Home

Personalhåndbok mal

Statens personalhåndbok 2020 - Lovdat

Statens personalhåndbok (SPH) er et oppslagsverk for lønns- og personalspørsmål i staten. Her finner du oppdatert informasjon om lov, avtaler, administrative bestemmelser og annet regelverk som setter rammer for og regulerer rettigheter og plikter for alle som er ansatt eller søker stilling i staten Arbeidsavtalen er individuell og bør suppleres med en personalhåndbok som gir generell informasjon om rettigheter og plikter. Dette som et virkemiddel for å unngå forskjellsbehandling av de ansatte. Å gi ansatte tilgang en selvbetjent løsning sparer også virksomsheten for mye interntid En personalhandbok ska ge de anställda information om hur man ska agera som anställd och vad man kan förvänta sig under sin anställningsperiod. Denna mall har de grundläggande elementen som behövs när du ska arbeta fram en personalhandbok för din verksamhet Vårt digitale system kan hjelpe alt fra små til store bedrifter med å få på plass gode personalhåndbøker. Eller om du alt har en personalhåndbok - gjøre denne mer tilgjengelig og brukervennlig. Dette sparer tid, avlaster ledere og gjør det lettere å følge opp om ansatte etterlever bedriftens policy og rutiner Personalreglementet supplerer og utfyller statsansatteloven. Her finner du mal for personalreglement. Du finner også mal for midlertidig personalreglement som kan brukes når en ny virksomhet blir opprettet i staten

Visma Personalhåndbok er et praktisk hjelpemiddel for å kommunisere viktig informasjon, rutiner og regler til ansatte. Medarbeidere finner raskt svar på det de lurer på, noe som gir færre spørsmål til HR og ledere med personalansvar. Tilgangen er nettbasert og alltid tilgjengelig via pc og mobile enheter Personalhåndbok | Sola kommune | side 7/13 Ansvar for hverandre oppmerksom på og eventuelt søke om tillatelse til å inneha bistilling/ta ekstraarbeid/verv. 9. Media . Alle ansatte har anledning til å uttale seg offentlig og i sosiale media på vegne av kommunen i faglige spørsmål innenfor eget arbeids - og ansvarsområde En personalhåndbok er et digital eller trykt/printet dokument som skal gi: de ansatte en komplett oversikt over hvilke rettigheter og plikter virksomheten og de har i arbeidsforholdet. Det er ikke noe lovpålagt krav at et selskap skal ha en personalhåndbok, så det finnes heller ikke noen formelle regler for hva en personalhåndbok skal inneholde

Arbeidstilsynet har utarbeidet en standard arbeidsavtale som dekker kravene til innhold i en arbeidsavtale PERSONALHÅNDBOK VARMBO Side 4 av 19 Januar 2018 En beskrivelse av arbeidet, eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori. Tidspunktet for når arbeidsforholdet begynner. Forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig, herunder grunnlaget for den midlertidige ansettelsen. Eventuelle prøvetidsbestemmelser

Med NHOs digitale personalhåndbok gir du dine ansatte enkel tilgang til informasjon om sitt arbeidsforhold. Prøv personalhåndboken gratis i 30 dager Du kan prøve personalhåndboken helt uforpliktende og kostnadsfritt i 30 dager før du bestemmer deg. Alt arbeidet du gjør med å legge inn tekst kan du ta med videre hvis du velger å bestille produktet Oslo kommunes personalhåndbok 2018 2 . 2.2.1 Virksomhetsleders delegering av ansettelsesmyndighet..25 2.2.2 Avtale om behandlingsmåten i ansettelsessaker..26 2.2.3 Berørte organisasjoners deltakelse i ansettelsessaker.

Statens personalhåndbok 2020 - 2

Statens personalhåndbok publiseres gjennom lovdata.no sammen med Norges lover, forskrifter, rettsavgjørelser og andre rettskilder Simployer personalhåndbok er en av byggeklossene som utgjør Simployer HRM. Systemet består av en rekke moduler laget for å gjøre arbeidsdagen enklere for HR, ledere og medarbeidere. Uansett hvordan behovet deres er i dag, så kan det være greit å vite at det er enkelt å bygge ut systemet med flere moduler dersom ting endrer seg

