Home

Argumentasjon undervisningsopplegg

Nettvaner og mobilbruk er et aktuelt tema, kanskje ikke minst i skolehverdagen. I dette leserinnlegget argumenterer Ingvild Elise Østby(15) for mobilfrie skoler. I undervisningsopplegget under vil elevene øves i: å gjenkjenne trekk ved leserinnlegg som sjanger å gjenkjenne ulike former for argumentasjon å argumentere skriftlig eller muntlig å bygge opp avsnitt i argumenterende tekster. Undervisningsopplegg; MENY. Arbeide med argumentasjon. Nynorsksenteret har laga opplegget Ord som finst, men ikkje i ordboka på vevstaden Typisk nynorsk. Opplegget handlar om å skriva argumenterande tekstar. Del artikkel: Målet med opplegget er å kunne byggje opp argument i argumenterande tekst Undervisningsopplegg - Skriftlig Å formulere hovedsyn i tekster - argumentasjonsanalyse Bla gjerne tilbake til kapittelet om argumentasjon som du hadde i første klasse. Husk å bruke fagspråk! (f.eks.: ironi, humor, lånt autoritet, subjektivt språk mfl.) Oppgave Argumentasjon som hovedsakelig appellerer til følelsene, kaller vi gjerne for skjult eller indirekte argumentasjon. Som lesere er vi ikke alltid bevisst på den. Derfor kan skjult argumentasjon være vanskeligere å møte med et kritisk blikk enn argumentasjon som er direkte Argumentasjon kan kort defineres som en påstand og dens medfølgende begrunnelser. Filosofen Stephen Toulmin 2 utviklet i 1958 en modell som beskriver de viktigste komponentene og kompleksiteten i argumentasjon. Denne modellen har fortsatt stor innflytelse. Naturfagdidaktikere bruker den for eksempel til å beskrive og analysere elevers.

Argumentasjon 28. september 2014 | Print ut (Denne nettressursen er del av et større digitalt hefte om arbeid med multimodalitet i FYR, utviklet for skoleringssamlingene i FYR høsten 2015 og høsten 2016. Følg linken for å komme til hovedsiden for det digitale heftet. Papirheftet kan lastes ned gratis som pdf eller bestilles i trykt versjon. Undervisningsopplegg: Imperialismen - motiver og argumentasjon Merk: Til dette undervisningsopplegget hører det med en kildesamling. Den finner du nederst på siden Dikt, fortellinger, debattinnlegg, taler, rapporter - med språket skaper vi drømmer og virkelighet. I norskfaget blir du kjent med litteraturen og lærer å bli en dyktig språkbruker I dagens blogginnlegg deler jeg et undervisningsopplegg laget for uteskole; så lenge de har en logisk argumentasjon for hvilket ord som skal ut. Post 11 tar for seg husdyr versus ikke-husdyr: hund, katt, kanin, ekorn. Her er det ekorn som skal ut, men det er også andre svar som er mulig

I febrilsk søken etter å få et undervisningsopplegg i politisk argumentasjon til å virke effektivt i klassene mine har jeg valgt å regelrett stjele oppsettet til et av mine favorittprogram - Intelligence Squared (IQ2): tradisjonell Oxford-stil. Resultatet ble jeg, og elevene mine, meget fornøyd med Argumenterende skriving for de yngste elevene 11. september 2013 | Print ut. Det å argumentere skriftlig er en ferdighet som må læres. I denne ressursen viser vi et eksempel hvor seksåringer i England skriver argumenterende tekster Kunnskapsbasert argumentasjon Dette nummeret av Naturfag er viet argumentasjon i naturfaglig sam-menheng. Undersøkelser har vist at norske elever er rimelig gode til å gjengi fakta, men ikke så gode når det gjelder å argumentere for standpunkter og bruke naturfaglig kunnskap i argumentasjoner. De God etisk argumentasjon avhenger av at man har nødvendig kunnskap om temaet, har kartlagt de ulike valgmulighetene som finnes, og hvilke konsekvenser de ulike valgene kan få. Vi må samle inn faktaene som er nødvendige for å kunne ta stilling til saken, vi må diskutere ved å veie ulike argumenter opp mot hverandre før vi konkluderer med hva vi synes er den beste løsningen når man ser. Undervisningsopplegg. Skriftlig. Norsk er et klønete språk; Nynorsk. Nynorskkonkurranse - deles ut / vises på skjerm; Nynorskkonkurranse - fasit; Sjangerarbeid. Sjangeroversikt - essay-kåseri-artikkel; Muntlig; Retorikk og argumentasjon. Argumentasjonsanalyse av programmet Folkeopplysningen (NRK) Sakprosa. Stemmerett for kvinner.

