Sist måned Bevegelser Nedre blokk ekstensometer 1 (mm) 0,1 -0, Her finner vi Åkneset, Hegguraksla og Mannen som alle ligger i Møre og Romsdal. I tillegg er Nordnesfjellet i Troms også regnet som høyrisikofjell. Åkneset og de tre andre fjellpartiene blir i dag overvåket av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges farligste fjell Ras Flodbølge Tsunami - Vitenska

 1. Hegguraksla Den siste uka har det vær t grønt farenivå og nor male/små bevegelser. Joasetbergi Den siste uka har det vær t grønt farenivå og nor male bevegelser. Måledata for utvalgte instrumenter : Målinger Sist uke Sist måned Bevegelser Øvre blokk ekstensometer 2 (mm) 0,1 0 Nedre blokk ekstensometer 1 (mm) -0,2 -0,
 2. for Åknes og Hegguraksla. Tabell 1: Oversikt over opyllingshøgde for Åknes og Hegguraksla for tryggleiks klasse S2 (blå) og S3 (raud) Det er fast sett i TEK17 § 7-4 kva tiltak som kan tillatast oppført i opyllingssona, på føresetnad at vilkåra a-e er oppfylt
 3. Der er flere utgangspunkt for topptur til Trollkyrkja: En kan starte ved sjøen ved Muldal og gå innover forbi Muldalssætra før en svinger nordover, eller en kan ta en lengre ryggtravers fra Fjøra via Hegguraksla, Blåfjellet og Muldalsegga
 4. Dette omfatter fire høyrisikoobjekter; Åknes, Hegguraksla og Mannen i Møre og Romsdal samt Nordnesfjellet i Troms. Det foreslås bevilget 50,5 millioner kroner til fjellskredovervåkingen. Les mer i Prop. 1 S fra Olje- og energidepartementet, programkategori 18.20
 5. Åknes i Stranda kommune og Hegguraksla i Norddal kommune, men det er drifta av NVE. Innbyggjarane vil bli varsla ved eit eventuelt fjellskred med påfølgjande flodbølgje. Det er modellert vertikale opyllingshøgde for fjellskred med sannsyn > 1/1000 og > 1/5000 for Åknes og Hegguraksla
 6. Overvåking av ustabile fjellpartier i Norge er fra 1.1.2015 tillagt Staten og Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE). Det er syv fjellpartier som overvåkes... i dag: Åkneset, Hegguraksla, Mannen i Møre og Romsdal, Joasetbergi i Sogn og Fjordane og Jettan, Indre Nordnes og Gámanjunni 3 i Troms. De ansatte i SVF sitter i dag på Stranda, Manndalen, Molde og Trondheim
 7. varsling for objektene Hegguraksla og Åknes, men man trengte en forskriftsbestemmelse som ga en mulighet for at samfunnet kunne driftes og utvikles videre selv med kjent naturfare. Dersom denne delen av forskriftene ikke hadde blitt iverksatt, ville samfunnet langs Storfjorden fått betydelige negative konsekvenser

Hegguraksla Åknes Joasetbergi. Figur 1: Oversikt over plassering av radarpunktene. Figur 2: Bevegelsen i øvre (P1) og nedre del (P6) siden 5. juli, da farenivået ble økt til oransje. Tabell 1: Måledata den 07. juli 2019 kl. 09:00 Målinger Avlesning Siste døgn Sist uke Sist måne Det er sju fjell i Norge som er vurdert å utgjøre en så høy risiko at de overvåkes kontinuerlig, herunder Åknes, Hegguraksla og Mannen i Møre og Romsdal. Formålet er å kunne varsle beredskaps­myndighetene i god tid slik at befolkningen kan evakueres før eventuelle fjellskred. Kultur. Kulturbyg Det er sju fjell i Norge som er vurdert å utgjøre en så høy risiko at de overvåkes kontinuerlig, herunder Åknes, Hegguraksla og Mannen i Møre og Romsdal. Formålet er å kunne varsle beredskaps¬myndighetene i god tid slik at befolkningen kan evakueres før eventuelle fjellskred. Vei. E39 ved Ørskogfjellet, Ålesund og Vestnes kommun