Sticos Personalhåndbok er en komplett og alltid oppdatert personalhåndbok nett. Her finner du alle lover og regler, samt virksomhetens interne bestemmelser er samlet ett sted - lett tilgjengelig for både arbeidsgiver og arbeidstaker KS står for kommunesektorens organisasjon. Alle norske kommuner og fylkeskommuner er medlemmer i KS. KS arbeider for en effektiv og selvstendig kommunesektor som ivaretar innbyggernes behov Personalhåndbok. Det er utarbeidet egen personalhåndbok for Hustadvika kommune: Personahåndbok. I denne håndboken finner dere alle vedtatte reglement for Hustadvika og aktuelt lovverk

Innholdsfortegnelse over temaer i NMBUs personalhåndbok. Du kan også søke etter begreper hvis du ikke finner det i oversikten. Sø Simployer - Personalhåndbok. HRM system fra Infotjenester Infotjenester var først i markedet med nettbaserte håndbøker tilbake i 2004, og har lang erfaring i å tilby løsninger til ulike virksomheter og bransjer. Personalhåndboken forenkler kommunikasjon, og gir medarbeidere en samlet oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger Norges største, private barnehagekjede. Læringsverkstedet drives med stort engasjement og delaktighet fra eierne våre

Rammevilkår og prosedyrer knyttet til de mest sentrale områdene innenfor personaladministrativ saksbehandling ved Ui PERSONALHÅNDBOK Velkommen til People4you, konsernet som består av People4you-selskapene. Vi har kontorer i Askim, Ski, Oslo, Bergen, Stavanger og Romerike, samt spesialselskaper innen IT og Bygg & Anlegg. Vi er glad for at du er blitt en av våre dyktige medarbeidere, og vi skal gjøre vårt beste for at du får e Mal fra Statens personalhåndbok - Personalreglement Author: Mildrid Woll Last modified by: Henrik Mikkelsen Created Date: 6/3/2004 10:49:00 AM Company: Norges landbrukshøgskole Other titles: Mal fra Statens personalhåndbok - Personalreglemen Velg blant hundrevis av kostnadsfrie Microsoft Word-maler på nettet. Ved hjelp av spesielle dokumentutforminger kan du opprette utskriftbare kalendere, nyhetsbrev, flygeblad, CV-er, brosjyrer og mer

Personalhåndbok Kapittel: Tema 1: Instans: Bedriftens rolle i arbeidsmarkedspolitikken: Lover, forskrifter og utfyllende regler som styrer virksomheten. 2: Bedriften som AS: Aksjeloven, Privat AS contra offentlig virksomhet, praktiske forskjeller mellom aksjeloven og forvaltningsloven, kommunikasjon med eier, valg av styremedlemmer PERSONALHÅNDBOK Velkommen til People4you, konsernet som består av People4you-selskapene. Vi har kontorer i Askim, Ski, Oslo, Bergen, Stavanger og Romerike, samt spesialselskaper innen IT og Bygg & Anlegg. Vi er glad for at du er blitt en av våre dyktige medarbeidere, og vi skal gjøre vårt beste for at du får e Mal og eksempel på kvalitetshåndbok Kvalitetshåndboken er et godt hjelpemiddel og er forøvrig et glimrende verktøy for markedsføring av bedriftens kvalitetsarbeid. I tillegg så kan kvalitetshåndboken være et godt verktøy som vedlegg i anbudssammenheng. Intensjonen med en kvalitetshåndbok er å beskrive overfor medarbeidere, kunder, leverandører og samarbeidspartnere hvordan man. Personalhåndbok/Arbeidsreglement. Vi mennesker er forskjellige, vi har alle ulike styrker, ressurser og behov. I arbeidslivet er det bruk for alle