Argumenterende tekster - leserinnlegg - Gyldendals norskblog

Tilbyr undervisningsopplegg om kildesortering og gjenvinning for alle alderstrinn. Opplegget er variert og består av hefter, tegneserier, musikk, film, spill, en teaterforestilling og oppgaver. De tilbyr også gratis undervisningsmateriell til barnehager og ulike trinn i skolen. Avfallssymboler Her kan du laste ned alle avfallssymbolene Undervisningsopplegg. Skriftlig; Sjangerarbeid; Muntlig; Retorikk og argumentasjon. Å formulere hovedsyn i tekster - retorikk-argumentasjon-språk; Retorikk - undervisningsopplegg - muntlig og skriftlig; Nynorsk; Skjemaer og maler; PowerPointer til kapitlene; Fasiter til oppsummeringsspørsmålene; Tekstbank. Skjønnlitterære tekster. Delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon. Skolen skal være gratis og gi alle barn en god utdannelse - dette står nedfelt i FNs barnekonvensjon. Undervisningsopplegg fra Hei verden om barns rett til utdanning og fattigdom som trussel for denne retten. Gå til undervisningsopplegg Kompetansemål Et undervisningsopplegg i syv deler om økonomisk ulikhet mellom folk, land og verdensdeler. Undervisningsserien er basert på FN-sambandets hefte Fattig og rik i samme verden skrevet av professor Tore Linné Eriksen. Oppleggene kan bygge på hverandre eller jobbes med hver for seg Matematisk argumentasjon og programmering Samtidig er studien også et bevis på at man kan lage undervisningsopplegg om programmering uten å være ekspert i emnet, og at det, med litt innsats, er mulig for alle lærere å sette seg inn i programmering. Beskrivelse

Undervisningsopplegg: De modigste jeg vet - nettserie om psykisk helse De modigste jeg vet er en ny nettserie om psykisk helse beregnet på skolen. Det er organisasjonen Sommerfugleffekten som står bak opplegget. Opplegget består av seks videoer med tilhørende undervisningsopplegg i form av refleksjonsspørsmål Nyansert eller ensidig argumentasjon? 5.Bruk av eksempler. 6.Språklige virkemidler. Subjektiv/objektiv stil og tone. Ordvalg - verdiladede ord og vendinger. Billedspråk. 7.Retoriske virkemidler. Leserhenvendelse og retoriske spørsmål. Ironi og sarkasme. Generalisering og henvisning til autoriteter Undervisningsopplegg. Skriftlig. Norsk er et klønete språk; Nynorsk. Nynorskkonkurranse - deles ut / vises på skjerm; Nynorskkonkurranse - fasit; Sjangerarbeid. Sjangeroversikt - essay-kåseri-artikkel; Retorikk og argumentasjon. Argumentasjonsanalyse av programmet Folkeopplysningen (NRK) Sakprosa. Stemmerett for kvinner - to taler.

Arbeide med argumentasjon - Lesesentere

Å formulere hovedsyn i tekster - argumentasjonsanalyse og

Norsk - Åpen og skjult argumentasjon - NDL

 1. Her finner du en rekke ulike kilder med tilhørende oppgaver. Dette er klassiske kildeoppgaver der elevene arbeider med å hente informasjon ut av de historiske kildene. Hjelp til å jobbe med kildene Alle kildene inneholder altså oppgaver elevene kan arbeide med. Om dere imidlertid ønsker å arbeide med kildene på en litt annen måte, o
 2. Argumentasjon og vurdering på ungdomstrinnet. Artikkel ungdomstrinn 8-10 Begreper knyttet til temaet snø, is og vann. Forsøk og praktisk arbeid Undervisningsopplegg barnetrinn 3-4 barnetrinn 5-7 Lese for å lære. Artikkel barnetrinn 5-7.
 3. Skriverammer 31. desember 2015 | Print ut. Å gi rammer for skriving betyr å gi elevene stillaser slik at de kan utvikle sin skrivekompetanse.. Skriverammer er støttestrukturer som synliggjør for elevene hvordan den ferdige teksten kan se ut. Skriverammene strukturerer innholdet i teksten og kan i tillegg gi hjelp i form av setningsstartere, bindeord og setningsmønstre

Video: naturfag.no: Hvordan tilrettelegge for argumentasjon i ..