Hegguraksla 1410 moh

 1. Hegguraksla. Hegguraksla er et fjellparti ved Tafjorden i Norddal kommune, Møre og Romsdal. Ny!!: Tafjord-ulykka og Hegguraksla · Se mer » Heggurtunnelen. Heggurtunnelen er en tunnel på fylkesvei 92 i Norddal kommune i Møre og Romsdal. Ny!!: Tafjord-ulykka og Heggurtunnelen · Se mer » Ingvald Møllersta
 2. I retning ryggen av Hegguraksla opnar etterkvart utsikta seg over Norddalsfjorden vestover mot Strandafjella. Det var i nærleiken av dette området eit parti av fjellet rasa ut natt til 7. april 1934, kjent som Tafjord-ulykka. Langhammaren, 730 meter over havet, losna og falt ned i Tafjorden
 3. Hiking info, trail maps, and trip reports from Hegguraksla (1,219 m) in Norwa
 4. Einaste staden i landet der det er sett i verk systematisk overvaking, er Åknesrenna og Hegguraksla — begge i Storfjorden på Sunnmøre. — Så langt ser vi føre oss at det er behov for å ha overvaking av 10-15 fjellområde. Men vi skal også granske område i andre fylke
 5. - Beredskapen knytt til rasovervakinga ved Åkerneset, Hegguraksla og Mannen kan bli svekka dei neste åra
 6. The unstable mountainsides of Åknes and Hegguraksla in Møre and Romsdal in Western Norway poses a great risk due to possibility of sliding out into the fjord and thus initiating a tsunami.
Numerical model tsunami Aaknes - Geiranger - YouTube

Hegguraksla truer Tafjorden - Forskning

 1. Hegguraksla Overvåkingssenter 0 5 10 15 20 km Stranda Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Noen ganger kommer det flere fjellskred etter hverandre, som i Loen i 1936 da det gikk tre store skred i løpet av to måneder. Tilbakeføring til grønn (eller gul) fare forutsetter at overvåkingssystemene er gjenoppbygget, og at farevurderinge
 2. Disse er Åkerneset, Hegguraksla og Mannen i Møre og Romsdal, samt Jettan og nærliggende Indre Nordnes ved Lyngen, Kåfjord i Troms. Ved hjelp av en rekke teknologier, fra fysiske stag til satellittovervåking, blir det kontinuerlig registrert måledata
 3. De to barna deres er for lengst blitt voksne og ekteparet bor i et hus som ble bygget i 1982 - med utsikt over Tafjorden og til det bratte fjellområdet der Langhammaren raste ut og laget Tafjordulykka i 1934. Vi ser også Hegguraksla, fjellsprekken som sammen med Åkneset i Sunnylvsfjorden, blir overvåket 24 timer i døgnet på grunn av.
 4. g og flodbølge, ikke tsunami) 4. Nordneset i Troms 5. Opstadhornet i Romsdal 6. Flåm i Sogn. I tillegg er flere fjell i Norge under periodisk overvåking, her kan det oppstå tsunami ved ras. Kilde: Astor Furset
 5. Fra og med i dag kan alle som bor eller oppholder seg i nærheten av Mannen, og de seks andre ustabile fjellpartiene NVE overvåker, sjekke daglige fjellskredvarsler på varsom.n
 6. - 30 meter høye bølger kan skylle over land Norske eksperter frykter at Åkneset i Møre og Romsdal ikke er eneste fjell i Norge som kan rase i fjorden og utløse kjempeflodbølger
 7. Hegguraksla, Tafjord ISPAS AS POB 506 NO-1522 Moss Norway 3 4. 3 3 m m m 2.9 km Site 1 3.4 km Site 3 Site 2 Radar Site 3 Site 2 Site 1 1 2 Hegguraksla Langtidsmåling - Hegguraksla 5 6. 4 4 Bakgrun