Eksempel og mal på personalhåndbok - Leder

Mal til individuell Akan-avtale. Mal for advarsler. Mal for advarsel basert på brudd på Akan-avtale . Maler for kjøreregler laget spesielt for bygg- og anleggsbransjen. Norsk versjon. Polsk versjon. Litauisk versjon. Engelsk versjo Som personalhåndbok vektlegges Tunsbergs egne rutiner, samt veiledning om lovbestemmelser, forskrifter, rundskriv/regler, ordninger og godtgjøringer som berører prestetjenesten og gjennomføring og ledelse av denne. Stiftsdirektøren har fullmakt til å oppgradere, fornye og supplere håndboken når dette er nødvendig Mal bestridelse av krav; Medarbeidersamtale - eksempel; Oppdragsavtale regnskapsfører; Oppløsning og avvikling av AS/ASA; Oppsigelse - mal for oppsigelse utenfor prøvetid; Oppsigelse i prøvetid - mal for formriktig oppsigelse i prøvetid; Permitteringsvarsel - mal; Personalhåndbok - eksempel; Salgsavtale løsøre med salgspan Mal attest. Få en enkel mal for attest som du kan tilpasse selv. Last ned. Mal - attest [NAVN] [STED, DATO] Attest [NAVN], [FØDSELSDATO], har vært ansatt i [SELSKAP] i perioden [DATO] til [DATO]. [KORT BESKRIVELSE AV SELSKAPETS VIRKSOMHET] [NAVN] har vært ansatt som [STILLING]

Personalhåndbok Last ned mal for Word SignFor

Mange utenfor sykehuset kan også ha nytte av å lese våre interne prosedyrer og styrende dokumenter. Her i denne internettutgaven presenterer vi et utvalg av dokumenter som vi deler med allmennheten.Dokumentene er først og fremst er skrevet for internt bruk, og form og innhold kan være preget av det. Oslo universitetssykehus tar ikke ansvar for bruk av innholdet utenfor eget sykehus Det er et lederansvar å følge opp alle medarbeidere. Noen ganger må atferd rettes opp. Når dialog og veiledning ikke bidrar til å at situasjonen endrer seg, har du som leder ansvar for å følge opp den enkelte på en mer systematisk måte Personalhandbok A-Ö 20161001 v3 2 (14) -1Giltigt från 2016 0 01 Välkommen som medarbetare! Välkommen Jag hälsar dig varmt välkommen som medarbetare inom Inspira. Det är min förhoppning att du kommer att trivas hos oss och att du kommer bidra till att stärka helhetsupplevelsen hos våra kunder MALVIK KOMMUNE | Postboks 140,7551 Hommelvik | Besøksadr:Torggata 7, 7550 Hommelvik | Fakturaadr:Fakturamottak for Værnesregionen, Tydalsvegen 121, 7590 Tydal. En god personalhåndbok gjør det enklere å være leder, og mer forutsigbart å være ansatt. En god personalhåndbok er både et oppslagsverk på konkrete temaer som lønn, ferie og permisjoner, men også et strategisk verktøy som tydelig kommuniserer hva bedriften er, hvilken retning som skal tas for å nå mål og visjon, og med hvilket tankesett og tilnærming

Personalhåndbok - Compendi

 1. Her finner du oppdaterte satser for statens reiseregulativ. Nattillegg på reiser innenlands. For 2019 (til 31.05.20): kr 435 For 2020 (fra 01.06.20): 43
 2. PERSONALHÅNDBOK Denne personalhåndboken skal informere deg som er ny slik at du får informasjon om ordningene ved Tjeldsundbrua Kro & Hotell AS. Du som har vært ansatt hos oss en stund vil sikkert også finne nyttig informasjon i denne boken. Informasjon Tjeldsundbrua Kro & Hotell AS: Veikro og 6 motellrom samt bar ble åpnet den
 3. dre du samtykker til dette

Dette Bør en Personalhåndbok inneholde 4huma

Opplæringen kan gjøres internt, gjennom møter, demonstrasjon og trening eller ved å ha en egen personalhåndbok. Gjennomfør en risikovurdering. En risikovurdering ligger til grunn for en stor del av et internkontrollsystem. Arbeidsmiljøloven krever at alle virksomheter skal kartlegge risikoen på arbeidsstedet Dokumentmaler Bedrift. Her finner du en del nyttige eksempler på dokumentmaler.Dokumentene åpnes i word, pdf og excell. Når du har lagret dokumentet på din pc kan du gjøre endringer i dokumentet. Dokumentmalene er etter beste evne utført i hht gjeldende lover og regler. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dokumentmal.no ikke kan ta ansvar for eventuelle skrivefeil eller andre forhold. -Statens personalhåndbok Inneholder oversikt over gjeldende hovedtariffavtaler, hovedavtaler og sentrale særavtaler. I tillegg inneholder personalhåndboken enkelte kommentarer og fortolkninger til disse avtalene, samt en oversikt over sentrale lover som gjelder for staten. Personalmeldinger (PM) blir fortløpende innarbeidet. -Særavtale