argumentasjon krever en annen struktur enn den muntlige • Når vi argumenterer, trenger vi både kunnskap om temaet og en forståelse for at temaet kan forstås fra forskjellige perspektiv • Å argumentere skriftlig er en måte å organisere og strukturere tankene på • Når vi utvikler argumenter, utforsker vi kunnskapen vi har Resonnering og argumentasjon Elevene skal forstå at matematiske regler og resultater ikke er tilfeldige, men har klare begrunnelser. Elevene må kunne følge og vurdere matematiske resonnementer. Elevene må også lære å utforme sine egne resonnementer både for å løse problemer og for å argumentere for framgangsmåter og løsninger I debatter og diskusjoner kan man møte på argumenter som ikke virker helt rettferdige - men som samtidig setter motstanderen fast. Ofte er slike argumenter eksempler på det vi kaller feilslutninger, og det kan være frustrerende å bli utsatt for når man diskuterer en viktig sak planlegge varierte undervisningsopplegg blant anna i geometri basert på eigna teori og forsking der bevis, argumentasjon eller problemløysing står sentralt; bruke digitale verktøy i undervisning av geometri; gjennomføre eit mindre matematikkdidaktisk prosjekt på sjølvstendig grunnlag; Generelle kompetanse. Studenten skal bli i stand ti Argumentasjon Innleggsnavigasjon Jeg nekter! Postet av esalen. 0. I Rogaland har vi to av våre seks planleggingsdager satt av til faglig påfyll. De andre går til pedagogiske diskusjoner, visjonære foredrag og endeløse møter om organisering, opplegg og det som best passer inn under sekkebetegnlsen «informasjon». Undervisningsopplegg

Argumentasjon Skrivesentere

Tverrfaglig undervisningsopplegg norsk, samfunnsfag og markedsføring Delt av: lærer - Publisert: 06.11.2013 16:13 - Oppdatert: 29.05.2015 12:33 Drammen videregående skole har siden 2011 hatt et opplegg i midtimen som kalles Mat for hjernen Matematisk argumentasjon og programmering - Når elever på 7. trinn arbeider i par med Scratch. dc.contributor.author: Pettersen, Oda Åb. Dette undervisningsopplegg tar utgangspunkt i fullmaktsloven, som fikk navnet «koronaloven», Argumentasjon: fordi-setninger. For ungdomsskole og videregående skole. Øvelsen trener elevenes evne til å kunne argumentere for en påstand og skille mellom påstand og argument Å drepe et barn. I den gripende Novellen Å drepe et barn satte forfatteren Stig Dagerman fokus på risikoområdene i trafikken blant annet med sitt budskap og bruk av sterke, språklige virkemidler

I dette rollespillet lærer elevene om årsaker til radikalisering og voldelig ekstremisme. De vil samtidig lære å argumentere for og imot ulike tiltak som skal bekjempe voldelig ekstremisme, og se tiltakene i sammenheng med menneskerettigheter. Rollespillet organiseres som en fagdag (ca. 6 timer) og krever få forberedelser Undervisningsopplegg i norsk 7. trinn Kompetansemål i norsk, etter 7. trinn, skriftlig kommunikasjon; skrive fortellende, beskrivende, reflekterende og argumenterende tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder, og tilpasse egne tekster til formål og mottake delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon; Naturfag. Undervisningsopplegg. Før undervisningen: Elevene skal lese tre tekstutdrag. De ligger både som egne delbare dokumenter og samlet i en utskriftsfil - du velger den løsningen som passer deg best Undervisningsopplegg i norsk, 10.trinn. Rammeverket TONE finnes på 7. trinn som eget mål, og under sammensatte tekster 7. trinn er det en ressurs om argumentasjon. Analysere nyheter. Denne ressursen kan brukes som en sjekkliste for å analysere nyheter, f.eks. i nettaviser. Undervisningsopplegg om presidentvalget i USA. MatteMysteriet episode 10: En tøffel for lite. Nyheter for voksenopplæring, uke 44 og 45. Velkommen til Norsk 1-2. Uke 45 - Troll i naturen og LandArt. Møt Gunnhild og Andreas i Lydjegerne. info_outline. Informasjon o