Heggurdalen - Morotu

Numerical model tsunami Aaknes - Geiranger - Hellesylt

Heggurdalen - Turar - Morotu

5 vakre teltturer på sunnmøre

Ansvaret for å forebygge ras er kommunalt, men skredfaren som knytter seg til Åknes og Hegguraksla vurderes som så spesielt at også fylket og staten har gått inn med penger. Åknes. • Befolkningsvarsling ved fjellskred Åkneset/Hegguraksla. Sambandsreglement. 110 foretaket - organisering Talegrupper Brann - 110-sentralen - 08-BRANN 0-1 - 08-INNSATS 0-1 - 11X - INNSATS X - Stille - Utal - Brannvesen: - 08-BRANN 2-37 - 08-INNSATS 2-37 - DMO Nødnett. 110 foretaket - organisering Felles talegrupper Natt til fredag 6. oktober ble farenivået økt til rødt - ekstrem fare - for fjellpartiet Veslemannen i Rauma kommune. Totalt er det snakk om 120-180 000 kubikkmeter steinmasse som de venter på skal falle ut. Kommunen og NVE har dyktige folk som overvåker området, blant annet gjennom overvåkings- og skredvarslingssystemet som Kommunalbanken har delfinansiert med grønn rente

位于挪威西部的·knes与Hegguraksla山脉虽然景色怡人,但是山体的不稳定也留下了巨大的安全隐患。一旦山体滑坡,就会造成巨大的海啸。人们早已在为此担心,直到有一天它终于发生了。山体滑坡造成了高达85米的巨型海啸,即将让挪威从地图上

Valldal IL Trim has 340 members. Velkommen til Valldal IL si trimgruppe på facebook. Her kan du dele tips om turer og ikkje minst dine turopplevelser... Møre og Romsdal er et av landets mest skredutsatt fylke med stor fare for både snøskred og fjellskred. NVE er allerede til stede i Møre og Romsdal gjennom overvåking av de svært rasutsatte fjellpartiene Åkneset og Hegguraksla i Storfjorden. Store ras her vil medføre katastrofale tsunamier i Storfjorden og utover hele fjordsystemet Fjellpartiet Hegguraksla består av to blokker med dype vertikale baksprekker. De to blokkene sklir ikke ned, men kan stå i fare for å tippe eller velte ut før de kollapser i bunnen Selskapet er oppretta med bakgrunn i dessa kommunane sin risiko for fjellskred frå Åkneset og Hegguraksla .ÅTB sitt formål er å drive og vedlikehalde befolkningsvarslingssystem for fjellskred og tsunami

Det er sju fjell i Norge som er vurdert å utgjøre en så høy risiko at de overvåkes kontinuerlig, herunder Åknes, Hegguraksla og Mannen i Møre og Romsdal. Formålet er å kunne varsle beredskaps­myndighetene i god tid slik at befolkningen kan evakueres før eventuelle fjellskred. Marin forsknin Disse er Åkerneset, Hegguraksla og Mannen i Møre og Romsdal, samt to partier langs Lyngen i Troms. Ved hjelp av en rekke metoder, fra fysiske stag til satellittovervåking, blir det kontinuerlig. De fleste av fjellpartiene truer verken folk eller infrastruktur, men bevegelsene blir likevel målt periodevis i 60 av de ustabile fjellsidene. Fire fjellpartier er klassifisert som høyrisikoområder og blir kontinuerlig overvåket. Det gjelder fjellene Åkneset, Hegguraksla og Mannen i Møre og Romsdal og Nordnesfjellet i Troms, skriver NGU

THE SKAFJELL ROCK AVALANCHE IN 1731 | NORWEGIAN FJORDS

Selskapet er oppretta med bakgrunn i risiko for fjellskred frå Åkneset og Hegguraksla. Tlf: 485 03 988. Kyrkjegata 13, 6200 Stranda Vis i kart. Bransjer: Sikring, Faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet. Sammenlign Overvåk. Finn lignende. Ansatte 0 Daglig leder Steinar Belsby (f 1950 NVEs geolog Lars Harald Blikra forteller hvordan vi bruker strekkstag for å måle bevegelser i fjellet. NVE måler med strekkstag på Åkneset, Hegguraksla,..