Statens personalhåndbok - regjeringen

 1. Statens personalhåndbok 2018 (pdf) Generelle krav til arbeidsmiljøet, Arbeidsmiljøloven § 4-1 - Lovdata; Kontakt # For spørsmål til innholdet på denne siden kontakt Kristin Skjeldestad i faggruppe for Kompetanse- og ledelsesutvikling, HR- og HMS-avdelingen
 2. Personalhåndbok 2015 for ansatte i Utsira kommune Revidert: 04.11.2015 Vedtatt av Adm.utvalget: 17.11.2015 5 • Arbeide med vår bedriftshelsetjeneste 1.4.Våre grunnleggende prinsipper Vår personalpolitikk skal være forankret i de lover og avtaler som regulerer forhold i arbeidslivet
 3. Personalhåndbok 2019 - 2022 for ansatte i Utsira kommune Revidert: 30.09.2020 Vedtatt av Adm.utvalget: 28.09.2020 5 og legger derfor stor vekt på å sikre helsefremmende arbeidsplasser der inkludering og tilrettelegging for at den enkelte skal kunne mestre oppgavene sine på en god måte er vesentlig. 1.2

og det står noe i Statens personalhåndbok om medarbeidersamtaler. Det står at det skal tilbys medarbeidersamtaler, men det står ikke noe om den arkivmessige håndteringen. De bruker imidlertid utrykket fortrolig, og det leser jeg som at ingen andre enn de to det gjelder (leder - underordnet) skal ha tilgang. Ut fra e En god personalhåndbok vil gi de ansatte en oversikt over bedriftens retningslinjer og rutiner, Nyansettelse: For ledere kan det være nyttig å vite hva slags rutiner man skal igjennom ved nyansettelse, mal på arbeidskontrakter eller rutiner ved opphør av arbeidsforhold; Internett,. #1 Mal for handlingsplaner En handlingsplan er et skriftlig dokument som kan være et resultat av en gjennomført kartlegging eller risikovurdering. Arbeidsmiljøloven og HMS-forskriften pålegger virksomheten å kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene Virke er hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen. Vi tilbyr medlemmer rådgivning, advokathjelp, bransjefellesskap og bedre rammevilkår

Medarbeidersamtaler i 4human HRM bistår ledere med å gjøre de ansatte best i sin rolle. Legg opp en oppfølgingsplan for hver ansatt. Les mer Mal for kommunikasjonsplanlegging. Malen er laget som et hjelpemiddel til alle ansatte, enheter og ledere på OsloMet. Les også: Hvem har ansvaret for at kommunikasjonen går ut og når fram? Last ned mal for kommunikasjonsplan (docx) Se et eksempel på en ferdig utfylt kommunikasjonsplan (docx) Hva er en kommunikasjonsplan

Viken fylkeskommune bruker Visma InSchool (VIS) som sitt skoleadministrative system Informasjon om tjenester, stillingsutlysninger, historie, politikk og turistinformasjon. Bærums administrative senter er Sandvika PERSONALHANDBOK FOR SKJÅK KOMMUNE Revidert vår 2019 7 . partssamansett kompetanseutval. Det er to søknadsfristar i året for å søkje om støtte til utdanning, 1. mars og 1. september. For å få innvilga støtte må det liggje føre tilråding frå tenesteleiar før saka blir teke opp til behandling. Normalt vil kommunen dekke pålagte reiser Skriv til oss. Molde kommune Rådhusplassen 1 6413 Molde. Send sikker digital post til oss Send e-post. Organisasjonsnummer: 921 221 967 Kontonr. 1506 28 9512 Personalhandboken säkerställer att personalfrågor hanteras konsekvent och skapar transparens och trygghet inom organisationen. Men var börjar man? Vi tar ett snack med Elin Sjöstrand, projektledare och produktägare för Draftit Personalhandbok. Här kommer hennes fem bästa tips för att komma igång med personalhandboken