Argumentasjon naturfag.no blir utvikla av Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa Kontakt oss: post@naturfag.no Ansvarleg redaktør: Merethe Frøyland Personvernerklæring Besøk oss på Download undervisningsopplegg_om_forelskelse.docx (34.04 KB) Rapporter. Læreplan i norsk. Kompetansemål etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 - yrkesfaglige utdanningsprogram. lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner I dette undervisningsopplegget finner du: Bakgrunn; Oppgaver; Relevante kompetansemål; I tillegg til å lære om barn på flukt, kan dere samle inn penger til Planprosjektet Hjelp barn i katastrofer.Dere kan også sjekke Plans tilbud til skoler Undervisningsopplegg. Postet den oktober 29, 2013 av anja483. Argumenterende skriving, en viktig ressurs for barnas ungdomsliv. Elevene blir undervist i argumenterende allerede på mellomtrinnet hvor de skal lære seg hvordan argumentasjon brukes i tekster og hvordan de kan skrive argumenterende Undervisningsopplegg: Hva er kritisk tenkning? Det du skal se etter blant annet ensidig argumentasjon, appell til gruppetilhørighet og at ting virker litt for enkelt. Pass deg for botter og troll: Botter og troll prøver å skape splittende diskusjoner på nettet

drøfte norskfaglige og tverrfaglige emner ved hjelp av fagterminologi og helhetlig argumentasjon; bruke kunnskap om tekst, sjanger, medium og språklige virkemidler til å planlegge, utforme og bearbeide egne tekster med klar hensikt, god struktur og saklig argumentasjon; uttrykke seg med et presist og nyansert ordforråd og mestre språklige. Elevene trenes samtidig i argumentasjon og diskusjon av komplekse spørsmål som ikke nødvendigvis har ett riktig svar. Undersvisningsopplegget tar sikte på at elevene har lest gjennom de aktuelle tekstene i forkant av gjennomføringen. Last ned: Kina og kildekritikk - Undervisningsopplegg Undervisningsopplegg: Retorikk og språkbruk. 36. Retorikk og språkbruk. Argumentasjon. Bruk språket side 10 - 16. Smartbok: film om retorikk s. 17, arbeidsark. Presentasjon av korte taler, maks 3 minutter hver, i grupper på 4. 37. Retorikk og språkbruk . Argumentasjon. Bruk språket side 17 - 29. Muntlig vurdering: Elevene holder muntlige. Orientering om undervisningsopplegg Om problembasert undervisning (seminar, gruppearbeide, forelesninger). Noe om eksamen, om Argumentasjon ut fra rettslige prinsipper, samfunnsnytte, selvforsvar og menneskeliv som en verdi i seg selv. Regan, kap. 5. 11. Abort og bioetiske problemer Historisk oversikt. Interessekonflikter og mulige.

Å kunne utforske matematisk ved å samle erfaringer, systematisere, se sammenhenger og generalisere Å kunne stille nye spørsmål i matematikk på grunnlag av problemer man arbeider med Å utvikle flere strategier for å løse problemer Å kunne se hva som kreves av et bevis, og å kunne gjennomføre et matematisk bevis arbeidsfor bruke kunnskap om tekst, sjanger, medium og språklige virkemidler til å planlegge, utforme og bearbeide egne tekster med klar hensikt, god struktur og saklig argumentasjon Emneord: 1814-1905 Publisert 16. aug. 2019 15:13 - Sist endret 13. mars 2020 00:3 Trening i slik (mot)argumentasjon, både skriftlig og muntlig, kan være til glede også etter studiet. Eller man kan bare si at man er komplett uenig, finner det støtende og fornærmende,. Klimatoppmøte i skolen er et rollespill som simulerer et toppmøte om global oppvarming og internasjonale klimaforhandlinger. Elevene jobber i grupper og representerer enten Brasil, Kina, Maldivene, Mosambik, Norge, USA, organisasjoner (Zero), oljeindustrien eller er journalist Mariette Aanensen har utviklet skrivekurs i engelsk med fargekoder og modelltekster gjennom velkjent legobygging. Mange elever synes det er lettere å få tilbakemelding på hvilken farge de mangler for å bli bedre. Dette gjør skrivingen mer motiverende og tryggere. Lynkurs i Actio

FN-sambandet / Undervisning / Ressursbank Bærekraft / Bærekraft i min hverdag Sist oppdatert: 14.08.2020. Elevene tar bilde av sin egen hverdag der de har muligheten til å velge bærekraftige løsninger Essensen i datamaterialet i denne fenomenologiske studien kan indikere at det å være elev i en naturfagklasse der det gjennomføres et undervisningsopplegg i argumentasjon er positivt fordi det bidrar til at elevene får ta aktivt del i egen undervisningssituasjon og lære argumentasjon grundig på en systematisk måte gjennom en argumentasjonsmodell, og at dette igjen kan bidra til. Erasmus Montanus eller Rasmus Berg er en komedie i fem akter av Ludvig Holberg (1684-1754). Stykket er både en satire over studenten som har forlest seg på latin og logisk argumentasjon, og over bondesamfunnets uvitenhet og overtro. Det utkom første gang i 1731, men ble trolig skrevet i tidsrommet 1722-1723. I dag er Erasmus Montanus sammen med Jeppe paa Bjerget blant Holbergs mest. Undervisningsopplegg: Bretting av kvadratiske ark; Oppgåveark - Bretting av kvadratiske ark; Førebuing for alle deltakarane. Les målet for modulen nøye. Gjer A - Forarbeid individuelt før de startar med B - samarbeid. Førebuing for den som leiar modulen. I denne modulen er det tre undervisningsopplegg å velje mellom Elevenes argumentasjon er analysert med utgangspunkt i Toulmin (2003) og kvalitetene i tallforståelse er analysert med utgangspunkt i McIntosh, Reys og Reys (1992) sine beskrivelser av komponenter som er sentral innen tallforståelse. og utviklet et undervisningsopplegg for datainnsamlingen

lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner; Vurdering. Kort muntlig presentasjon med vurdering i utvalgte kompetansemål. Samfunnskunnskap. gjere greie for sosialisering og drøfte korleis identiteten og sjølvkjensla til ungdom blir påverka gjennom sosialisering. Undervisningsoppleggene kan tilpasses. Ta utgangspunkt i f.eks informasjonen om den produksjonen elevene skal oppleve, utøverne, det tekniske, handlingsforløpet, sjangeren, tema, et fag, kompetansemål osv, og tilpass eksisterende undervisningsopplegg til det elevene skal oppleve.Slik blir utbyttet av kulturopplevelsen styrket for elevene, og DKS en ressurs i undervisningen for læreren GJØR PLASS FOR ARGUMENTASJON I NATURFA undervisningsopplegg som innbefattet en skriveoppgave der elevene skrev en argumentasjonstekst. Datamaterialet bestod av fire argumentasjonstekster skrevet av fire «bygge opp argumentasjon» (samfunnsfag) og «argumentere for og imot ulike standpunkt» (KRLE) (Utdanningsdirektoratet, 2020a, 2020b, 2020c)

Undervisningsopplegg: Imperialismen - motiver og argumentasjon

Gyldendal Undervisning 2017 Undervisningsopplegg - Nye Kontekst 1 Etos, logos og patos Tema: Retorikk Mål: Anvende og gjenkjenne de tre appellformene i egne og andres tekster. Om opplegget: Opplegget er tenkt som en praktisk øvelse der elevene får anvende kunnskapen sin om argumentasjon og retorikk. Det er derfor en forutsetning at elevene har noe teoretisk kunnskap o Reklamer, holdningskampanjer, annonser, tegneserier, illustrasjoner eller kunst. Resonnerende sjanger. Analyse av en sammensatt teks Aktiviteter: And-But-Therefore, argumentasjon, hverandrevurdering . Gjennomført ved: Fysisk institutt fra høsten 2018. Lenke: last ned ressurer på engelsk. Se også nettsiden Writing Science. Intensivkurs over 2 dager. Når: bachelor eller masterstudenter. Mål: lære å bruke verktøy for skriveprosessen og komme i gang med skrivingen

Her er noen flere eksempler, også fra elever med lavere måloppnåelse. Det er også viktig å fokusere på mestring for disse elevene, og å gi dem konkrete mål å jobbe mot. I en skriftlig vurdering synes jeg det er greit å repetere kort læringsmålene, beskrive hva eleven mestrer innenfor læringsmålene, og gi ett eller t Logos. Logos handler om å overbevise publikum ved å bruke en saklig og rasjonell argumentasjon. På den måten appellerer avsender til tilhørerens fornuft, intellekt og dermed evnen til å innse riktigheten av gitt synspunkt eller budskap.. Denne appellformen bygger på alle former for fakta, statistikker og taler, dvs. ting som kan måles, veies og bevises Juridisk argumentasjon I boka finner du en rekke juridiske spørsmål - både tvister og oppgaver av mer teoretisk art - med løsningsforslag under hvert rettsområde. Her er noen generelle råd om hvordan du skriver en god besvarelse i rettslære. Juridisk argumentasjon går ut på å ta stilling til rettsspørsmål og vise ti