Fjellet som trugar - smp

Fjellpartiet. Åkerneset ligg på vestsida av Sunnylvsfjorden, om lag 15 km sør for Stranda og om lag 55 km i luftlinje søraust for Ålesund.. Alt i 1964 vart rasfaren frå Åkerneset omtala i Sunnmørsposten og i bygdeboka for 1972 er det skrive «Vide stader er fjellet sundsprengt, klovna og laust». I generasjoner hadde dei visst om bergsprekken ovanfor Me-Åkernes, som dei kalla for. Lien var onsdag på befaring på Åkneset i Møre og Romsdal, et av fire fjellområder som overvåkes døgnet rundt. Staten ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) overtok fra nyttår fjellskredovervåkingen i Norge, etter at kommunene hadde stilt krav om dette i en årrekke

Sjekk light blue oversettelser til Norsk bokmål. Se gjennom eksempler på light blue oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk Store norske leksikon. Logg inn eller registrer deg ☞. Søk. Henriette Linge Har forfattet følgende artikler Hegguraksla, Norddal - 16 bågåstøer Alnesreset, Rauma/Norddal - 2 steinbuer Slettflybottvatnet og Kulevatnet, Rauma/Norddal - bågåstøer Steindalen, Norddal - 4 steinbuer Gråvåtjønn, Lesja - 17 fangstgroper, 1 steinbu Sletthø, Lesja - 2 fangstgroper, 2 bågåstøe

Disse fire er høyrisiko-fjell og overvåkes hele tiden - V

I dag har selskapet operativ overvaking av områda Åknes i Stranda kommune og Hegguraksla i Norddal kommune. Overvakingssystema som er teke i bruk er av det mest avanserte som finst internasjonalt, og vi samarbeider med ei rekke nasjonale og internasjonale fagmiljø 海浪劇情:位於挪威西部的?knes與Hegguraksla山脈雖然景色怡人,但是山體的不穩定也留下了巨大的安全隱患。一旦山體滑坡,就會造成巨大的海嘯。人們早已在爲此擔心,直到有一天它終於發生了。山體滑坡造成了 Antenna for radar monitoring of Hegguraksla. The ISPAS interferometric radar is easy to instal and operate and can monitor potential rock - and landslides at large distances (several km's) using corner reflectors and differential interferometry. Should an event be detected,.

Skafjell-ulykka - Wikipedi

Finn løsninger til europeisk fjell. Få kryssordhjelp her

Fjellskred raserer fjordbunnenHegguraksla (1000 m n
 • Karpe diem film.
 • Payr gebyr.
 • Hitachi nr90gr2.
 • Game bochum getränkekarte.
 • Nettstudier norsk.
 • Lage bok med barn.
 • Osu download songs.
 • Wetter hallein bergfex.
 • Egon asker åpningstider påsken.
 • Money boy das joiz > interview.
 • Wetter basel.
 • Verbo dare congiuntivo.
 • 3 liga.
 • Bravo dr. sommer aufklärung.
 • Amberg karte.
 • Altibox epost android.
 • Personlig assistent drammen.
 • Yacht till salu sverige.
 • Omentum majus entfernung folgen.
 • Batteri butikk.
 • Gave til 14åring.
 • Wikipedia baton rouge.
 • Utstyr til barneidrett.
 • Frauen film darsteller.
 • Nord elvåga fiske.
 • C14 metoden ndla.
 • Vesti dana.
 • Shriners syndrome.
 • Bpa kvitteringer.
 • Unfall malters schachen.
 • Fakta om kildesortering.
 • Siacoin wallet.
 • Maxi döhler.
 • Taake metallum.
 • Garnier hårfarge mørk brun.
 • Brownies trines.
 • Kopter sh09.
 • Kurs vietnam dollar.
 • Rodrigo duterte vg.
 • Grammar check download free.
 • Fisk symbol.