Om Compendia | Compendia - Forenkler din arbeidshverdag

Mal for sluttattest Last ned mal for sluttattest fra Juss24.no. Juss24 er en nettbasert forbrukertjeneste for juridiske avtaler, skjema og dokumentmaler. Vi kobler norske forbrukere med kvalitetssterke avtaleverk innen et bredt spekter av juridiske fagområder Avstanden til forretningsdelen av virksomheten blir fort stor, og HR blir en backoffice serviceavdeling som administrerer lønn og forsikringer, arbeidsavtaler, firmabiler, organisasjonskart og personalhåndbok. Slike oppgaver defineres innenfor HR som administrative oppgaver, eller det vi gjerne kaller transactional HR Statens Personalhåndbok har bestemmelser om at tjenestens tarv skal ivaretas i forbindelse med søknader om velferdspermisjon og tjenesten tillater det. NTNU ønsker imidlertid at det kun arbeidstakernes behov som skal vektlegges i vurderingen av søknaden

Krav til personalhåndbok - dette bør den inneholde - Compendi

 1. Denne siden gjelder kun for ansatte og politikere i Vågan kommune. Her finnes snarveier til ulike arbeidsverktøy: For ansatte Outlook webmail Office 365 epost for ansatte Min arbeidsplan Famac - avvik eiendom Saksbehandler Proff (kart internt) For Politikere ePolitiker (Politikerportalen) Framsikt
 2. Leder . Advarsel . Medarbeidersamtale . Ulykker på arbeidsplassen . Arbeidsreglement. Her finner du temasider, videoer, artikler, svar og skjemaer om ledelse
 3. Prosessen for medarbeidersamtaler er overordnet som følger: Leder kaller inn til og avholder fortrolige medarbeidersamtaler med alle ansatte i april hvert år - eller etter behov og ønske. Medarbeidersamtalen gjennomføres etter mal for medarbeidersamtaler, og medarbeiderne får malen utsendt i forkant av samtalen. I medarbeidersamtalen tas alle forhold rundt arbeidsforholdet opp, herunder.
 4. Siden inneholder lenker til ulike påloggingsløsninger som krever at du er ansatt i Gjøvik kommune og har brukernavn/passord
 5. Vil du være med på laget? Vi skal bygge sterke relasjoner, nye muligheter og varig stolthet. I Total Betong er vi opptatt av å ha det kjekt sammen og søker nå etter nye lagspillere i forbindelse med økt ordretilgang. Vi kan tilby et spennende arbeidsmiljø med muligheter i en bedrift i vekst. Arbeidsoppgaver: Bemanning for prosjekter, sikre rett bemanning til rett tid Koordinere innleid.

Ladda ned gratis mall för personalhandbok - Homeoftemplate

Personalhåndbok for alle bransjer Stamina Helse A

Mal for arbeidsinstruks / stillingsbeskrivelse ORGANISASJONSFORHOLD ansettes etter innstilling fra . er forpliktet til å arbeide i samsvar med Normisjons Generelle bestemmelser i Normisjons personalhåndbok gjelder for stillingen. 6 7 KOMMUNIKASJON OG SAMARBEID. forventes å bidra aktivt til å skape et godt og byggend Bli Medlem. Bli med i landets største HR- og ledelsesfaglige nettverk du også. Som medlem får du tilgang til nyttige fordeler som hjelper deg i å utvikle virksomheten både strategisk for fremtiden og praktisk i arbeidshverdagen Velkommen til Viken fylkeskommune. Her finner du informasjon om våre tjenester, politikk og om fylkeskommunens organisasjon og virksomheter

Personalhåndbok. Frikirkens personalhåndbok ligger hos Virke. Du må logge inn for å bruke siden. Frikirkens ansatte får brukernavn og passord ved e-post til personalrådgiver Hilde Charlotte Mørland. Se frikirkens personalhåndbok (åpner i egen fane). Send e-post til Hilde Charlotte Mørland Retten til utdanningspermisjon er et tilbud til arbeidstakere som etter en tid i arbeidslivet ønsker seg mer utdanning. Hensikten er å styrke det generelle utdanningsnivået i samfunnet og å møte arbeidslivets og den enkeltes behov for økt kompetanse og omstilling Postadresse. Notodden kommune Postboks 193, 3672 Notodden Epost: postmottak Fakturaadresse. Notodden kommune, sentralt fakturamottak Postboks 193, 3672 Notodde Webmail Archer Webmail Citrix Citrix Login IFS Time & Expense Login Compass Compass Login Drilling Desktop Drilling Desktop Login Wireline Desktop Wireline Desktop Login Observation Cards Observation Cards Login Keystone Rentals Login On the job traning - Platform Drilling and Wireline Norway Employee Handbook Norway Employee Handbook Login Archer Servicedesk Opening Hours: 24/7 Mail. Digital Personalhåndbok. Personalhåndboken er et viktig hjelpemiddel for å sikre en god personalpolitikk. Digitalt stoffkartotek. Forenkler vedlikehold, oppdatering og tilgang til sikkerhetsdatablader i virksomheten. PlusOffice Basis