vurdere hvordan argumentasjon i aktuelle naturvitenskapelige debatter bygger på empiriske resultater, teoretisk kunnskap og ideologisk ståsted . Biologi 2. Den unge biologen. forklare kvifor publisering og fagleg kritikk er nødvendige prosessar i biologi som vitskap; diskutere på eit fagleg grunnlag etiske utfordringar innanfor biologisk. Fortelling - Dikt - Intervju - Brev, kort og invitasjoner - Reklame og argumentasjon - Møt en forfatter - Hent skriveark. Hent skriveark . Hent et skriveark ved å klikke på et av valgene under. Hva med å lage en fortelling om spennende Egypt? Skriveark for partiprogram! Videre. Tema Egypt Gratis klipparkiv for bruk i undervisningen. Organisert etter læreplanene Det er viktig at læreren legger vekt på argumentasjon for hvorfor elevene kom fram til resultatene, både med tanke på kildebruk og beregning. Argumentasjon blir her en stor del av besvarelsen, noe som må presiseres for elevene før de setter i gang. Sett av nok tid til oppsummering og gjennomgang av elevenes besvarelse på slutten av timen Digitale argumentasjon Prosjektansvarlig: Ture Schwebs Avdeling: AL Norsk Produkt: Læringsmateriell med undervisningsopplegg. Prosjektet har produsert en elæringsressurs som lar studenter sette seg inn i bakgrunnen for, metodene som benyttes og produksjonstekniske sider ved digitale fortellinger

Norsk - NDL

Nederst i lenka under finner du et ark med tips om hvordan du kan komme i gang med å skrive en artikkel der du skal diskutere for og imot en sak argumentasjon Resonnering. Drøftingsøkt •Snakk sammen i gruppa om hva som er viktige matematiske begreper •Lag og diskuter undervisningsopplegg som dere vil prøve ut før neste samling med elever. Opplegg på ulike trinn vil bli forskjellige, men prøv å se oppleggene i sammenheng Kjenne igjen empirsk argumentasjon i samfunnsdebatten og i nyhetsbildet, og kritisere metodevalg, utførelse og fortolkning. Utføre grunnleggende databehandling ved hjelp av moderne dataverktøy. Undervisningsopplegg Juridisk metode omhandler de generelle retningslinjene for juridisk argumentasjon. Undervisningsopplegg. Forelesninger i auditorium eller på nettet, oppgavekurs på nettet og innleveringsoppgaver på Canvas. Krav til forkunnskaper. Ingen. Overlapping med andre emner. Tilsvarer RET010 Undervisningsopplegg: Imperialismen - motiver og argumentasjon Her skal elevene arbeide med en rekke sitater og små kilder som alle omtaler imperialismen, og vi foreslår flere ulike opplegg knyttet til disse kildene. Undervisningsopplegg: Kart som kilde I starten av hvert kapittel i Perspektiver finner du et kart

Kapittel 2 og 3 Forslag til undervisningsopplegg. Retorikk som grunnlag for skriftlig og muntlig aktivitet . Elevene som tar påbygning for å få studiekompetanse, har ofte svært ulike ferdigheter når det gjelder skriftlige tekster. Vi foreslår derfor at elevene får skrivetrening gjennom store deler av året Hensikten er å se om et undervisningsopplegg som tar utgangspunkt i en case-basert oppgave innenfor syrer og baser kan gi øvelse i skriving av kjemifaglig argumenterende tekster, og om en slik oppgave kan gi en dypere forståelse for det kjemifaglige temaet. Deltakerne i studien er 17 elever fra en kjemi-1 klasse på en videregående skole

På hvilken måte imøtekommer den nye Grip teksten fagfornyelsen 2020?. Utforsking er et viktig mål i det nye norskfaget, og elevene skal selv finne ut av, sammenligne og reflektere over spørsmål knyttet til språk og tekst. Dette er noe mange elever synes er vanskelig. Derfor viser vi hvordan dette kan gjøres og utforsker problemstillinger knyttet til språk og kultur, teksters. Mastergradsoppgave i kultur- og språkfagenes didaktikk, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2014

Moment er et komplett læreverk til alle tre årene og dekker kompetansemålene i norsk studieforberedende til fagfornyelsen (LK20).. I Moment er dybdelæring en grunnleggende del av den pedagogiske metoden.Moment legger vekt på at elevene skal forstå og oppleve at norskfaget handler om kommunikasjon; om å uttrykke seg skriftlig og muntlig, og å være en aktiv leser som er kritisk, men. Matematisk resonnering og argumentasjon. En kvalitativ studie av elevers resonnering i ulike nivåer av undersøkende undervisning Studenten blir kjent med den systematiske oppbyggingen av tallteori, algebra og funksjonslære. Bruk av digitalt verktøy og IKT ressurser. Argumentasjon, begrunnelse og bevis. Utforskning og anvendelse. Utvikling av undervisningsopplegg og forskning rundt egen praksis inngår. Ulike former for vurdering Fleksibelt undervisningsopplegg. Klimatoppmøte i skolen kan bidra til å oppfylle kompetansemål i flere fag (for eksempel naturfag, samfunnsfagene, norsk eller geografi). Opplegget kan gjennomføres på fem timer på en dag, eller spredt over flere dager. Det kan også gjennomføres i ett fag, eller tverrfaglig Dette er et undervisningopplegg der elevene får jobbe utforskende omkring temaet bærekraftig utvikling. Undervisningen er strukturert etter 5E-modellens fem faser: engasjere, utforske, forklare, utvide og vurdere. Vurdering er integrert i alle de andre fasene, men kan gjøres eksplisitt underveis

Delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon. Naturfag (NAT1-03) Forklare hvordan egen livsstil kan påvirke helsen, herunder slanking og spiseforstyrrelser, sammenligne informasjon fra ulike kilder, og diskutere hvordan helseskader kan forebygges Prosessene omfatter utvikling av hypoteser, eksperimentering, systematiske observasjoner, diskusjoner, kritisk vurdering, argumentasjon, begrunnelser for konklusjoner og formidling. Forskerspiren skal ivareta disse dimensjonene i opplæringen og integreres i de andre hovedområdene. Eksempler på anvendelse av fagområdet Forskerspiren i yrkeslive

Gå til undervisningsopplegg. Miljøstatus Miljødirektoratet. Lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner. VGS Innhente, vurdere og bruke fagstoff fra digitale kilder i arbeidet med egne tekster,. 7 Forord (red.) Heftet Rom for læring - Undervisningsopplegg for naturfag og matematikk med utgangs- punkt i verdensrommet, er ment å være en ressurs for lærere innen et fagområde som de fleste ungdommer finner interessant og spennende. Heftet gir historisk bakgrunnsstoff om raketter, romkappløpet og opphold i rommet, samtidig som det gir praktiske oppgaver so Tvillingene Markus og Tommy Vad Flaaten (26) har laget animert barneserie for Disney. Nå lager de 50 filmer om livsmestring for NRK, og har et personlig engasjement i serien Du bestemmer er et kunnskapsbasert undervisningsopplegg om personvern og digital dømmekraft for barn og unge mellom 9 og 18 år. Under er en oversikt over utvalgte kompetansemål dere kan jobbe mot, ved å bruke Du bestemmer. Oversikten er delt opp i fag og klassetrinn

UNDERVISNINGSMETODER - last ned gratis undervisningsopplegg

argumentasjon og refleksjon blant lærerstudenter og elever Abstract ført et undervisningsopplegg til bruk i naturfag i ungdomsskolen med bruk av grubletegninger. Stu-dentene var dermed både i en rolle hvor de skulle lære, og i en rolle hvor de underviste. Studenten Begrunner sine meninger og bruker saklig argumentasjon. Er lyttende og deltakende i diskusjonene. 4, 3 Lav Har i noen grad meninger og kan delvis forklare disse. Har noe saklig argumentasjon. Er lyttende og deltakende i diskusjonene. 2, 1 5. presentere norskfaglige og tverrfaglige emner med relevant terminologi o Title: Undervisningsopplegg Teaterkonsert Peer Gynt, Author: Kilden Teater og Konserthus, Name: Undervisningsopplegg Teaterkonsert Peer Gynt, Length: 8 pages, Page: 1, Published: 2018-10-04 Issuu. Matematisk argumentasjon og bevis vektlegges. Sentrale temaer: Funksjonsanalyse, derivasjon og integrasjon. Deskriptiv og analytisk statistikk. Sannsynlighetsregning og kombinatorikk. Modellering og problemløsing. Elevaktiv læring og alternative undervisningsmetoder. Utvikling og utprøving av undervisningsopplegg i skolen

Lærer Martin — Kjør debatt! - et undervisningsopplegg

I denne oppgaven har vi valgt å ta utgangspunkt i argumentasjon som et middel til å oppnå faglig forståelse. Vi har laget et undervisningsopplegg om fornybar energi og klimadebatt. Vi har brukt ulike tilnærmingsmåter til fagstoffet med tanke på at elevene i størst mulig grad skal praktisere muntlig argumentasjon TV 2 Skoles plattform heter Elevkanalen. Du finner det samme innholdet på Elevkanalen.no som du tidligere fant på tv2skole.no og i tillegg finner du både gratis og betalt innhold fra flere forlag, organisasjoner og mediehus Undervisningsopplegg. Undervisning. Studiet er normert som heltidsstudier og du forventes å arbeide 35-40 timer i uken for å nå læringsmålene. Kjenner til de sentrale verdiene knyttet til god argumentasjon, fagdiskusjon og meningsutveksling, så som klarhet, presisjon, saklighet, sammenheng og grundighet Derfor må det digitale læreverket sees på som en del av et helhetlig undervisningsopplegg, og ved bruk av en blandet metode bestående av digitale læreverk og omvendt klasserom, kan vi både fokusere på teoretisk kunnskap, refleksjon og selvstendig argumentasjon