Mal for personalreglement Arbeidsgiverportale

 1. Når malene er overført til din HMS-håndbok, personalhåndbok eller sjekklisteoversikt, vil du ha mulighet til å redigere rutinene og tilpasse dem til deres virksomhet. 29. oktober 2018 Oppsett av håndbøker pmsadmi
 2. En praktiskt och väl förankrad och övergripande digital personalhandbok som en naturlig och viktig del av verksamheten
 3. Vi tar gjerne i mot gode tips til hvordan våre tjenester kan bli enda bedre, og takker på forhånd for hjelpen
 4. VID vitenskapelige høgskole tilbyr studier i sykepleie, vernepleie, ergoterapi, sosialt arbeid, teologi, diakoni, ledelse og familieterapi og en rekke relaterte videreutdanninger. Vi har studiesteder i:Bergen, Oslo, Sandnes, Stavanger og Troms
 5. På Lørenskog kommunes nettside finner du informasjon om alle kommunens tjenester og tilbu

Visma Personalhåndbøker - Vism

Koronaviruset. Sørlandet sykehus er i grønn beredskap og har ekstraordinære smitteverntiltak i forbindelse med koronaviruset. Vi legger fortløpende ut viktig informasjon til våre pasienter, besøkende, ansatte og til media på vår koronaside Haukeland universitetssjukehus har om lag 12.000 tilsette som kvar dag har som mål å gje best mogleg beh andling og pleie til pasientane våre Avonova HMS Interaktiv gjør at bedriften kan føle seg trygge på at alle basiskrav til systematisk HMS-arbeid i Arbeidsmiljøloven vil være dekket, og at bedriften har god internkontroll. I tillegg får dere effektivisert alle HMS- og Internkontroll relaterte arbeidsoppgaver 1 PERSONALHÅNDBOK FOR LØTEN KOMMUNE Vedtatt av Partssammensatt utvalg 6.6.2016, sak 1/16 1.0 Verdigrunnlag og ledelsesnormer.....5 2.0 Hovedlinjer for Løten kommunes personalpolitik Koronavirus - info for medarbeidere, studenter og ledere. Her finner du informasjon om blant annet koronasenter, koronatelefonen, karantene, interne møter, arbeidstid og fravær, gravide medarbeidere og helsepersonell i risikogrupper, hjemmekontor m.m

Personalhåndbok - Sol

 1. istrasjonssjefen har fullmakt til å avgjere spørsmål om tolking og å gje utfyllande reglar og utarbeide rutinar innanfor hovudprinsippa i planen
 2. Alternativt kan det vises til personalhåndbok, retningslinjer eller annet. Om arbeidsgiver ensidig skal kunne endre slike ytelser, bør det også fremgå. Fravike oppsigelsesvernet for daglig leder? Arbeidsmiljøloven har strenge krav til at en oppsigelse må ha saklig grunn
 3. Velkommen til Oslo kommune. Her finner du oversikt over kommunens tjenester på nett
 4. dre det er ekstern deltakelse. UiO har presisert de statlige føringene gjennom nedenstående retningslinjer. De oppgitte satsene gjelder fra 1. januar 2020. Satsene for 2019 er også oppgitt
 5. For statlige ansatte står det mer om retten til lese- og eksamensdager i Statens personalhåndbok punkt 9.11.10 § 10. Permisjon ved militærtjeneste mv. Arbeidsmiljøloven § 12-12 gir rett til permisjon ved militærtjeneste eller lignende allmenn vernetjeneste og fredsbevarende oppdrag i utlandet
 6. 4.10 Informasjon - Sosiale arrangementer Selskapet har fokus på ha et godt arbeidsmiljø og et viktig element i dette er å legge til rette for sosiale arrangementer med de ansatte etter arbeidstid

Personalhåndbok > Skolens mål og de ansatte; Denne siden vises bare når du er logget inn. Lundeneset VGS. Lundanesvegen 37, 5582 ØLENSVÅG 53 77 51 00 / Kontakt oss; Ledige stillinger; Studiespesialisering; Medieproduksjon; Service og samferdsel; Påbygging til generell studiekompetanse; Søknadsskjema; Tilbakemeldinger; RSS-feed Spørsmål om personal og lønn Personal og lønn PensjonFeilregistrering ferie og fraværNår du ikke har fått riktig lønn eller mangler lønnNår du ønsker endre hvor mye som trekkes i skatt eller bestille skattekortHvordan kommer jeg inn på Visma MinSide?Jeg har glemt passord til Visma MinSideHvor finner jeg lønnslipp?Hvordan registrererer jeg timelister Dette fremgår gjerne i personalhåndbok eller i arbeidsavtaler. Nedenfor finner du mer utfyllende informasjon om statens satser og hvilke satser som er skattefrie. Utgifter til kost (særavtalens § 9) - reiser uten overnatting. De skattefrie satsene for dekning av kost på reise uten overnatting er ikke endret Mal for utforming av innstilling finner du også her. Statens Personalhåndbok, kap. 10, slår fast at det er virksomheten som avgjør hvilke legitimerte reiseutgifter som dekkes i forbindelse med et jobbintervju Buergruppen er en ledende aktør innen overflatebehandling. Lang erfaring Buer Gruppen har i over 40 år levert stolt kvalitetshåndverk til en rekke store og små prosjekter i Oslo, Buskerud, Akershus, Østfold og Bergen

Travskolens første seier! | Klosterskogen TravbaneStillingsinstruks (stillingsbeskrivelseInformasjon om sykepenger: rettigheter og plikterNortura | Mindre salt og fett i hverdagenHMS-håndbok - Vi forbedrer ditt HMS-arbeid! - Compendia

Arbeidstaker har i gitte tilfeller lovfestet rett til permisjon. Om arbeidstaker har rett til lønnet eller ulønnet permisjon avhenger blant annet av hvilken permisjon hun eller han søker om/årsak til permisjon. Permisjonen dekkes ofte helt eller delvis av ytelser fra NAV, enten direkte til arbeidstaker eller som refusjon til arbeidsgiver. I andre tilfeller plikter arbeidsgiver å dekke. politikkområder i Statens personalhåndbok 1. Bemanning 1.1 Spørsmål og svaralternativer 1. Hvilken type virksomhet arbeider du i nå? (ett svar mulig) o Departementene o Direktorat, tilsyn, ombud, o.a. o Ytre etat (f.eks. Skatteetaten, Politi- og lensmannsetaten, Kirken) o Forskning og undervisning (høgskoler, universiteter med mer Oppvekst og kultur i Alta kommune har over tid hatt et særlig fokus på tidlig og tverrfaglig innsats. Hele tjenesteområdet har vært aktive i arbeidet med å samle alt det gode arbeidet som er gjort under én paraply: «Se meg tidlig» Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbar

 • Hva er maki.
 • Systue.
 • Biltema ski storsenter.
 • Titan s line 800 review.
 • N8floor club lounge heidelberg.
 • Arsenal news now.
 • Lila krokus bedeutung.
 • Stipendium kunstenaars.
 • Beauty bia nails.
 • Seatmap qatar a380.
 • Speeddating landshut.
 • Rasialisering definisjon.
 • Frilanskalkulator.
 • Sogndal folkehøgskole friluftsliv.
 • Hermine granger.
 • Åsnes storetind.
 • Baker kristiansen obs rudshøgda.
 • Abs plast pris.
 • Pulpektomi.
 • Karsten warholm vm 2018.
 • Müller playmobil luxusvilla.
 • 12/76 vs 12/70.
 • Tibiafraktur barn.
 • Fromasjkake med yoghurt.
 • Basstrompete baumann.
 • Chippendales norge 2018 bergen.
 • Manfred mann chapter three.
 • Hockey forum sverige.
 • Lån på minuttet med betalingsanmerkning.
 • Dr med vet bedeutung.
 • Stikk ut smøla.
 • Deutsches museum programm.
 • Watch naruto online free hd.
 • Ms dos wikipedia.
 • Songdalen kulturskole.
 • Edvard vi av england søsken.
 • Interflora bærum.
 • Børster til el motor.
 • Askeladden hvor er den spilt inn.
 • Fall 1:100.
 • Mothman 2002.