Argumenterende skriving for de yngste elevene Skrivesentere

ANSVARLEG REDAKTØR: Espen Udland, Startsida ADRESSE: Midthaugen 5, 5411 Stord.TELEFON: 94 87 53 65 TIPS: Send epost til tips@framtida.no eller ring Svein Olav B. Langåker: 948 75 36 Ord som «skjult argumentasjon», I lærerressursen finner læreren undervisningsopplegg knyttet til boka. Intertekst Vg1 er også tilgjengelig som digital bok. ISBN 978-82-11-03108-2 Et undervisningsopplegg om forbudte bøker, der elevene selv får reflektere rundt forbud og ytringsfrihet. Elevene arbeider i grupper, og starter med å diskutere noen åpne spørsmål om sensur av bøker. Etter dette får gruppene ei og ei bok, og de skal prøve å finne ut hvorfor boken har vært eller er forbudt. De kan bruk På en egen Twitter-konto publiserte forfatter Frode Grytten en mikronovelle hver dag i ett og et halvt år

Argumentasjon - Naturfagsentere

Du kan kjøpe utgivelsene i SL-serien ved å sende en bestilling med fullstendig navn og adresse (ev. fakturaadresse og organisasjonsnummer for bedrifter) til kontakt@skolelab.ntnu.no eller per telefon 73 55 11 91. Heftene kan også lastes ned som pdf Gjør plass for argumentasjon i naturfag : en fenomenologisk studie av hvordan tre naturfagelever opplever og beskriver et undervisningsopplegg i argumentasjon Hestmark, Camilla ( Master thesis , 2015-07-06 Det bør brukes tid på forberedelsesarbeid før visning. Uansett om elevgruppa er tiendeklassinger eller videregåendeelever, så er nok dette en type film man med fordel bør ha forberedt en del, for å få et optimalt utbytte av tematikken Dette er en bokanmeldelse av boken Språk, Tekst og Kommunikasjon i Naturfag av Sonj M. Mork og Wenche Erlien.Boken er utgitt i 2017 av Universitetsforlaget, og er en revidert utgave av boka Språk og Digitale Verktøy i Naturfag som ble utgitt i 2010. Anmeldelsen vil bli satt i lys av lærerutdanning innen biologi og naturfag Aktiviteter som stimulerer diskusjon og argumentasjon Partikkelmodellen, 3 aktiviteter Tellus har feber Storyline Konferansen Forskerspirer i barnehagen Nysgjerrigper: Sukkersøt forskning Undervisningsopplegg om fornybar energi Spennende farger fra naturen, plantefarging Tettegras m/elevaktivitet Blærerot På sommerskole i Canad

Undervisningsopplegg: Henrettelsen av QuislingUndervisningsopplegg til skolehagen - VitenparkenPerspektivers kildepakke – En ressurs fra Gyldendal
 • Lufting av bremser sykkel.
 • Mit mrsa nach hause.
 • Trafikalt grunnkurs lillestrøm.
 • Neuromyelitis optica barn.
 • Pasvikelva.
 • Alexander kielland ulykken film.
 • Brompton bikes norge.
 • Hva betyr barokk.
 • Norske talenter påmelding.
 • Sjekkliste overtakelse brukt bolig.
 • Google übersetzer deutsch norwegisch.
 • Nikon d3300 objektiv.
 • Meppen stadtteile.
 • Serviettbretting bestikk.
 • Liquid sunday 2018 abendkasse.
 • Alfa romeo emblem kaufen.
 • Hackere.
 • Trixie hundebur nr 4.
 • Elko bryter deksel.
 • Deutsches museum programm.
 • Massimo bottura restaurants.
 • Heve styret på barnesykkel.
 • Optisk linse.
 • Det er oss to trygve skaug.
 • How to create custom location instagram.
 • Positive ord på h.
 • Pulk kryssord.
 • Unfall kölleda heute.
 • Jpg to pdf offline.
 • Hugo boss stavanger.
 • Samsung galaxy j5 cover.
 • Asynkronmotor oppbygging.
 • Babymadrass test 2017.
 • Dang mac miller.
 • Fukushima geschichte.
 • Weihnachtshaus niedersachsen.
 • Overføre billeder fra android til android.
 • Plex web streaming.
 • Objektivisere kvinner.
 • Kurs i norge.
 • Caminito torshov.